Anasayfa / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Bölüm Hakkında
 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, hasta ve sağlıklı kişilerde yaşam kalitesini artırıp, bütünsel sağlığı korumak ve sürdürülebilir kılmak adına öz sağlık kaynaklarının,  egzersiz gibi doğal yöntemlerle daha verimli kullanılmasını sağlayan, fizyoterapi ve rehabilitasyona özgü değerlendirme ve fizyoterapistler tarafından geliştirilmiş tedavi yaklaşımlarının uzman hekim tanısı sonrası planlanıp uygulanmasına yönelik bilgi ve becerilerin kazanıldığı bir akademik disiplindir.
Dünya Sağlık Örgütü tanımı doğrultusunda sağlığın her yönüyle korunması ve geliştirilmesine, tıbbın her dalında planlanan her türlü tedaviye katkı sağlayan çok yönlü bir bilimsel alandır.
Yaşam beklentisinin ve geriatrik popülasyonun artmasının yanı sıra, doğumdan ölüme yaşamın her safhasında ihtiyaç duyulan bir bilimsel uygulamalar bütünü olması nedeniyle üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerine ilgi kayda değer bir şekilde büyümüştür.
Sağlıklı veya engelli insan yaşamının aktif ve bağımsız olmasını sağlamak,  kalitesini artırmak için fiziksel, ruhsal, sosyal, çevresel ve toplumsal anlamda farklı bilimsel yaklaşımları bilen, donanımlı ve iyi yetişmiş bir fizyoterapistin genel anlamda insan sağlığına ve sağlık sorununun adı her ne olursa olsun tedaviye son dönemlerde daha iyi kavranmaya başlamıştır.
Ders programlarımızı fizyoterapist adaylarımızı, mesleki anlamda donanımlı ve yetkin kılmanın yanı sıra, etik değerlerle donanmış, kendisiyle ve çevresiyle iletişimi güçlü, özsaygısı yüksek bireyler olarak yetiştirmeye yönelik planladık. Kendini değerli hisseden, yeterliliği yüksek, yenilikçi,  atılımcı, gelişimin yaşam boyu sürdüğünü bilen, mesleğini etik değerleri önceleyerek ve sevgiyle icra eden,  iyi eğitilmiş, önce insan sonra fizyoterapistlerin yetişmesine katkı sağlamak hedefiyle yola çıktık.
 
Mezunların İstihdam Olanakları
Bölüm mezunlarımız, devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, belediye ve üniversite araştırma hastanelerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde, spor kulüplerinde ve huzurevlerinde çalışabilirler.