DUYURU

Tarih:16.11.2018

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır.

1 - Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6 takım dosya ile Rektörlüğe,

2 - Doçentlik kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 takım dosya ile Rektörlüğe,

3 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin; özgeçmişleri, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü yapmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Müracaatlar işbu ilanın yayımından itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.esenyurt.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

 

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bölüm

Ünvan

Adet

Alan

İnşaat Mühendisliği

Profesör, Doçent

3

Doçentliğini İnşaat Mühendisliği, Yapı Ana Bilim Dalı alanında yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

2

Doktorasını, İnşaat Mühendisliği, Yapı Ana Bilim Dalı alanında yapmış olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Profesör, Doçent

1

Doktorasını ve Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik, Elektronik, Elektronik Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinden almış olmak. Yabancı dilde eğitim-öğretim yaptırabilme şartını (YÖKDİL ve dengi asgari 80 puan)sağlıyor olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını, Elektrik Mühendisliği alanında yapmış olmak. Yabancı dilde eğitim-öğretim yaptırabilme şartını (YÖKDİL ve dengi asgari 80 puan)sağlıyor olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanından almış olmak. Turbo Kodlamalı Resim İletimi konusunda çalışmalar yapmış olmak. Yabancı dilde eğitim-öğretim yaptırabilme şartını (YÖKDİL ve dengi asgari 80 puan)sağlıyor olmak.

 

Profesör Başvurusu Dilekçe Örneği

Doç.Dr. Başvurusu için Dilekçe Örneği

Dr.Öğr.Üyesi Başvurusu için Dilekçe Örneği