25/02/2021

Öğretim Üyesi Alım İlanı

Anasayfa > duyuru >Öğretim Üyesi Alım İlanı
Üniversitemizin  aşağıdaki  tabloda  belirtilen  akademik  birimlerine,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48’inci  maddesinde  belirtilen  genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Öğretim Üyesi Kadro Başvurusunda İstenen Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi aşağıda mevcuttur.
2. YÖK formatında özgeçmiş,
3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
4. 2 adet fotoğraf,
5. Doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları için),
6.  Onaylı  Lisans,  Yüksek  Lisans  ve  Doktora  diploma  fotokopileri  (Asılları  ile  birlikte  getirildiğinde  diplomaların  onayları  yapılacaktır.  Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve diplomanın apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)
7. Bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne  katkılarını  vb.  kapsayan  akademik  dosya  (Doktor  Öğretim  Üyesi  ve  Doçent  kadro  unvanına  başvuru  için  4  nüsha,  Profesör  kadro  unvanına başvuru için 6 nüsha CD ya da USB olarak verilebilir ya da adayın belirlediği internet adresine yükleme ve aktarma işlemi yapılıp başvuru dilekçesinde internet adresi/linki belirtilebilir.)

Ülkemiz  genelinde  yaşanan  ‘COVİD-19  Corona  Virüsü’  nedeniyle  alınan  önlemler  kapsamında;  son  başvuru  tarihine  kadar  posta  ya  da  e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.

Başvuru yapılacak e-posta: tugceadiguzel@esenyurt.edu.tr
Başvuru posta adresi: İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, No: 1 Esenyurt/İstanbul

Akademik Birim

Bölüm

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

İlan Şartları

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük
Eğitimi

1

Doktor Öğretim Üyesi

Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinin herhangi bir alanında çalışmalar yapmış olmak.

Spor Yöneticiliği

2

Doçent

Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinin herhangi bir alanında çalışmalar yapmış olmak.

2

Doktor Öğretim Üyesi

Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinin herhangi bir alanında çalışmalar yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret

1

Doktor Öğretim Üyesi

Uluslararası Ticaret ya da İşletme bölümlerinden birinde doktora yapmış olmak, alanında Ulusal/Uluslararası  yayınlara  sahip  olmak,  alanında  belirli  uzmanlık  sertifikaları  almış olmak, Yükseköğretim kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavında en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

1

Profesör

Yüksek lisansını Bilgi ve Sistem Mühendisliği, doçentliğini Elektronik Ana Bilim Dalında yapmış olmak. Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar Donanımı alanında çalışmalar yapmış
olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

3

Doktor Öğretim Üyesi

Lisansını ve Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği   bölümlerinin   birinde   yapmış   olmak.   Bilgisayar   Bilimleri,   Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Donanımı alanlarından en az birinde çalışmalar yapmış olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret

1

Doktor Öğretim Üyesi

Lisansı  İktisat,  yüksek  lisans  ve  doktorasını  İktisat  Politikası  anabilim  dalında  yapmış olmak.  Yükseköğretim  Kurumlarında  çalışmış  ve  Avrupa  Birliği  alanlarında  akademik çalışma yapmış olmak.


Duyuru Başlama Tarihi

Son Başvuru Tarihi

İlanın Resmî Gazete Yayımlandığı Tarih (20/04/2020)

İlanın Resmî Gazete’ de yayımlandığı tarihi izleyen 30. gün mesai bitimi.

(19/05/2020)