Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz, 2013 – 2014 eğitim öğretim döneminde, eğitim faaliyetlerine başlamış, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Çocuk Gelişimi, İlk ve Acil Yardım, Sosyal Hizmetler, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri olmak üzere toplamda sekiz ayrı ön lisans sağlık programı branşlarında eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Bu programlardan; Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programlarının 2.öğretimleri de bulunmaktadır.

Üniversitemizde görsel öğrenmeyi kolaylaştırıcı cihaz ve ekipmanların eşliğinde yeterli sayı ve büyüklükteki öğrenci sınıf, anfi ve laboratuvarlarında, konusunda uzman, seçkin öğretim elemanlarımızca gerek yüz yüze teorik bazlı ders anlatımı ve gerekse ilgili derse ait pratik uygulamalar ile öğrencilerimize kaliteli eğitim verilmesi hedeflenmektedir. Sağlık programı öğrencilerimizin pratik uygulama ve staj eğitimleri, üniversite bünyemizdeki laboratuvarlarda yapıldığı gibi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki devlet hastanelerinin ve ikili protokol çerçevesinde anlaşmalı olduğumuz özel hastanelerin ilgili branşlarında gerçekleştirilmektedir.   

Uzaktan eğitim noktasında, donanım, yazılım ve teknik eleman kadrosu ile alt yapı tecrübesi bulunan üniversitemiz, Covid-19 pandemi sürecini, YÖK prensipleri doğrultusunda başarı ile yürütmüş ve halen yürütmektedir.

 

Misyon

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz yasal mevzuatlar baz alınarak evrensel değerler ışığında kendine güvenip, bilgisini rahatlıkla sergileyebilen, bilim ve teknolojiden kopmadan sağlık alanında yardımcı sağlık personeli yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Hedefi, insan haklarına saygılı, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, güçlü iletişime sahip, sağlık sektörünün ihtiyacını karşılayacak nitelikli insan gücünü çalışma hayatına kazandırmaktır.

 

Vizyon

Gerek müdürlüğümüz bünyesinde bulunan programları ve gerekse sağlık sektörünün gereksinimlerine göre açmayı planladığı yeni eğitim programları ile çağın ve teknolojinin gerektirdiği eğitim-öğretim müfredatları çerçevesinde ürettiği proje ve bilimsel çalışmalarla insan ve toplum sağlığını en üst seviyeye taşıyarak toplumun gelişmesine katkıda bulunmaktır.

 
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Serdar SONCELEY
Müdür