25/02/2021

Öğretim Üyesi (Prof, Doç., Dr. Öğr. Üyesi) Olarak Personel Alım İlanı

Anasayfa > duyuru >Öğretim Üyesi (Prof, Doç., Dr. Öğr. Üyesi) Olarak Personel Alım İlanı

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIMİLANI

Öğretim Üyesi (profesör, doçent,doktor öğretim üyesi) olarak personel alım ilanı;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen yüksekokul vebölümlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindebelirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ÖğretimÜyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüye göreöğretim üyesi alınacaktır.

1 - Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin;dilekçeleri ekinde özgeçmişini, kimlik fotokopisi,2 resim, noterden tasdiklidoçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6takım dosya ile Rektörlüğe,

2 - Doçentlik kadrosuna müracaat edeceklerin;dilekçeleri ekinde özgeçmişini, kimlik fotokopisi, 2 resim, noterden tasdiklidoçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4takım dosya ile Rektörlüğe,

3 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin;özgeçmişleri, kimlik fotokopisi,  resim, doktoraveya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile bilimsel çalışma veyayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili Fakülte Dekanlığı / YüksekokulMüdürlüğü yapmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomalarınÜniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Müracaatlar işbu ilanın yayımından itibaren 15 güniçerisinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gereklibilgilere www.esenyurt.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

 

Akademik Birim

Bölüm

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

İlan Şartları

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Yerel Yönetimler

1

Profesör/Doçent/Doktor Öğretim Üyesi

*Doktorasını Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler alanında yapmış olmak.

1

Profesör/Doçent/Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler alanında yapmış olmak.

1

Doktor Öğretim Üyesi

Yüksek Lisans veya Doktora eğitimini Ekonomi alanında yapmış olmak. Yapısal dönüşüm üzerine çalışmış olmak.

Küresel Finans ve Bankacılık (Türkçe)

3

Profesör/Doçent/Doktor Öğretim Üyesi

Doçentliğini Bankacılık, İktisat veya Finans alanında almış olmak.

Doktorasını Bankacılık, İktisat veya Finans alanında almış olmak

*İngilizce ders verebilecek kriterlere sahip olmak.

Öğretim Üyesi dışındaki kadrolara personel alım ilanı;

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilenbirimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi DışındakiÖğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ileGiriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgilimaddelerine göre öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri alınacaktır.Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı resmi Gazete’ deyayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına YapılacakAtamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul veEsaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenenbelgeleri tamamlaması gerekmektedir. Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracakadayların. Başvuracak adayların başvurularını dilekçe ekinde nüfus cüzdanıfotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim belgesi, Lisans not ortalamasınıgösterir belge (Transkript), ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri ilebirlikte ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 15 güniçerisinde şahsen veya posta ile ilgili Fakülte ve Yüksekokullarailetilecektir.

 Konu hakkındagerekli bilgilere www.esenyurt.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

 

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Bölüm

Unvan

Adet

Özel Şartlar

ALES

Yabancı Dil

Yerel Yönetimler

Araştırma Görevlisi

1

Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler alanlarının birinden lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapıyor ya da yapmış olmak.

Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan almış olmak.

Küresel Finans ve Bankacılık (Türkçe)

Araştırma Görevlisi

1

Bankacılık, İktisat veya işletme alanlarının birinden lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak.

Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan almış olmak.

 

Duyuru Başlama Tarihi

Son Başvuru Tarihi

Ön değerlendirme Sonuç Tarihi

Yazılı Sınav Giriş Tarihi

Sınav Giriş Yeri / Saati

Sonuç Açıklama “Nihai Değerlendirme” Tarihi

İlanın Resmi Gazete Yayımlandığı Tarih

( 05 Nisan 2019)

İlanın Resmi gazete’ de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi.

(  19 Nisan 2019)

24 Nisan 2019

29 Nisan 2019

Yer: İlgili Fakülte/Meslek Yüksekokulu Sekreterliği

Saat: 14.00

03 Mayıs 2019