Anasayfa / Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Bölüm Hakkında

Beslenme ve Diyetetik Bilim Dalı'nda eğitimin temel amacı; toplumda beslenme bilinci yükseltecek, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinde bilimsel formasyonda, etkin görev yapacak insan gücü yetiştirmektir.
Beslenme ve Diyetetik Bilim Dalı, besinlerin üretiminden vücuda alınmasına ve vücutta değerlendirilmesindeki tüm aşamalarda, insanla besin arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır. Çalışma alanı insan sağlığı ve gelişimi olan beslenme, toplumların kültürleri, ekonomik ve olanakları, sağlık ve teknolojik gelişme ve değişmelerin etkisi ile gelişmiştir. Beslenme ve diyetetik alanında eğitim alarak fert ve toplumların beslenme alışkanlıkları ve sağlık durumunu değerlendirerek uygun diyet tedavisini uygulayan, beslenme politika ve planları oluşturup eğitim veren kişiye diyetisyen denir.

Beslenme ve Diyetetik multidisipliner bir yapıya sahiptir. Beslenmenin sağlık üzerine etkisini, bireylere uygun beslenme programlarının düzenlenmesi koruyucu sağlık önlemleri gereği diyet programları hazırlanır. Toplu beslenme sistemleri için besinlerin satın alınmasından tüketimine kadar geçen süreçlerin incelenir, toplumda beslenmeye ilişkin sağlık sorunlarının belirlenmesini ve değerlendirilmesi yapılır. Toplumun beslenme konusunda bilinçlendirilmesi, toplum sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla araştırma-geliştirme çalışmalarının yapılması başlıca çalışma konularıdır.
 
 
Eğitim/Öğretim Sistemi
Beslenme ve Diyetetik Programına, lise ve dengi meslek liseleri çıkışlı, Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında aldıkları MF-3 puanı ile öğrenci kabul edilmektedir. Eğitim dili Türkçedir. Bölüm öğrencileri, anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji gibi temel sağlık dersleri yanında, beslenme ilkeleri, besin kimyası, besin mikrobiyolojisi, hastalıklarda diyet derslerini teorik ve laboratuar uygulamaları ile birlikte yürüterek besinlerin bileşimi ve sağlık üzerine etkileri konusunda bilgi sahibi olurlar. Ayrıca bu bilgileri hastane ve toplu beslenme yerlerindeki uygulamaları ile destekleyerek hastalıkların tedavisi ve dengeli beslenmeye ilişkin diyet programları düzenlemeyi öğrenerek mezun olurlar.
 
 
Mezunların İstihdam Olanakları
Beslenme ve Diyetetik Bölümünden "Diyetisyen" unvanı ile mezun olan öğrenciler,
Yataklı ve ayakta tedavi hizmeti veren tüm özel ve kamu kuruluşları
Toplu beslenme yapan kuruluşlar,
Besin endüstrisi, besin denetim ve beslenme laboratuvarları
Toplum sağlığına yönelik ulusal ve uluslararası kuruluşlar
Örgün ve yaygın eğitim kurumları,
Beslenme-sağlık ilintili araştırma yapan kurumlar,
Beslenme ve diyet danışma merkezlerinde görev alabilmektedirler.