Kurul ve Komisyonlar

Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
Prof. Dr Canan HECER Rektör Yardımcısı (Komisyon Başkanı)
Dr.Öğr. Üyesi Ömer Serdar SONCELEY Komisyon Başkan Yardımcısı
Dr.Öğr. Üyesi Vesile KÜÇÜK Üye
Dr.Öğr. Üyesi Meryem AKHAN Üye
Dr.Öğr. Üyesi Dikran ZENGİNKUZUCU Üye
Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
Prof. Dr Hayrettin AKKAYA Rektör V.(Komisyon Başkanı)
Doç. Dr H. Tamer İNAL İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
Dr.Öğr. Üyesi Yasemin SARICI AYTAN Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Üyesi (Üye)
Dr.Öğr. Üyesi Ömer Serdar SONCELEY Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi(Üye)
Dr.Öğr. Üyesi Betül TANSEL Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi(Üye)
Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
Prof. Dr Hayrettin AKKAYA Rektör V.
Prof. Dr Canan HECER Rektör Yardımcısı
Dr.Öğr. Üyesi Bahar TAYMAZ Sağlık Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Dr.Öğr. Üyesi Ekrem Erdinç GÜLBAŞ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Dr.Öğr. Üyesi Fırat SAYICI Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Dr.Öğr. Üyesi Ali ETEMADİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi
Dr.Öğr. Üyesi Hande Gülnihal GÜMÜŞ Meslek Yüksekokulu Temsilcisi
Dr.Öğr. Üyesi Şaban Onur VİGA Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temsilcisi
Dr.Öğr. Üyesi Yasemin SARICI AYTAN Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Temsilcisi
Dr.Öğr. Üyesi Zarife TAŞTAN Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Temsilcisi
Dr.Öğr. Üyesi Selçuk YAŞAR Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Temsilcisi
Öğr.Gör. Dilek DURSUN Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Ofisi Müdürü
  Gülfer YILDIZ Genel Sekreter
  Kaanhan YILDIZ Öğrenci Konseyi Başkanı
Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
Prof. Dr Canan HECER Rektör Yardımcısı (Komisyon Başkanı)
Dr.Öğr. Üyesi Duygu VARDAĞLI Üye
Öğr. Gör. Volkan CANTEMİR Üye
Arş.Gör. Benay BULUT Üye
Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
Prof. Dr Canan HECER Rektör Yardımcısı (Komisyon Başkanı)
Dr.Öğr. Üyesi Ammar Yasir KORKUSUZ Üye
Dr.Öğr. Üyesi Fazıl SABUNCUOĞLU Üye
Dr.Öğr. Üyesi Duygu VARDAĞLI Üye
Dr.Öğr. Üyesi Şaban Onur VİGA Üye
Öğr. Gör. M. Emin KARATAŞ Üye
Arş.Gör. Batuhan AVŞAROĞLU Üye
Arş.Gör. Merve Sevinç SAKAR Üye
Arş.Gör. Tunahan BAŞOĞLU Üye
Daire Başkanı Seher AY Üye
Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
Prof. Dr Canan HECER Rektör Yardımcısı (Komisyon Başkanı)
  Gülfer YILDIZ Genel Sekreter
  Duygu GÜRSOY Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı
  Ali Haydar ŞAHİN Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı
  Murat AKDOĞAN Öğrenci İşleri Daire Başkanı
  Mustafa Serhat DURMUŞ Destek Hizmetleri Daire Başkanı
  Ceylan YILDIZOĞLU Psikolog
Öğr. Gör. Recai AKAY Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Yöneticisi
Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
  Müge DOĞAN Komisyon Başkanı
  Sebahattin FİDAN Üye
  Ali Haydar ŞAHİN Üye
  Asime YILMAZ Üye
  Murat AKDOĞAN Üye
Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
Prof. Dr Canan HECER Rektör Yardımcısı/Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Erdinç GÜLBAŞ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÇAKMAK SANCAR Sağlık Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Osman Zekayi ORHAN Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Serdar SONCELEY Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
  Murat AKDOĞAN Öğrenci İşleri Daire Başkan
Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
Prof. Dr Canan HECER Rektör Yardımcısı (Komisyon Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Ersan OĞUZ Komisyon Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Şaban Onur VİGA Üye
Dr. Öğr. Üyesi Alperen ŞAHİNOĞLU Üye
Doç. Dr. Dikran M. ZENGİNKUZUCU Üye
Dr. Öğr. Üyesi Duygu VARDAĞLI Üye
Dr. Öğr. Üyesi Vesile KÜÇÜK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÇAKMAK SANCAR Üye