Türkiye Üniversite Kütüphanesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Acıbadem Üniversitesi

İstanbul Medipol Üniversitesi

Adıyaman Üniversitesi

İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

Afyon Kocatepe Universitesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Aksaray Üniversitesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Kafkas Üniversitesi

Atılım Üniversitesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi

Başarı  Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Başkent Üniversitesi

Koç Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi

Bezmialem Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

Melikşah Üniversitesi

Bursa Orhangazi Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Celal Bayar Üniversitesi

Mevlana  Üniversitesi

Cumhuriyet Üniversitesi

Milli Kütüphane

Çağ Üniversitesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Muğla Üniversitesi

Çankaya Üniversitesi

Mustafa Kemal Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi

Dicle Üniversitesi

Niğde Üniversitesi

Doğuş Üniversitesi

Okan Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dumlupınar Üniversitesi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Osmangazi Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Özyeğin  Üniversitesi

Erzincan Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Fatih Sultan Mehmet  Üniversitesi

Piri Reis  Üniversitesi

Fatih Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Galatasaray Ünivsersitesi

Selçuk Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Süleymanşah Üniversitesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Şifa Üniversitesi

Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Gedik Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Gediz Üniversitesi

Turgut Özal  Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı

Haliç Üniversitesi

ULAKBİM

Harran Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Işık Üniversitesi

Uluslararası Antalya  Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

Uşak Üniversitesi

İpek  Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi

İstanbul Arel  Üniversitesi

Yaşar Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Yildiz Teknik Üniversitesi

İstanbul Bilim Üniversitesi

YÖK Dokümantasyon Merkezi Tez Kataloğu

İstanbul Gelişim Üniversitesi

Yüzüncı Yıl Üniversitesi

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

Zirve Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi