Anasayfa / Bölümler / İç Mimarlık Bölümü
İç Mimarlık Bölümü
Bölüm Hakkında
                      
İç Mimarlık Programı'nın temel amacı; yaratıcı ve yaşanabilir iç mekânlar tasarlayan, planlayan ve detaylandıran, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış çağdaş iç mimarlar yetiştirmektir. İç mimarlık, bir mimari mekânın içinde, kullanıcılara işlevsel, yapısal ve estetik ölçütlere göre en uygun tasarımı sunmak için çözümler üreten meslek dalıdır.
İç mekânların işlevsel ve nitelikli olabilmesine ilişkin sorunları tanımlayarak araştıran ve yaratıcılığını katarak çözen; iç mekânı tasarlayan, tasarım analizi yapan, şantiye denetimi, yapı sistemleri, estetik, iç mekâna ilişkin yapı bilgisi, donatı, malzeme, donanım konusunda bilgi veren ve iç mekâna ilişkin çizim ve dokümanları hazırlamak üzere, deneyimle donanmış ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanı yetiştirmek amacıyla çağdaş eğitimin gereğini kavramış olan İstanbul Esenyurt Üniversitesi, görev ve sorumluluk bilinci ile akademik bilgilerin yanında çağdaş eğitim yöntemleri kullanarak  öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeyi hedeflemektedir.
Bölümde, mekan  organizasyonuna yeni ve ekonomik çözümler getirmek amacı ile tasarımlar öğretilir. Bir meslek adamı olarak öğrencilerimiz, insan-donanım-mekân sorunlarını alışılmış biçim ve ölçülendirmelerin ötesinde temel verileri ele alır, malzeme ve teknoloji alanındaki gelişmeleri, mekân ve donanım tasarımlarında kullanır.
Mekân tasarımının ilk aşamalarından, etütlerden, uygulamaların bitimine kadarki (karar verme-uygulama) süreci gerçekleştiren ekip içinde yer alır. Mekâna özgü mobilyaların (donanımların) elde edilen veriler doğrultusunda boyut ve kullanım verilerini saptar, özgün biçimleri gerçekleştirir.
Kültür kalıtı ya da tarihi eser olarak belirlenmiş eski yapıların iç mekânları ve bu mekânlarda yer alan öğelerin (mobilya, yapı elemanları vb.) saptanması ve restorasyonunu yaparlar. Geleneksel sanat ve kültürümüzün benimsetilmesi ve tanıtılması iç mimarın çalışma alanı içindedir.
Bölümde, iç mimarlık ağırlıklı stüdyo/proje çalışmaları ile bütünleşen; ilgili sanat, mimarlık, yapım teknolojisi ve çevre kontrolü disiplinlerinden seçilmiş derslerle düzenlenmiştir. Eğitim programında iç mimarlık tasarımının yanı sıra, mimarlık programı ile ortak mimarlık temel kavramları ve bilgisi, temel tasarım, tarih ve teknoloji dersleri, teknik ve sanatsal el becerisi, bilgisayar ile anlatım-iletim tekniklerini kazandırmaya yönelik dersler verilmektedir.
Bu bölüme özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

Mezunların İstihdam Olanakları
Bölüm mezunlarımız, özel ve kamu kuruluşlarında İç Mimar olarak ya da aynı alanlarda danışmanlık yaparak faaliyet gösterebilecekleri gibi serbest çalışma olanağına da sahip olabileceklerdir. Her türlü iç mekan tasarımı ve yakın çevre düzenlemesi yapılan alanda istihdam edilebilecekler, İç Mimarlık ile ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman olarak da görev alabileceklerdir.
Bu bölüme özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.