Anasayfa / Kurumsal / Hakkımızda / Rektörden

Rektörden
 
Sevgili Öğrenciler,

Üniversitemiz 18.06.2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 6492 sayılı kanunla tüzel kişilik kazanmış bir vakıf üniversitesidir. Yeşilköy 2001 Eğitim, Kültür, sağlık Vakfı tarafından kurulmuştur. Bilim ve teknolojik gelişmelerin topluma yayılmasında katkıda bulunmak ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgili, yetkin ve girişimci ruha sahip, toplumsal sorumluluk duyarlılığı olan bireyler yetiştirmek üzere kurulan İstanbul Esenyurt Üniversitesi bünyesinde Rektörlüğe bağlı 4 Fakülte (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi), 2 Yüksekokul (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu) , 2 Meslek yüksekokulu (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu) ve 3 Enstitüde (Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü) ; 64 bölüm ve programla eğitim-öğretim yapmaktadır.

Sevgili Öğrenciler; Bizler, üniversitemizin tüm akademik ve idari kadrosu ile sizleri aydın bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi kendimize görev bilmekteyiz. Zira sınırlar artık ülkeleri birbirinden ayırmakta zorlanıyor tüm dünya çalışanlarıyla yarış halindesiniz. Donanımlı bir kişi artık her ülkede iş olanağı bulabilmektedir. Bu nedenle, Türkiye’mizde Yükseköğrenimin önündeki bu kontenjan sınırlamasının kaldırılıp herkesin okuma özgürlüğünün kısıtlanmamasının gerekliliğine inanmaktayım. Günümüzde başarılı birer bireyler olabilmeniz ancak dünya değeriyle yetişmenize bağlıdır ve üniversitemizin olanakları da size bu yetişme sürecinde destek ve teşvik sağlayacak zenginliktedir. Konumunda deneyimli öğretim üyesi ve idari personelimiz, yetişmenize yardımcı olacak bilgi, beceri ve tecrübeye sahiptir.

200 öğretim üyesi ve idari personel yönetiminde 5200 öğrenci ile 2016-2017 eğitim ve öğretim yılına başlamanın heyecanını birlikte yaşamaktayız. Bu dördüncü eğitim-öğretim yılımızın İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mensuplarına ulusal ve uluslararası alanda yeni kapılar açacağının ümidini taşımaktayız. Geleceği şekillendiren eğitim sistemi ile bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematiğin birlikte yer aldığı programlar uyguluyoruz. Uygulama ağırlıklı  derslerden oluşan programlar ile öğrencilerimiz sadece mesleğinin ihtiyacı olan teorik dersleri değil aynı zamanda sektörle iç içe eğitim öğretim görmektedir. Kuruluş döneminde hazırlanan beş yıllık stratejik planın uygulamaları sizlerle birlikte sürdürülmektedir. Bu planlamanın yürümesinde sizlere büyük görevler düşmektedir. Yürütülmekte olan bu planlamada değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu öğrencilerimize öğretiyoruz. Bu felsefe ile yetişen öğrencilerimiz inovasyon ve girişimcilik konularında öncü olma yeteneğini kazanıyorlar. İş bulma yerine iş kurmayı öğretiyoruz.

Üniversitemizi seçmekle genç ve dinamik bir üniversite olmanın tüm avantajlarını yaşama şansına sahip oldunuz. Nitelikli bir akademik kadroyla, çağın ve ülkemizin gereksinimlerine cevap veren bölüm ve programlarıyla, ülkemizin iş, sağlık, mühendislik ve sosyal yaşamında değişik mevkilerde görev alabilecek gençlerimizi İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nin çatısı altında ülkemize kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Bu yeni eğitim-öğretim yılının hepimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesi dileklerimle…
        
                                                                                                                        
                                                                                                                                    Prof.Dr.Cuma BAYAT
                                                                                                                                   Rektör