Yönetim - Personel

 


Gökhan ERİŞ
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
gokhaneris[@]esenyurt.edu.tr
444 9 123 | 1051

 
Seher AY
Uzman Kütüphaneci
seheray[@]esenyurt.edu.tr
444 9 123 | 1050
 
Ezgi KORKMAZ
Kütüphane Memuru
ezgikorkmaz[@]esenyurt.edu.tr
444 9 123 | 1050
 
 Mahmut SOYSAL
Kütüphane Memuru
mahmutsoysal[@]esenyurt.edu.tr
444 9 123 | 1050
  

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 14’üncü maddesine  göre  idari yapının içerisinde yer alır.

Daire başkanlığımız , üniversite bünyesinde her türlü bilgi ve belgenin sağlanması, organize edilerek uluslararası standartlarda işlenmesi ve bu bilgileri eğitim ve öğretim faaliyetlerini desteklemek amaçlı  kullanıma açmakla yükümlüdür.
Başlıca görevlerimiz arasında;

 Akademik birimlerle işbirliği içinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek

 Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli olan basılı ve elektronik ortamdaki her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak

 Uluslararası standartlarda teknik işlemlerini yaparak erişime sunmak

 Sağlaması yapılan belge ve bilginin dolaşımını sağlamak

 En güncel yayınların takibi ve duyurulmasını yapmak

 Bu hizmetlerin gerekli olan bilgi teknolojilerinin kütüphanelerde kurulması ve işletilmesini koordine etmek

 

Kütüphane kullanım, her türlü soru ve detaylı bilgi için kutuphane sayfasını  ziyaret edebilirsiniz.