DUYURU

Tarih:19.9.2018

2018-2019 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği

(2018 Proje Dönemi)

Başvuru Tarihleri

24 Eylül – 16 Ekim 2018
Yabancı Dil Sınavı
19 Ekim 2018 Saat 16.00/ Hazırlık Birimi

 

2018-2019 Akademik Yılı için Erasmus+ Program kapsamında Öğrenim/Staj Hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen başvuru ve yabancı dil sınav kriterlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
 

Başvuru Kriterleri:

 1. Başvurular 24 Eylül-16 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 2. Aday öğrencinin, akademik not ortalamasının lisans için en az 2,20/4,0; Yüksek Lisans ve Doktora için ise 2,5/4,0 olması gerekmektedir.
 3. Üniversitenin tüm bölümlerinden 1 dönem öğrenim görmüş öğrenciler başvurabilirler.
 4. Web sayfamızda bulunan başvuru formu doldurularak, güncel tarihli bir Transkript (Not Döküm Çizelgesi) ile birlikte teslim edilerek başvuru işlemi gerçekleştirilir.
 5. Son başvuru günü olan 16 Ekim Salı günü saat 17.00’e kadar başvurularını Uluslararası Ofis’e yapmaları gerekmektedir.
 6. Başvurduğu halde sınava katılmayan öğrenciler için bir sonraki başvuruda -10 puan kesintisi yapılacaktır.
 7. 2017 sözleşme döneminden itibaren hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan (1)

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı almış öğrencilere

+10 puan (2)

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için:

Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/ eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’ a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Öğrencinin hem öğrenim hem staj hareketliliğine başvurması durumunda faaliyetlerinden birinde puan kesintisi uygulanır

-10 puan


(1) Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. 

(2) Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca korunma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.  

 

Yabancı Dil Sınav Kriterleri:

 1. Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı 19 Ekim 2018 Cuma günü saat 16.00’da Hazırlık Biriminde yapılacaktır.
 2. Yabancı Dil Sınavı üniversitemizin Yabancı Dil Hazırlık birimi tarafından yapılır.
 3. Yabancı Dil düzeyi belirlemede kullanılacak belgeler ve uygulanacak metot tüm öğrenciler için aynıdır (diğer sınav belgeleri geçerli değildir, TOEFL gibi)
 4. Yabancı Dil Sınav notu 100 üzerinden değerlendirilir. Yabancı Dil barajı geçme notu 60 puandır. Yabancı dil sınav sonucu % 50 etki edecektir.

 

Daha fazla bilgi için tıklayınız http://era2.esenyurt.edu.tr/sayfa/2403/Ogrenim-Hareketliligi

                                                    http://era2.esenyurt.edu.tr/sayfa/2404/Staj-Hareketliligi

 

Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuru Formu