Misyon Vizyon ve Amaç

Öğrencilerin ve beslenme, barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Öğrencilerimizin kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri için ortam hazırlamak ve imkânlar sunmak, öğrenci kulüplerinin yapacakları etkinliklere destek vermek, üniversite içi ve üniversitelerarası sportif etkinlikler düzenlemek, düzenlenen her türlü etkinliklere öğrencilerimizin katılımını teşvik etmek başlıca görevleri arasındadır.

Misyonumuz;
Öğrencilerimizin ve personelimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak, topluma faydalı bireyler yetiştirmek, modern ve sıhhi şartlarda, bilimsel yöntemlerle kaliteli ve sağlıklı beslenme, barınma hizmeti sunmak; sağlık, kültür, spor, psikolojik danışma ve rehberlik alanlarında öğrencilerimize en iyi imkânları sunmak ve yardımcı olmak, onların her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Vizyonumuz;
Hizmet vermiş olduğumuz tüm alanlarda öğrenci ve çalışana öncelik tanıyan, kaynaklarını verimli kullanan, bilgi ve teknoloji ile donatılmış öncü bir birim olmaktır.
 
Amacımız;
Dairemiz; bütçe imkanları dahilinde amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen temel ve benzeri hizmetleri gerçekleştirmeyi ilke edinmiştir.
 
a)    Öğrenciye yönelik sağlık, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunmak,
 
b)    Güzel sanatlar ve spor alanlarında çalışmalar yapmak, müsabakalara iştirak etmek ve gösteriler düzenlemek,
 
c)    Öğrencilere burs, kredi, beslenme, barınma, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını verimli değerlendirme, ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı olmak,
 
e)    Hizmet alanına giren konularda araştırma ve uygulamalarda bulunmak.