Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuz akademik ve teknik altyapı hazırlıklarını tamamlayarak 2014 yılında eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır.
 
Misyon
Yüksekokulumuzun temel amacı, ülkemizin sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde çalışacak yüksek sorumluluk duygusu ve etik değerlere sahip, donanımlı, araştırıcı, uygulama deneyim ve becerisi yüksek, bilgi teknolojilerini iyi kullanan, işyerinde farklılık oluşturabilen yönetici adaylarını yetiştirmektir.
 
Vizyon
Yaşadığımız küreselleşme ve bilgi çağında gerek işletmeler ve gerekse çalışanlar ve yöneticiler açısından hızlı bir değişim ortamında rekabet edebilmek için yenilik, esneklik, kalite ve hız önemli hale gelmiştir. Özenle oluşturulan, yüksek bilgi ve deneyime sahip seçkin ve profesyonel akademik kadromuz sizlere bu nitelikleri kazandıracak şekilde eğitim ve öğretim hizmeti sunacak olmanın haklı gurur ve heyecanını yaşamaktadır.

Prof. Dr. Mikail EROL
Müdür