Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Hayrettin AKKAYA

Rektör

Prof. Dr. Canan HECER

Rektör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Bahar TAYMAZ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Erdinç GÜLBAŞ

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Fırat SAYICI

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Ali ETEMADİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Hande Gülnihal GÜMÜŞ

Meslek Yüksekokulu Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Şaban Onur VİGA

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin SARICI AYTAN

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Zarife TAŞTAN

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk YAŞAR

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Temsilcisi

Gülfer YILDIZ

Genel Sekreter

Öğr. Gör. Dilek DURSUN

Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Ofisi Müdürü

Kaanhan YILDIZ

Öğrenci Konseyi Başkanı