Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Üniversite eğitiminin temel ilkesi bilgili, topluma ve çevresine duyarlı, açık fikirli, eleştiriye açık eğitimli gençler yetiştirmektir. Bilgili olmak, duygudan sanat ve estetikten arınarak her şeyi bilmek değil, sanat, duygu ve bilgiyi kaynaştırarak, kendini geliştirme ve yeni ufuklara açılma becerisini gösterebilme donanımına sahip olmaktır. Fakültemizin eğitsel rolü bu noktaya odaklanmıştır. 

Sevgili öğrenciler, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinde kuram, uygulama ve sanat ve estetiğin girdiği bir eğitimden geçeceksiniz. Fakültemizde verilen eğitim, içinde yaşadığımız cağ ile uyumlu amaca yönelik dersler ve üstün nitelikli öğretim üye ve elemanlarıyla aranılan bir meslek edinmenin yollarını açacağı gibi sizleri yaşamın sorunları ve güzellikleriyle tanıştıracak, dünyayı ve içinde yaşadığınız toplumu daha iyi değerlendirmenizi sağlayacaktır. Bu fakültede, çalışabilecek, düşünecek, üretecek ve sorun çözecek gençler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Fakültemizin amacı: 
Halkla İlişkiler ve Radyo Televizyon Sinema, Sosyoloji ve Psikoloji Bölümlerinin temel ilkesi içinde yaşadığı dünyayı çok iyi değerlendirebilen, özgün düşünebilen, sorun çözebilen, sorgulayan, yaratıcı, ahlaki değerleri yüksek bilinçli gençler yetiştirmektir. Çağımızın en büyük etki ve güç araçları olan halkla İlişkiler, reklamcılık, basın, radyo, televizyon ve sinemayı kuramsal ve uygulamalı derslerle anlama, çözümleme ve kullanma becerilerini kazandırmayı, internet, görsel tasarım, elektronik canlandırma, web tasarım, grafik gibi uygulamalı iletişim bilimlerinde sanat, bilim, teknoloji, estetik ve yaratıcılığı kaynaştırmayı özendirerek gençlere yeni ufuklar açmayı amaçlıyoruz. 

Sosyoloji Bölümünü seçen öğrenciler rekabet içindeki küresel dünya ile yarışabilmek için yöntemsel ve düşünsel analiz yeteneklerini geliştirmelerinin yanı sıra, yerel ve dünya toplumlarının dinamikleri konusunda farkındalığı gelişmiş bireyler haline gelebileceklerdir. Öğrenciler, sosyolojinin kuramsal çerçevesi ve bilimsel araştırma yöntemlerinin yanı sıra disiplinlerarası bir çerçevede, psikoloji, siyaset bilimi, iletişim, antropoloji, felsefe gibi alanlarda da eğitim göreceklerdir. 

Esenyurt Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nün öncelikli amacı; öğrencilerimizi psikolojinin kuramsal ve uygulamalı araştırma alanlarıyla donatarak alanında uzman bireyler yetiştirmektir. Öğrenciler bu bölümde aldıkları eğitimle öncelikle kendilerini, toplumsal ve psikolojik baskıların değiştirdiği insan profillerini çözümlemeyi, problemi tespit etme, analiz etme ve sonuç çıkarma yöntemleriyle kuramsal ve uygulamalı biçimde öğreneceklerdir. 

Misyon
Sanat ve bilim sevgisi ile estetik anlayışa sahip, çalışkan ve üretken bireyler yetiştirmek; ürettiği bilgi ve yetiştirdiği bireyler aracılığı ile ülkemizin kalkınmasına ve dünya bilimine katkıda bulunmak.

Vizyon
Dünyada meydana gelen yenilikleri okuyabilen, özgür düşünen ve düşleyen, sanatsal ve bilimsel ürünler ortaya koyabilen öğrencileri aracılığı ile kamu ve özel sektörde uluslararası düzeyde öncü bir fakülte olmak.

Prof. Dr. Şermin TEKİNALP
Dekan