Anasayfa / Bölümler / Endüstri Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Bölümü
 
Endüstri Mühendisliği bilgi, teknoloji, insan gücü, hammadde, enerji ve sermaye gibi kaynakları ürün, hizmet ve üretimine dönüştüren sistemlerin tasarımını, işletilmesini ve yönetilmesini konu alan çağımızın popüler mühendislik dallarından biridir. Diğer mühendislik dallarından farklı olarak bir sistemi parçalarına ayırmak yerine sistemi bir bütünü olarak ele alır. Ayrıca her türlü uygulamada insan faktörünü ele alması nedeniyle sosyal bilimlerle iç içe olan tek mühendislik dalıdır.
Bölümünün amacı; insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan; sanayi ve hizmet sektöründeki sistemlerin incelenmesi, planlaması, örgütlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi için; sistem, model ve yöntem geliştirerek sorunları önleyen ve çözen endüstri mühendisleri yetiştirmektir.
Öğrencilerimiz, Endüstri mühendisliğinin temel prensiplerini uygulayarak kendi profesyonel alanlarındaki problemleri çözebilecek, üretim ve hizmet sistemlerinin çözümleme, tasarım, uygulama ve verimliliğinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayabilecek, bilimsel araştırmalar yaparak Endüstri ve Sistem mühendisliği konusunda bilgi üretimine katkıda bulunabileceklerdir.
Teknolojinin mühendislik yaklaşımı ise, her türlü teknolojik sürecin ya da endüstriyel üretim sürecinin malzeme, enerji ve bilginin elde edilmesi, depolanması ve kullanılmasına indirgenerek sentezlenmesi olarak ifade edilmektedir. Endüstri mühendisleri zaman, para, malzeme, enerji ve bilgi gibi kaynakların verimli kullanımına ve dolayısıyla da hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalarda bulunurlar.
Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesine paralel olarak artan endüstri ve sistem mühendisleri ihtiyacı, endüstri ve sistem mühendislerinin üretim, finans, lojistik, bilişim, telekomünikasyon, sağlık, turizm ve danışmanlığı içeren geniş bir yelpazeden sektörde önemli pozisyonlarda iş bulmasını mümkün kılmaktadır.

Mezunların İstihdam Olanakları
Bölüm mezunlarımız, üretim ve hizmet sektörlerinde planlama, operasyonel planlama, ARGE, otomasyon-kontrol ve mekatronik, lojistik, bilgi süreçleri tasarımı, fabrika tasarımı, savunma sanayinde tasarım, proje yöneticiliği, Tedarik Zinciri Yönetimi, ERP-SAP danışmanlığı gibi alanlarda çalışabilmektedirler.