25/02/2021

Öğretim Üyesi (Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi) Olarak Personel Alım İlanı

Anasayfa > duyuru >Öğretim Üyesi (Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi) Olarak Personel Alım İlanı

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

 

Öğretim Üyesi (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) olarak personel alım ilanı;
 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır.
1 - Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, kimlik fotokopisi,2 resim, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6 takım dosya ile Rektörlüğe,
2 - Doçentlik kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, kimlik fotokopisi, 2 resim, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 takım dosya ile Rektörlüğe,
3 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin; özgeçmişleri, kimlik fotokopisi,  resim, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü yapmaları gerekmektedir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
Müracaatlar son başvuru tarihine kadar şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.esenyurt.edu.tr web adresinden ulaşılabilir

Akademik Birim

Bölüm

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

İlan Şartları

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sosyoloji

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Sosyoloji, Antropoloji veya Felsefe alanında tamamlamış olmak.

Psikoloji

1

Profesör

Uzmanlığını ve Doçentliğini Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı alanında yapmış olmak.

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını PDR, Genel Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanında tamamlamış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

1

Profesör

Doktorasını veya Doçentliğini İnşaat Mühendisliği Hidrolik Anabilim Dalında yapmış olmak.

1

Doçent

Doktorasını veya Doçentliğini İnşaat Mühendisliği Hidrolik Anabilim Dalında yapmış olmak.

1

Doktor Öğretim Üyesi

Lisansını İnşaat Mühendisliği ve Doktorasını Hidrolik Anabilim dalından almış olmak.

Mimarlık

1

Profesör

Doktorasını veya Doçentliğini Yapı Anabilim Dalında yapmış olmak.

1

Doçent

Doktorasını veya Doçentliğini Bina Bilgisi Anabilim Dalında yapmış olmak.

2

Doktor Öğretim Üyesi

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorası Mimarlık alanında yapmış olmak.Akademik Birim

Bölüm

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

İlan Şartları

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

1

Profesör

Doktorasını veya Doçentliğini Yapı Elemanları Anabilim Dalında yapmış olmak.

1

Doçent

Doktorasını veya Doçentliğini Mekân Tasarımı Anabilim Dalında yapmış olmak.

1

Doktor Öğretim Üyesi

Lisansını İç Mimarlık veya Endüstri Tasarım alanında, Yüksek Lisans ve Doktorası İç Mimarlık alanında yapmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

2

Profesör

Doçentliğini veya Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinin birinde yapmış ve Bilgisayar Bilimleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

2

Doçent

Doçentliğini veya Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinin birinde yapmış ve Bilgisayar Bilimleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

3

Doktor Öğretim Üyesi

Lisansını ve Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinin birinde yapmış ve Bilgisayar Bilimleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

1

Doktor Öğretim Üyesi

Lisansını Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde almış ve Doktorasını Elektrik-Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yapmış olmak.

1

Doktor Öğretim Üyesi

Lisansını ve Doktorasını Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümünde yapmış olmak. Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri üzerine çalışmış olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

1

Profesör

Doçentliğini veya Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği, kontrol alanından almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak (YÖK’ün kabul ettiği sınavlardan 80 ve üzeri puanı olmak)

1

Doçent

Doçentliğini veya Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği, kontrol alanından almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak (YÖK’ün kabul ettiği sınavlardan 80 ve üzeri puanı olmak)

1

Doktor Öğretim Üyesi

Lisansını ve Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği, kontrol alanından almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak (YÖK’ün kabul ettiği sınavlardan 80 ve üzeri puanı olmak)

1

Profesör

Doçentliğini veya Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği, haberleşme alanından almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak (YÖK’ün kabul ettiği sınavlardan 80 ve üzeri puanı olmak).

1

Doçent

Doçentliğini veya Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği, haberleşme alanından almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak (YÖK’ün kabul ettiği sınavlardan 80 ve üzeri puanı olmak)

1

Doktor Öğretim Üyesi

Lisansını ve Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği, haberleşme alanından almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak (YÖK’ün kabul ettiği sınavlardan 80 ve üzeri puanı olmak)Akademik Birim

Bölüm

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

İlan Şartları

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

2

Profesör

Lisansını Beden Eğitimi ve Spor alanlarında tamamlamış olmak şartıyla Doçentliğini Spor Bilimlerinin herhangi bir alanından almış olmak.

2

Doçent

Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinin herhangi bir alanında çalışmalar yapmış olmak.

2

Doktor Öğretim Üyesi

Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinin herhangi bir alanında çalışmalar yapmış olmak.

Spor Yöneticiliği

2

Profesör

Lisansını Beden Eğitimi ve Spor alanlarında veya Spor Akademilerinde tamamlamış olmak şartıyla Doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor alanından almış olmak.

2

Doçent

Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinin herhangi bir alanında çalışmalar yapmış olmak.

2

Doktor Öğretim Üyesi

Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinin herhangi bir alanında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri

1

Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi mezunu olup, Genel Cerrahi alanında tıpta uzmanlığını almış olmak.

İlk ve Acil Yardım

1

Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi mezunu olup, Ortopedi ve Travmatoloji alanından tıpta uzmanlığını almış olmak.

Meslek Yüksekokulu

İş Sağlığı ve Güvenliği

1

Doktor Öğretim Üyesi

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında doktora derecesine sahip olmak. İş kazaları alanında akademik çalışmaları bulunmak ve A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Beslenme ve Diyetetik veya Besin (Gıda) Hijyeni ve Teknolojisi alanında yapmış olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Uluslararası Ticaret, İşletme veya Ekonomi alanında yapmış olmak.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktora eğitimini İşletme alanında almış olmak. Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi alanında akademik çalışmalara sahip olmak ve yükseköğretim kurumlarında ders vermiş olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü

Gastronomi

1

Doktor Öğretim Üyesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında doktora yapmış olmak.

Uluslararası Lojistik

1

Doktor Öğretim Üyesi

Lisans veya yüksek lisansını İşletme alanında, doktorasını ise İşletme (Türkçe veya İngilizce) veya Uluslararası Lojistik (Türkçe veya İngilizce) veya Uluslararası İlişkiler (Türkçe veya İngilizce) alanlarından birinde yapmış olmak ve ilgili alanlarda yayınları olmak.Duyuru Başlama Tarihi

Son Başvuru Tarihi

İlanın Resmi Gazete Yayımlandığı Tarih

(14/11/2019)

İlanın Resmi gazete’ de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi.

(28/11/2019)