25/02/2021

Öğretim Elemanı Alım İlanı

Anasayfa > duyuru >Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Esenyurt ÜniversitesiRektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Öğretim Üyesi (profesör, doçent, doktoröğretim üyesi) olarak personel alım ilanı;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen yüksekokulve bölümlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindebelirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ÖğretimÜyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüye göreöğretim üyesi alınacaktır.

1 - Profesör kadrosuna müracaatedeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, kimlik fotokopisi,2 resim, noterdentasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarıkapsayan 6 takım dosya ile Rektörlüğe,

2 - Doçentlik kadrosuna müracaatedeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, kimlik fotokopisi, 2 resim, noterdentasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarıkapsayan 4 takım dosya ile Rektörlüğe,

3 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosunamüracaat edeceklerin; özgeçmişleri, kimlik fotokopisi,  resim, doktora veya uzmanlık belgesinin notertasdikli sureti ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ileilgili Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü yapmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomalarınÜniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Müracaatlar işbu ilanın yayımındanitibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konuhakkında gerekli bilgilere www.esenyurt.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

 

 

Akademik Birim

Bölüm

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

İlan Şartları

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

1

Profesör

Doçentliğini Çocuk Cerrahisi alanında almış olmak.

1

Doçent

Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak.

1

Doktor Öğretim Üyesi

Okul Öncesi Öğretmenliği ya da Çocuk Gelişimi alanında doktora yapmış olmak veya Çocuk

Hastalıkları alanında tıpta uzmanlığını almış olmak.

Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon

1

Doktor Öğretim Üyesi

Nöroloji alanında tıpta uzmanlığını almış olmak.

1

Doktor Öğretim Üyesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında tıpta uzmanlığını almış olmak.

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yapmış olmak.

Beslenme ve

Diyetetik

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak.

Sosyal Hizmet

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Sosyal Hizmet, Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme, Sosyoloji veya Sosyal Antropoloji

alanlarının birinden yapmış olmak.

 

Akademik Birim

Bölüm

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

İlan Şartları

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

1

Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi mezunu olup, Radyoloji Alanında uzmanlığını almış olmak.

Ameliyathane Hizmetleri

2

Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi mezunu olup, Kadın Doğum ve Hastalıkları Alanında uzmanlığını almış olmak.

İlk ve Acil Yardım

1

Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi mezunu olup, Kadın Hastalıkları ve Doğum Alanında uzmanlığını almış olmak.

 

Akademik Birim

Bölüm

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

İlan Şartları

Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı

1

Doktor Öğretim Üyesi

Atom ve Molekül Fiziği alanında doktora derecesine sahip olmak. Hesaplamalı Fizik konusunda çalışmaları bulunmak ve bilgisayar destekli elektronik yapı programlarında deneyimli olmak.

 

Öğretim Üyesi dışındaki kadrolara personelalım ilanı;

Üniversitemizin aşağıdaki tablodabelirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim ÜyesiDışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda Uygulanacak MerkeziSınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinilgili maddelerine göre öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerialınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı resmiGazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı KadrolarınaYapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkinUsul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenenbelgeleri tamamlaması gerekmektedir. Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracakadayların. Başvuracak adayların başvurularını dilekçe ekinde nüfus cüzdanıfotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim belgesi, Lisans not ortalamasınıgösterir belge (Transkript), ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri ilebirlikte ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 15 güniçerisinde şahsen veya posta ile ilgili Fakülte ve Yüksekokullarailetilecektir.

.Konu hakkında gerekli bilgilerewww.esenyurt.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Bölüm

Unvan

Adet

Özel Şartlar

ALES

Yabancı Dil

Çocuk Gelişimi Programı

Öğretim Görevlisi

1

Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi ve Sosyal Bilgiler lisans mezunu olup, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak.

 

Muaf

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Öğretim Görevlisi

1

Kimya Lisans mezunu olup, Kimya Mühendisliği alanında tezli yüksek Lisans yapmış olmak.

Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak.

 

Muaf

 

Meslek Yüksek Okulu

Bölüm

Unvan

Adet

Özel Şartlar

ALES

Yabancı Dil

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri

Öğretim Görevlisi

1

Lisans derecesine işletme alanında ve tezli yüksek lisans derecesini işletme yönetimi alanında almış olmak. Yükseköğretim kurumlarının havacılık programlarında belgelendirilebilir ders verme tecrübesine sahip olmak.

 

         Muaf

 

 

Muaf

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Öğretim Görevlisi

1

İktisat Lisans mezunu olmak ve İktisat Politikası alanında tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak. Tezli yüksek lisans mezuniyeti sonrasında yükseköğretim kurumlarında asgari bir eğitim-öğretim dönemi akademik çalışma tecrübesine sahip olmak.

Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak

 

Muaf

 

İnşaat Teknolojisi

Öğretim Görevlisi

1

Mimarlık Lisans mezunu olmak, yapı alanında tezli yüksek lisansını  yapmış olmak.

Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak

Muaf

 

Rektörlük

Bölüm

Unvan

Adet

Özel Şartlar

ALES

Yabancı Dil

İngilizce Hazırlık

Birimi

Öğretim Görevlisi

4

İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili Edebiyatı alanında lisans mezunu olup bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 

Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak.

YDS’den en az 80 veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

Duyuru Başlama Tarihi

Son Başvuru Tarihi

Ön değerlendirme Sonuç Tarihi

Yazılı Sınav Giriş Tarihi

Sınav Giriş Yeri / Saati

Sonuç Açıklama “Nihai Değerlendirme” Tarihi

İlanın Resmi Gazete Yayımlandığı Tarih

( 26 Nisan 2019)

İlanın Resmi gazete’ de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi.

(  10 Mayıs 2019)

14 Mayıs 2019

16 Mayıs 2019

Yer: İlgili Fakülte/Meslek Yüksekokulu Sekreterliği

Saat: 14.00

20 Mayıs 2019