Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

*2013-2014 eğitim ve öğretim yılında Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım, Çocuk Gelişimi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ile Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programlarında eğitim ve öğretime başlanmıştır.

*2015-2016 eğitim ve öğretim yılında Ameliyathane Hizmetleri ikinci öğretim programı açılmıştır.

*2016-2017 eğitim ve öğretim yılında Anestezi, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ikinci öğretim programları açılmıştır.

*2016-2017 eğitim ve öğretim yılında Sosyal Hizmetler programı açılmıştır.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında birinci öğretimde 9 program ikinci öğretimde 5 programda eğitim ve öğretim vermektedir.

Misyon

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz yasal mevzuat baz alınarak evrensel değerler ışığında kendine güvenen, bilim ve teknolojiden kopmadan sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi amaç edinmiştir. İnsan haklarına saygılı, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, güçlü iletişime sahip, sağlık sektörünün ihtiyacını karşılayacak nitelikli insan gücünü çalışma hayatına kazandırmaktır.

Vizyon

Çağın ve teknolojinin ihtiyaçlarına hitap eden, ülkemizde ve dünyada sağlık sektörünün gelişmesine uygun programlarla insan ve toplum sağlığıyla ilgili proje ve bilimsel çalışma üreterek toplumun gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Bu çerçevede ilgili her kişi ve kurumla uygun iletişim ve işbirliği içinde sağlık ve sosyal alanlarda sürekli gelişme sağlamaktır. 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Serdar SONCELEY
Müdür V.