Anasayfa / Bölümler / Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
BESYO / ANTRENÖLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
        Spor alanında dört yıl eğitim veren İESU /  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,
Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün amacı:
 • Spora üst düzeyde yetenekli,
 • Yönetme ve yönlendirme yeteneğine sahip,
 • İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
 • Ekip halinde çalışmaktan hoşlanan,
 • Ülkemizde sporcu ve spor eğitimcisi alanında söz sahibi olacak  antrenörleri, spor bilimlerinin temelleri içerisinde yetiştirilmesini sağlamaktır.
         2015 – 2016 Eğitim - Öğretim yılında açılmış olan bölümümüz İstanbul Esenyurt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda hizmet vermektedir. Bölümümüz, dünya standartlarında bir eğitim anlayışı ile özgün bilgiler yaratılmasını sağlamak ve geleceğe yön verebilecek bireyleri yetiştirmek amacıyla öncü bir dünya üniversitesi olma hedefi ile kurulmuştur. 
         Antrenörlük Eğitimi Bölümü, 2016 - 2017 Eğitim ve Öğretim yılında eğitim - öğretim hayatına başlamayı planlamaktadır. Öğrencilerimiz sekiz yarı yıl içinde zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan lisans programını başarı ile tamamladıktan sonra antrenör unvanını alarak mezun olurlar. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere  ANTRENÖR LİSANS DİPLOMASI “  verilecektir.

Antrenörlük Eğitimi Program  Profili
         Antrenörlük Eğitimi Bölümü, öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek nitelikte bir program sunmakla birlikte  uygulamalı ve kuramsal araştırmalara katılımlarını kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece eğitim alanındaki yeni tekniklerin kolayca uyarlanması mümkün olacaktır. Programda öğrencilere antrenörlük yapma konusunda antrenörlük becerilerini kazandırmak amacıyla uygulamalı eğitim verilmektedir.
 Antrenörlük eğitimi lisans programı 240  AKTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi’nde tanımlanan 1. Düzey ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde  tanımlanan 6. Düzey yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini kapsamaktır. Aynı zamanda Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi’nde tanımlanan 6. Düzey yeterliliklerini sağlamaktadır.
        Antrenörlük eğitimi lisans programımız, mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran, akademik ağırlıklı bir programdır.


Önceki Öğrenmenin Tanınması
        İstanbul Esenyurt Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları  Antrenörlük eğitimi Bölümü’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyeti konularına BESYO / Yönetim Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.


Eğitim Öğretim Yöntemleri
         İESU / BESYO  Antrenörlük eğitimi programlarında en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlarda, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin tamamı kullanılmaktadır.  Antrenörlük eğitimi Bölümü’nün, hedeflediği program öğrenme çıktıları ve eğitim-öğretim yöntemleri İESU Web sayfası “Bologna Bilgi Paketi & BESYO /  Antrenörlük eğitimi  ” kısmında yer almaktadır.
 • Grup Çalışması
 • Spor Tesislerini tanıma ve tanımlamaya yönelik geziler
 • İlgili spor müsabakalarının izlenmesi
 • Seminer
 • Uygulama
 • Ödev
 • Staj
 • Proje Hazırlama
 
  Mezuniyet Koşulları
        Bir öğrencinin  Antrenörlük eğitimi lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmesi için:
 • Ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak,
 •  4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olması gerekmektedir.
 
Mezunların Mesleki Alanları ve Akademik İlerleme Olanakları
        Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı İl ve İlçe Müdürlükleri’nde, kamu ve özel kuruluşlara bağlı her türlü spor kulüplerinde, sporcu eğitim merkezlerinde ve özel spor kurslarında çalışabilirler.
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler,  Antrenörlük eğitimi bölümünde ya da bölümle ilgili alanlarda yüksek  lisans ve bazı durumlarda doktora programlarına başvurabilirler.
        Lisansüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans programlarındaki başarı seviyeleri ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ulusal yönetmelikler ve her üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler, adayların genel değerlendirmesinde ALES sonuçlarının ağırlığını belirleyecektir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilebilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de gerekmektedir. 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANI
Yrd. Doç. Dr. Rüştü ŞAHİN