21/03/2021

Düzeltme İlanı (Sivil Hav. Kabin Hiz. Prog. - Öğr. Gör. Kadro. Personel Alım İlanı)

Anasayfa > duyuru >Düzeltme İlanı (Sivil Hav. Kabin Hiz. Prog. - Öğr. Gör. Kadro. Personel Alım İlanı)

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DÜZELTME İLANI


15.03.2020 tarih ve 31424 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Üniversitemiz Meslek Yüksekokul Müdürlüğü Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı Öğretim ilanımıza ait (özel şartlar) ilan niteliği revize edilerek aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Kamuoyuna önemle duyurulur.

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birimine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi Kadro Başvurusunda İstenen Belgeler:

  1. Başvuru Dilekçesi (Aşağıda mevcuttur.)
  2. YÖK formatında özgeçmiş,
  3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  4. 2 adet fotoğraf,
  5. Onaylı Lisans ve/veya Yüksek Lisans diploma fotokopileri (Asılları ile birlikte getirildiğinde diplomaların onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve diplomanın apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)
  6. Onaylı Lisans ve/veya Yüksek Lisans not ortalamalarını gösterir belge – transkript fotokopisi (Asılları ile birlikte getirildiğinde onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan transkript Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve transkriptin apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)
  7. ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri


Ülkemiz genelinde yaşanan ‘COVİD-19 Corona Virüsü’ nedeniyle alınan önlemler kapsamında; son başvuru tarihine kadar posta ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Ayrıca ‘COVİD-19 Corona Virüsü’nden kaynaklı Ülkemiz genelinde yeni alınabilecek önlemlere ilişkin ilgili kamu, kurum, kuruluş ve kurullardan yayınlanan talimatlar ve genelgeler esas alınarak, söz konusu ilan da belirtilen ‘Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi, Yazılı Sınav Giriş Tarihi, Sonuç Açıklama -Nihai Değerlendirme- Tarihi’ İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı ile ertelenebilir. Söz konusu ertelenme kararı, Üniversitenin resmi internet adresi olan www.esenyurt.edu.tr’de duyurulur; aynı zamanda ertelenme durumu Akademik Birim Sekreterleri tarafından, başvuru yapan tüm adayların e-mail adreslerine bilgilendirme mailinin gönderilmesi ve adayların telefon ile bilgilendirilmesi ile süreç desteklenir.

Başvuru yapılacak e-posta: ozlemdinc@esenyurt.edu.tr 
Başvuru posta adresi: İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, No:1 Esenyurt/İstanbul

 

Akademik Birim

Bölüm/Program

Kadro Sayısı

Unvan

Özel Şartlar

 

ALES

 

Yabancı Dil

Meslek Yüksekokulu

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı

1

Öğretim Görevlisi

Havacılık Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Lojistik, Yönetim ve Organizasyon, Uluslararası İlişkiler, İşletme veya İktisat alanlarının birinden lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla havayolu şirketlerinde sivil havacılık kabin hizmetleri alanında en az 5 yıl kabin ekibi eğitmeni olarak görev yapmış olup, CRM ve DGR Instructor sertifikalarına sahip olmak.

Muaf

Muaf

 

* ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını dilekçe ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
* YABANCI DİL SINAV PUANI: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL-YDS-KPDS-ÜDS) veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından (TOEFL-FCE-CPE-CAE) puan muadili bir puan almış olmak.

 

Duyuru Başlama Tarihi

Son Başvuru Tarihi

Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi

Yazılı Sınav Giriş Tarihi

Sınav Giriş Yeri / Saati

Sonuç Açıklama “Nihai Değerlendirme” Tarihi

İlanın Resmi Gazete Yayımlandığı Tarih

(15 Mart 2021)

İlanın Resmi gazete’ de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi.

(29 Mart 2021)

01 Nisan 2021

05 Nisan 2021

Yer: Meslek Yüksekokul Sekreterliği Saat: 13:00

08 Nisan 2021