07/12/2021

Azami Süresi Tamamlanan Öğrenciler Hakkında

Anasayfa > duyuru >Azami Süresi Tamamlanan Öğrenciler Hakkında

AZAMİ ÖĞRNİM SÜRESİ TAMAMLANAN ÖĞRENCİLERİN BAŞVURULARI

SON BAŞVURU TARİHİ

31 OCAK 2022

 

Azami Süreler:

Yabancı dil hazırlık sınıfı ve kayıt dondurma süreleri hariç;

Öğrenim Süresi İki Yıl Olan Programlar (Önlisans)

Azami Dört Yıl

Öğrenim Süresi Dört Yıl Olan Programlar (Lisans)

Azami Yedi Yıl

 

Hazırlık eğitimi;

Hazırlık Sınıfları

Azami İki Yıl

 

Azami süreler sonunda;

Son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları tüm dersler için 2 ek sınav hakkı verilir.

Tanınan 2 ek sınav hakkını kullanarak başarısız ders sayısı en fazla 5 olan öğrencilere 3 yarıyıl sınavlara girme hakkı tanınır.

Ek sınav hakkını kullanmadan başarısız ders sayısı en fazla 5 olan öğrencilere 4 yarıyıl sınavlara girme hakkı tanınır.

Başarısız ders sayısı 1 olan öğrencilere başarısız olduğu ders için sınırsız sınav hakkı tanınır.

Tüm derslerden başarılı olup, mezuniyet için gerekli not ortalaması şartını sağlayamayan öğrencilere sınırsız sınav hakkı tanınır.

Not: Sınırsız sınav hakkı tanınan ancak, açılan sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın ilgili yazıları gereğince;

a) Azami süresini dolduran son sınıf öğrencilerine daha önce hiç alınmamış dersler ve derse devam yükümlülüklerini yerine getirilmemiş (devamsız NA harf notu dersleri) dersler için iki sınav hakkı verilmesine,

b)"Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdiği hâlde, yıl içi ve yılsonu sınav yükümlülüklerini 2547 sayılı Kanun'un 44/c maddesinde belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir" hükmü kapsamında ilişiği kesilen öğrencilerin yararlanmadığı sınav haklarından yararlanabileceklerine karar verilmiştir.

Yukarıda yer alan bilgiler doğrultusunda 31.01.2022 tarihine kadar başvurular online veya yerleşkeden yapılabilecektir. Başvuru sonuçları ve sınav takvimi, başvuru süreci tamamlandıktan sonra ayrıca duyurulacaktır.

 

Başvuru Formu için tıklayınız.