25/02/2021

2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği

Anasayfa > duyuru >2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği
Başvuru Tarihleri 
05 – 21 Ekim 2020 
Yabancı Dil Sınavı
23 Ekim 2020 Saat 16.00
 
2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi için Erasmus+ Program kapsamında Öğrenci Öğrenim ve Öğrenci Yerleştirme /Staj Hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen başvuru ve yabancı dil sınav kriterlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Başvuru Kriterleri:
1. Başvurular 05 – 21 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2. Aday öğrencinin, akademik not ortalamasının lisans için en az 2,20/4,0; Yüksek Lisans ve Doktora için ise 2,5/4,0 olması gerekmektedir.
3. Üniversitenin tüm bölümlerinden 1 dönem öğrenim görmüş öğrenciler başvurabilirler.
4. Web sayfamızda bulunan online başvuru formu doldurularak, güncel tarihli bir Transkript (Not Döküm Çizelgesi) ile birlikte başvuru işlemi gerçekleştirilir. 
5. Son başvuru günü olan 21.10.2020 Çarşamba günü saat 17.00’e kadar başvurularını online formu doldurarak yapmaları gerekmektedir. 
6. Sınav 23 Ekim 2020 Cuma günü saat 16.00
7. 2020-2021 Akademik yılı bahar döneminde öğrenci fiziksel ya da sanal hareketlilikte bulunabilir. Kurum öğrencinin salgın durumundan etkilenip virüs bulaşması durumunda mesuliyet taşımaz. Sanal hareketlilikler fiziki hareketliliğin yerine getirilen bir hareketlilik türü değildir. Mücbir sebeple sanal olarak başlayan hareketliliklere hibe ödemesi yapılmayacaktır.  
8. Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan[1]

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma (staj başvuruları için)

+ 10 puan[1] 12/4/1991tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamugörevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veyasıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı teröreylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veyaöldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihindegerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamıniteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veyamalul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrencihareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.  


Yabancı Dil Sınav Kriterleri:

1. Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı 23 Ekim Cuma günü saat 16.00’da yapılacaktır. Sınav Fiziki olarak üniversitemizde gerçekleştirilecektir. Sınav Salonları sınav günü ilan edilecektir.
2. Yabancı Dil Sınavı üniversitemizin Ortak Dersler Bölümü tarafından yapılır.
3. Yabancı Dil düzeyi belirlemede kullanılacak belgeler ve uygulanacak metot tüm öğrenciler için aynıdır (diğer sınav belgeleri geçerli değildir, TOEFL gibi)
4. Yabancı Dil Sınav notu 100 üzerinden değerlendirilir. Yabancı Dil barajı geçme notu 60 puandır. Yabancı dil sınav sonucu % 50 etki edecektir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız.