19/03/2021

Öğr. Üyesi ve Öğr. Üyesi Dışındaki Öğr. Elemanı Kadr. Personel Alım İlanı

Anasayfa > duyuru >Öğr. Üyesi ve Öğr. Üyesi Dışındaki Öğr. Elemanı Kadr. Personel Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:
 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
 
Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.
 
Öğretim Üyesi Kadro Başvurusunda İstenen Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi (Aşağıda mevcuttur.)
2. YÖK formatında özgeçmiş,
3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
4. 2 adet fotoğraf,
5. Doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları için),
6. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora diploma fotokopileri (Asılları ile birlikte getirildiğinde diplomaların onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve diplomanın apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)
7. Bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını vb. kapsayan akademik dosya (Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadro unvanına başvuru için 4 nüsha, Profesör kadro unvanına başvuru için 6 nüsha CD ya da USB olarak verilebilir ya da adayın belirlediği internet adresine yükleme ve aktarma işlemi yapılıp başvuru dilekçesinde internet adresi/linki belirtilebilir.)
 
Ülkemiz genelinde yaşanan ‘COVİD-19 Corona Virüsü’ nedeniyle alınan önlemler kapsamında; son başvuru tarihine kadar posta ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.
 
Başvuru yapılacak e-posta: tugbaucar@esenyurt.edu.tr 
Başvuru posta adresi: İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, No:1 Esenyurt/İstanbul

Akademik Birim

Bölüm

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

İlan Şartları

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

 

 

 

Bilgisayar Mühendisliği

1

Profesör

Doçentliğini veya Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Telekomünikasyon alanlarından birinde almış olmak.

1

Doçent

Doçentliğini veya Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinde almış olmak.

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinde yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını İnşaat Mühendisliği alanında yapmış olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

1

Profesör

Doçentliğini veya Doktorasını Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarından birinde almış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavında en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarında birinde almış olmak. Yükseköğretim kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavında en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Endüstri Mühendisliği

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği dalında yapmış olmak.

İç Mimarlık

1

Doçent

Doktorasını Mimarlık veya İç Mimarlık alanlarından birinde yapmış olmak.

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını İç Mimarlık alanında yapmış olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Lojistik Yönetimi

1

Doçent

Doçentliğini veya Doktorasını Endüstri Mühendisliği, Lojistik Yönetimi ve Ulaştırma, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanlarından birinde almış olmak.

Lojistik Yönetimi

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Endüstri Mühendisliği, Lojistik Yönetimi ve Ulaştırma, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanlarından birinde yapmış olmak.

Sanat ve Sosyal

Bilimler Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında yapmış olmak.

Sosyoloji

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Sosyoloji alanında yapmış olmak.

Psikoloji

1

Profesör

Doçentliğini ve Uzmanlığını Psikiyatri alanında tamamlamış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Özel Eğitim, Okul Öncesi Eğitim alanlarında birinden yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

2

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri, Spor Yöneticiliği veya anabilim dallarından yapmış olmak.

Antrenörlük Eğitimi

2

Doktor Öğretim Üyesi

DOKTORASINI, ANTRENÖRLÜK EĞITIMI, HAREKET VE ANTRENMAN BILIMLERI, BEDEN EĞITIMI VE SPOR, EGZERSIZ VE SPOR, HAREKET VE ANTRENMAN VEYA SPOR FIZYOLOJISI ALANLARINDAN BIRINDE YAPMIŞ OLMAK.

Meslek Yüksekokulu

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

1

Doktor Öğretim Üyesi

İşletme Yönetimi alanında doktora derecesine sahip olmak, havacılık alanında yayınlar yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sosyal Hizmetler

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Sosyal Hizmet Bölümünde yapmış olmak.

İlk ve Acil Yardım

1

Doçent

Doçentliğini ve Uzmanlığını Genel Cerrahi alanında tamamlamış olmak.

Rektörlük – Ortak Dersler Bölümü

Ortak Dersler Bölümü

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında yapmış olmak.Duyuru Başlama Tarihi

Son Başvuru Tarihi

İlanın Resmi Gazete Yayımlandığı Tarih

(11 Mart 2021)

İlanın Resmi gazete’ de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi.

(25 Mart 2021)İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:


ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadro Başvurusunda İstenen Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi (Aşağıda mevcuttur.)
2. YÖK formatında özgeçmiş,
3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
4. 2 adet fotoğraf,
5. Onaylı Lisans ve/veya Yüksek Lisans diploma fotokopileri (Asılları ile birlikte getirildiğinde diplomaların onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve diplomanın apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)
6. Onaylı Lisans ve/veya Yüksek Lisans not ortalamalarını gösterir belge – transkript fotokopisi (Asılları ile birlikte getirildiğinde onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan transkript Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve transkriptin apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)
7. ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri

Ülkemiz genelinde yaşanan ‘COVİD-19 Corona Virüsü’ nedeniyle alınan önlemler kapsamında; son başvuru tarihine kadar posta ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Ayrıca ‘COVİD-19 Corona Virüsü’nden kaynaklı Ülkemiz genelinde yeni alınabilecek önlemlere ilişkin ilgili kamu, kurum, kuruluş ve kurullardan yayınlanan talimatlar ve genelgeler esas alınarak, söz konusu ilan da belirtilen ‘Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi, Yazılı Sınav Giriş Tarihi, Sonuç Açıklama -Nihai Değerlendirme- Tarihi’ İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı ile ertelenebilir. Söz konusu ertelenme kararı, Üniversitenin resmi internet adresi olan www.esenyurt.edu.tr’de duyurulur; aynı zamanda ertelenme durumu Akademik Birim Sekreterleri tarafından, başvuru yapan tüm adayların e-mail adreslerine bilgilendirme mailinin gönderilmesi ve adayların telefon ile bilgilendirilmesi ile süreç desteklenir.

Başvuru yapılacak e-posta: sedabaktemur@esenyurt.edu.tr 
Başvuru posta adresi: İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, No:1 Esenyurt/İstanbul
 

Akademik Birim

Bölüm

Kadro Sayısı

Unvan

Özel Şartlar

ALES

Yabancı Dil

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

1

Araştırma Görevlisi

Endüstri Mühendisliği Bölümü veya işletme mühendisliği lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Sanat ve Sosyal

Bilimler Fakültesi

Psikoloji

1

Araştırma Görevlisi

Psikoloji Bölümü lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.

Sağlık Hizmetleri

Meslek Yüksekokulu

Sosyal Hizmetler

1

Öğretim

Görevlisi

Sosyal Hizmet alanında tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak

Muaf

Meslek Yüksekokulu

Aşçılık

1

Öğretim

Görevlisi

Gastronomi, Mutfak Sanatları veya Turizm İşletmeciliği alanlarından birinden lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Rektörlük – Ortak Dersler Bölümü

Ortak Dersler Bölümü

3

Öğretim Görevlisi

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık alanlarından birinden lisans mezunu ve tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.* ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını dilekçe ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
* YABANCI DİL SINAV PUANI: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL-YDS-KPDS-ÜDS) veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından (TOEFL-FCE-CPE-CAE) puan muadili bir puan almış olmak.
 

Duyuru Başlama Tarihi

Son Başvuru Tarihi

Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi

Yazılı Sınav Giriş Tarihi

(Fakülte ve Meslek Yüksekokulu için geçerlidir.)

Sözlü Sınav Giriş Tarihi

(Rektörlük – Ortak Dersler Bölümü için geçerlidir.)

Sınav Giriş Yeri / Saati

Sonuç Açıklama “Nihai Değerlendirme” Tarihi

İlanın Resmi Gazete Yayımlandığı Tarih

(11 Mart 2021)

İlanın Resmi gazete’ de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi.

(25 Mart 2021)

29 Mart 2021

01 Nisan 2021

01 Nisan 2021

Yer: İlgili Rektörlük – Ortak Dersler Bölümü  / Meslek Yüksekokulu Sekreterliği

Saat: 13:00

05 Nisan 2021