Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

18 Haziran 2013 tarihinde kurulan Üniversitemiz, 4 ay gibi rekor bir hızla öğretime başlamıştır. Yerel yönetim ve hayırsever iş adamı birlikteliğinin örnek ürünü olan üniversitemizin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümleri 2013-2014 ders yılında ek yerleştirme ile öğrenci alarak faaliyete geçmiştir.
 
İç Mimarlık, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümlerimizin de faaliyete geçmesiyle Fakültemizin eğitim ve öğretim kadrosu daha da güçlenmiş olarak hizmetine devam etmektedir.
 
Bölümlerimizin programları; uluslararası standartlarda, Bologna Sürecine uygun olarak tasarlanmış olup, çağdaş mühendislik ve mimarlık anlayışının gereklerine uygun bilgi ve becerilerle donatılmış mühendis ve mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.
 
Üniversite yönetimimiz ve öğretim üyelerimiz engin teorik ve uygulama deneyimlerimizi öğrencilere yansıtmakta, onları meslek hayatlarında gereksinim duyacakları seçme bilgi ve beceriler ile donatmaktadır. Öğrencilerimiz 3. yarıyıldan itibaren uygun bölümlerdeki çift anadal – yandal programlarına katılabildikleri gibi, Avrupa Kredi Transfer Sisteminin (AKTS) (European Credits Transfer System (ECTS)) uygulandığı her hangi bir ülkede, Erasmus Programları dahilinde 2. Yarıyıla kadar eğitim alabilirler. Öğrencilerimizin, aramızda geçirecekleri 8 yarıyılın her dakikası onların yarına hazırlanması ve mutluluğu için harcanmış olacaktır.
 
Misyon
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak misyonumuz, çağdaş mühendislik ve mimarlık anlayışının gereklerine uygun bilgi ve becerilerle donatılmış, proje ve takım çalışmasına yatkın, disiplinler arası çalışmalar yapabilen, meslek etiğine ve doğaya saygılı mühendisler ve mimarlar yetiştirmek; akademi ve sanayi işbirliğini oluşturarak, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek ve bu alanlardaki akademik çalışmaları sanayiye aktarabilmektir.
 
Vizyon
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak vizyonumuz, nitelikli akademik kadrosu ve çağdaş mühendislik ve mimarlık anlayışının gereklerine uygun eğitim öğretim modeli ile bilgi ve teknolojiyi sadece kullanan değil, üretebilen ve sürdürebilen, üniversitemizin konumlandığı bölge sorunlarına çözüm yaratma açısından akademi ve sanayi işbirliğinde öncü, ulusal ve uluslararası düzeyde yer edinmiş bir Fakülte olmaktır. 
 
Prof. Dr. Halil KARADENİZ
Dekan