İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

18 Haziran 2013 tarihinde kurulan Üniversitemizin İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 2014-2015 ders yılında ek yerleştirme ile öğrenci alarak faaliyete geçmiştir. İşletme İngilizce – Türkçe Bölümleri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce – Türkçe Bölümleri, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü ve Uluslararası Ticaret Bölümümüzün faaliyete geçmesiyle Fakültemizin İşletme ve Yönetim Bilimleri alanında geniş bir ölçekte eğitim ve öğretim hizmeti vermektedir.

Bölümlerimizin programları; uluslararası standartlara, Bologna Sürecine uygun olarak tasarlanmış olup, çağdaş işletmecilik anlayışının gereklerine uygun bilgi ve becerilerle donatılmış işletmeci ve yöneticiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Konusunda uzman ve sektör deneyimine sahip öğretim kadromuz bilgi ve deneyimlerini teorik ve uygulama bazında öğrencilerimize aktarmakta, onları meslek hayatlarında gereksinim duyacakları bilgi ve beceriler ile donatmaktadır. Öğrencilerimiz Avrupa Kredi Transfer Sisteminin (AKTS) (European Credits Transfer System (ECTS) uygulandığı her hangi bir ülkede, Erasmus Programları çerçevesinde 2 Yarıyıla kadar eğitim alabilirler.

Misyon
İş Dünyası ve Yaşadığı Toplumla İç İçe ve Ülke Sorunlarına Çözüm Odaklı Bir Fakülte Olmak...

Ülkemizin nitelikli insan ihtiyacını karşılayacak, teknolojiyi en üst seviyede kullanabilen, etik değerlere saygılı, sosyal sorumluluk bilincine sahip yönetici adayları yetiştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel değeri yüksek yayın ve faaliyetlerle akademik literatüre katkıda bulunmak, iş dünyası ve ülke sorunlarının çözümüne yönelik projeler uygulayarak ülke ekonomisine, güvenliğine ve toplum yapımızın gelişmesine katma değer ve sosyal fayda sağlamak.

Vizyon
Cumhuriyetin ilke ve değerlerini özümsemiş, devrimsel teknolojik ilerlemeler ile hızla değişen siyasal, toplumsal ve ekonomik gelişmelerin  yaşandığı küresel ortamda yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretebilecek geleceğin bireylerini yetiştiren yüksek kaliteli bir öğretim verirken, ülke sorunları ile ilgili teorik ve pratik bilgi ve çözüm üretimine ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunan tanınan bir fakülte olmak.
 
Prof. Dr. Sait YILMAZ
Dekan