25/02/2021

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Personel Alım İlanı

Anasayfa > duyuru >Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Personel Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen  belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi Kadro Başvurusunda İstenen Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi aşağıda mevcuttur.
2. YÖK formatında özgeçmiş,
3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
4. 2 adet fotoğraf,
5. Onaylı Lisans ve/veya Yüksek Lisans diploma fotokopileri (Asılları ile birlikte getirildiğinde diplomaların onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve diplomanın apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)
6. Onaylı Lisans ve/veya Yüksek Lisans not ortalamalarını gösterir belge - transkript fotokopisi (Asılları ile birlikte getirildiğinde onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan transkript Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve transkriptin apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)
7. ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri

Ülkemiz genelinde yaşanan ‘COVİD-19 Corona Virüsü’ nedeniyle alınan önlemler kapsamında; son başvuru tarihine kadar posta ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Ayrıca ‘COVİD-19 Corona Virüsü’nden kaynaklı Ülkemiz genelinde yeni alınabilecek önlemlere ilişkin ilgili kamu, kurum, kuruluş ve kurullardan yayınlanan talimatlar ve genelgeler esas alınarak, söz konusu ilan da belirtilen ‘Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi, Yazılı Sınav Giriş Tarihi, Sonuç Açıklama - Nihai Değerlendirme - Tarihi’ İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı ile ertelenebilir. Söz konusu ertelenme kararı, Üniversitenin resmi internet adresi olan www.esenyurt.edu.tr’de duyurulur; aynı zamanda ertelenme durumu Akademik Birim Sekreterleri tarafından, başvuru yapan tüm adayların e-mail adreslerine bilgilendirme mailinin gönderilmesi ve adayların telefon ile bilgilendirilmesi ile süreç desteklenir.

Başvuru yapılacak e-posta: neclakarayel@esenyurt.edu.tr
Başvuru posta adresi: İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, No: 1 Esenyurt/İstanbul

Akademik Birim

Bölüm

Unvan

Adet

Özel Şartlar

ALES

Yabancı Dil

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Araştırma Görevlisi

1

Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları veya Spor Yüksekokulları veya Spor Bilimleri Fakültelerinden mezun olup, alanında tezli yüksek lisans yapıyor ya
da yapmış olmak.

Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan
almış olmak

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Araştırma Görevlisi

1

Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış veya
yapıyor olmak.

Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Araştırma Görevlisi

1

Uluslararası Lojistik, Lojistik, Lojistik Yönetimi bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak, bu alanların birinden tezli
yüksek lisans yapıyor ya da yapmış olmak.

Uluslararası Ticaret

Araştırma Görevlisi

1

İşletme, Uluslararası Ticaret ve Finans Yönetimi ile ilgili bölümlerin birisinden lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek
lisans yapmış veya yapıyor olmak.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Araştırma Görevlisi

1

Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak, bu alanların birinden tezli yüksek lisans yapıyor ya da
yapmış olmak.

Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan
almış olmak

* ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını dilekçe ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
* YABANCI DİL SINAV  PUANI: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL-YDS-KPDS-ÜDS)
veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından (TOEFL-FCE-CPE-CAE) puan muadili bir puan almış olmak.

Duyuru Başlama Tarihi

Son Başvuru Tarihi

Ön değerlendirme Sonuç Tarihi

Yazılı Sınav Giriş Tarihi

Sınav Giriş Yeri / Saati

Sonuç Açıklama(Nihai Değerlendirme) Tarihi

İlanın Resmî Gazete Yayımlandığı Tarih

İlanın Resmî Gazete’ de yayımlandığı tarihi izleyen 30. gün
mesai bitimi.

26 Mayıs 2020

1 Haziran 2020

Yer: İlgili Fakülte/Meslek Yüksekokulu Sekreterliği

 08 Haziran 2020

(20 Nisan 2020)

(19 Mayıs 2020)

   

Saat: 13:00