Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu

Bilindiği gibi spor, günümüz dünyasının en önemli sosyal olgularından biridir. Öyle ki, sporun bu gücü 206 ülkeyi tek çatı (IOC) altında birleştirebilmekte ve birbirleri ile savaş halinde olan ülkeleri bile aynı platformda bir araya getirerek, olimpizm ruhuyla, milli birlik ve beraberlik içerisinde yarıştırabilme gücüne sahiptir. Spor organizasyonları milyarlarca kişi tarafından aynı anda izlenerek, çok yüksek rakamlarla bu organizasyonların yayın hakları satılabilmektedir. Bu devasa endüstri, bünyesinde milyonlarca kişiye istihdam olanağı sağlamaktadır. Aynı zamanda spor, toplumsal gelişme ve kalkınma için ihtiyaç duyulan nitelikli insan yetiştirilmesinde de eğitimin en önemli araçlarından biri olarak değerlendirilmektedir.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu sporun bu potansiyel gücünün bilincinde olarak, kurulduğu tarihten bu yana, üniversitemizin vizyonu doğrultusunda spora ve geleceğe yön verme çabası içerisindeyiz. Bünyemizde Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi programlarıyla ülkemizin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu spor bilimine katkıda bulunacak kalifiye mezunlar yetiştirme misyonunu taşımaktayız. Bir taraftan üniversite olmanın temel fonksiyonlarına bağlı kalarak bilgi üretimine katkıda bulunurken, diğer taraftan sektörün beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate alan programlarla, çok yönlü ve donanımlı meslek elemanlarını sektörle birlikte yetiştirmek; aynı zamanda da toplumdan aldıklarımızı topluma verme anlayışı ile toplumsal hizmet projeleri üretmek temel sorumluluklarımızdır. Bu anlayışla yüksekokulumuz, üniversitemizin içinde bulunduğu İstanbul ve ülkemizin geneline, hatta ülke sınırları dışına açılan penceresi olmak durumundadır. Yüksekokul olarak bu potansiyele sahip olduğumuza inanıyorum. Akademik ve idari personeli, yönetimi ve öğrencisi  ile tam bir ekip anlayışı içerisinde bu potansiyeli harekete geçirmek hepimizin temel görevidir. Bu anlayış ve inançla hepinize başarılar diliyorum. Yolumuz açık olsun.

Dr. Öğr. Üyesi Ş. Onur VİGA
Müdür V.