25/02/2021

Öğretim Elemanı Alım İlanı Hakkında

Anasayfa > duyuru >Öğretim Elemanı Alım İlanı Hakkında
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:
 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
 
Öğretim Üyesi (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) olarak personel alım ilanı;
 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır.
 
1 - Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6 takım dosya ile Rektörlüğe,
 
2 - Doçentlik kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 takım dosya ile Rektörlüğe,
 
3 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin; özgeçmişleri, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü yapmaları gerekmektedir.
 
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
 
Müracaatlar işbu ilanın yayımından itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.esenyurt.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

Akademik Birim

Bölüm

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

İlan Şartları

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme (İngilizce)

1

Profesör

İşletme, İktisat alanlarının birinden lisans mezunu olmak veya bu alanlardan birinden yüksek lisans yada doktorasını yapmış olmak*İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.(YÖK’ ün kabul ettiği sınavlardan 80 ve üzeri puanı almak.)

Güvenlik Bilimleri

1

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yapmış olmak, asıl işi istihbarat olan devlet kurumlarında çalışmış olmak, Göç-Ortadoğu Terör-Güvenlik ve İstihbarat konularında akademik yayınları ve bildirileri olmak.

Güvenlik Bilimleri

1

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Uluslararası İlişkiler alanında yapmış olmak, asıl işi istihbarat olan devlet kurumlarında çalışmış olmak, terör-terörle mücadele-güvenlik ve istihbarat ve İKK konularında akademik yayınları ve bildirileri olmak.

Güvenlik Bilimleri

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapmış olmak. Alanında akademik yayınları olmak.* İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.(YÖK’ ün kabul ettiği sınavlardan 80 ve üzeri puanı almak.)

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama (İngilizce)

3

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi

Doçentliğini Uluslararası Ticaret, İktisat veya İşletme alanında almış olmak.

Doktorasını Uluslararası Ticaret, İktisat veya İşletme alanında almış olmak.

* İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.(YÖK’ ün kabul ettiği sınavlardan 80 ve üzeri puanı almak.)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

1

 

Profesör/Doçent

Doçentliğini Siyaset Bilimi alanında yapmış olmak.

* İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.(YÖK’ ün kabul ettiği sınavlardan 80 ve üzeri puanı almak.)

Akademik Birim

Bölüm

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

İlan Şartları

Uygulamalı Bilimler  Yüksekokulu

Gastronomi

1

Doçent

Doçentliğini Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında almış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Gastronomi ve/veya ilgili alanlarda ders verme tecrübesine sahip olmak.

Gastronomi

2

Doktor Öğretim Üyesi

Gastronomi veya Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanlarından birinden doktora yapmış olmak.Akademik Birim

Bölüm

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

İlan Şartları

Meslek Yüksekokulu

Uçak Teknolojisi

1

Profesör

Yüksek Lisans ve doktora derecelerini Makine Mühendisliği alanında, Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Mimari Restorasyon

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını mimarlık veya iç mimarlık alanında almış olmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği

1

Doktor Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültelerinden lisans derecesine sahip olmak. Alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. İş Sağlığı uzmanlığı yetkisine sahip olmak. Yükseköğretim Kurumlarında İş Sağılığı ve Güvenliği alanında ders vermiş olmak.

İnşaat Teknolojisi

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak.Akademik Birim

Bölüm

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

İlan Şartları

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

1

Profesör

Doçentliğini Sağlık Bilimleri Temel Alanında almış olmak. Ortopedi ve Travmatoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.Akademik Birim

Bölüm

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

İlan Şartları

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yeni Medya ve İletişim

1

Profesör

Doçentliğini Yeni Medya veya İletişim Bilimleri alanında yapmış olmak.

Yeni Medya ve İletişim

1

Doçent

Doktorasını Yeni Medya veya İletişim Bilimleri alanında yapmış olmak.

Yeni Medya ve İletişim

3

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Yeni Medya veya İletişim Bilimleri alanında yapmış olmak.Öğretim Üyesi dışındaki kadrolara personel alım ilanı;

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların. Başvuracak adayların başvurularını dilekçe ekinde nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim belgesi, Lisans not ortalamasını gösterir belge (Transkript), ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri ile birlikte ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile ilgili Fakülte ve Yüksekokullara iletilecektir.

Konu hakkında gerekli bilgilere www.esenyurt.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bölüm

Unvan

Adet

Özel Şartlar

ALES

Yabancı Dil

Gastronomi

Araştırma Görevlisi

1

Gastronomi, Beslenme ve Diyetetik veya Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor ya da yapmış olmak.

Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan almış olmak.İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Bölüm

Unvan

Adet

Özel Şartlar

ALES

Yabancı Dil

Güvenlik Bilimleri

Araştırma Görevlisi

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisans yapıyor  yada yapmış olmak.

Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan almış olmak.

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama (İngilizce)

Araştırma Görevlisi

1

Uluslararası Ticaret, Uluslararası İşletmecilik, İktisat veya İşletme alanlarından en az birinden lisans mezunu olup alanında tezli yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak.

Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan almış olmak.Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölüm

Unvan

Adet

Özel Şartlar

ALES

Yabancı Dil

Yeni Medya ve İletişim

Araştırma Görevlisi

1

Yeni Medya veya İletişim Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan almış olmak.

 Meslek Yüksekokulu

Bölüm

Unvan

Adet

Özel Şartlar

ALES

Yabancı Dil

İşletme Yönetimi

Öğretim Görevlisi

1

İktisat lisans mezunu olmak ve iktisat Politikası alanında tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak.

 

Muaf

İnşaat Teknolojisi

Öğretim Görevlisi

2

İnşaat Mühendisliği alanında lisans derecesine sahip olmak. İlgili alanda tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak.

 

Muaf

Mimari Restorasyon

Öğretim Görevlisi

1

Mimarlık veya iç Mimarlık alanında lisans derecesine sahip olmak. İlgili alanda tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak.

 

Muaf

İs Sağlığı ve Güvenliği

Öğretim Görevlisi

1

Mühendislik, Fizik veya Kimya bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Mühendislik, Fizik, Kimya veya İş Sağlığı ve Güvenliği alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. İş Sağlığı uzmanlığı yetkisine sahip olmak.

Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak.

 

Muaf

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Öğretim Görevlisi

2

Havacılık Yönetimi veya İşletme bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak. Havacılık Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak.

 

Muaf


*ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamışolanlar ile Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmışveya çalışmakta olanlar ALES’ ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talepedenlerin bu durumlarını dilekçe ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

*YABANCI DİL SINAV PUANI: Yükseköğretim Kurulutarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL-YDS-KPDS-ÜDS)veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından(TOEFL-FCE-CPE-CAE) puan muadili bir puan almış olmak.

Duyuru Başlama Tarihi

Son Başvuru Tarihi

Ön değerlendirme Sonuç Tarihi

Yazılı Sınav Giriş Tarihi

Sınav Giriş Yeri / Saati

Sonuç Açıklama “Nihai Değerlendirme” Tarihi

İlanın Resmi Gazete Yayımlandığı Tarih

(14 Mart 2019)

İlanın Resmi gazete’ de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi.

(28 Mart 2019)

01 Nisan 2019

03 Nisan 2019

Yer: İlgili Fakülte/Meslek Yüksekokulu Sekreterliği

Saat: 14.00

05 Nisan 2019