Senato Üyeleri

 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Senatosu, Rektörün başkanlığında Rektör Yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurulları tarafından üç yıllığına seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her eğitim - öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere, yılda en az iki defa toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senatoyu toplantıya çağırır.

 


Görevleri :

Senato, Üniversitenin akademik organı olup görevleri şunlardır:

 

1. Üniversitenin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,
2. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya bu konularda görüş bildirmek,
3. Rektörün onayından sonra Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
4. Üniversitenin yıllık eğitim öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
5. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
6. Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
7. Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek,
8. Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
 

Üniversite Senatosu Üyeleri :
 
 
Prof.Dr. Sudi APAK Başkan / Rektör V.
Prof.Dr. Sudi APAK İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Hasan USLU Rektör Yardımcısı / Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Şermin TEKİNALP Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Dekan V.
Prof.Dr Ömer Önder ARI İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi / Temsilci Üye
Prof. Dr. Salih Yaşar ÖZDEN Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Temsilci Üye
Doç.Dr Mehmet YAZICI Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Müdür V. 
Yrd.Doç.Dr. Ömer ÖNDER Sağlık Bilimleri Fakültesi / Temsilci Üye
Yrd.Doç.Dr. Yavuz BİLGEN Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi / Temsilci Üye
Doç.Dr. Ahmet Nusret BULGURCUOĞLU Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Müdür V.
Yrd.Doç.Dr. Pınar BACAKSIZ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Müdür V.