07/01/2022

Öğr. Gör. ve Arş. Gör. Nihai Değerlendirme Sonuçları Açıklanmıştır

Anasayfa > duyuru >Öğr. Gör. ve Arş. Gör. Nihai Değerlendirme Sonuçları Açıklanmıştır

Üniversitemiz Rektörlük Makamı tarafından 18/11/2021 tarih ve 31663 sayılı Resmi Gazete ile 20/11/2021 tarih ve 31665 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Personel Alım İlanı’nın ‘Nihai Değerlendirme’ sonuçları aşağıda mevcuttur.

Ayrıca "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" esas alınarak Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi kadrosunda istihdam edilmek üzere bahse konu Resmi Gazetelerde yayımlanan kadro ilanı için başvuruda bulunan ve Ön Değerlendirme sonucunda ‘Hak Kazandı’ sınava girme durumunda bulunan aday olmadığı için aynı Yönetmeliğin 12’inci maddesi uyarınca işlem tesis edilememiştir.

Yukarıda belirtilen hususlar kamuoyuna önemle duyurulur.