Anasayfa / Kurumsal / Yönetim / Senato
Senato
 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Senatosu, Rektörün başkanlığında Rektör Yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurulları tarafından üç yıllığına seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her eğitim - öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere, yılda en az iki defa toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senatoyu toplantıya çağırır.


Görevleri :

Senato, Üniversitenin akademik organı olup görevleri şunlardır:
 
1. Üniversitenin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,
2. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya bu konularda görüş bildirmek,
3. Rektörün onayından sonra Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
4. Üniversitenin yıllık eğitim öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
5. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
6. Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
7. Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek,
8. Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 
Üniversite Senatosu Üyeleri :
Prof. Dr. Cuma BAYAT Rektör
Prof. Dr. Tuncer ÇELİK Rektör Yardımcısı / Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mümin ERTÜRK İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Cuma BAYAT Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Cuma BAYAT Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Tuncer ÇELİK Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V.
Prof. Dr. Mümin ERTÜRK Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V.
Prof. Dr. Salih Yaşar ÖZDEN Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür V.
Prof. Dr. Mehmet  Ali BİLGİNOĞLU Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Nusret BULGURCUOĞLU Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Emin GÜNEŞ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Hasan USLU Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Şermin TEKİNALP Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Temsilci Üye
Prof. Dr. Mehmet  Ali BİLGİNOĞLU İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi / Temsilci Üye
Yrd.Doç.Dr. Ömer ÖNDER Sağlık Bilimleri Fakültesi / Temsilci Üye
Yrd. Doç. Dr. Yavuz BİLGEN Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi / Temsilci Üye
Mustafa KILIÇASLAN Genel Sekreter