25/02/2021

Öğretim Üyesi ve Öğr. Üyesi Dışındaki Öğr. Elemanı Kadrolarına Personel Alım İlanı

Anasayfa > duyuru >Öğretim Üyesi ve Öğr. Üyesi Dışındaki Öğr. Elemanı Kadrolarına Personel Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:
 
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA PERSONEL ALIM İLANI
 
Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.
 
Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadro Başvurusunda İstenen Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi
2. YÖK formatında özgeçmiş,
3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
4. 2 adet fotoğraf,
5. Onaylı Lisans ve/veya Yüksek Lisans diploma fotokopileri (Asılları ile birlikte getirildiğinde diplomaların onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve diplomanın apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)
6. Onaylı Lisans ve/veya Yüksek Lisans not ortalamalarını gösterir belge – transkript fotokopisi (Asılları ile birlikte getirildiğinde onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan transkript Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve transkriptin apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)
7. ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri

Ülkemiz genelinde yaşanan ‘COVİD-19 Corona Virüsü’ nedeniyle alınan önlemler kapsamında; son başvuru tarihine kadar posta ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Ayrıca ‘COVİD-19 Corona Virüsü’nden kaynaklı Ülkemiz genelinde yeni alınabilecek önlemlere ilişkin ilgili kamu, kurum, kuruluş ve kurullardan yayınlanan talimatlar ve genelgeler esas alınarak, söz konusu ilan da belirtilen ‘Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi, Yazılı Sınav Giriş Tarihi, Sonuç Açıklama -Nihai Değerlendirme- Tarihi’ İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı ile ertelenebilir. Söz konusu ertelenme kararı, Üniversitenin resmi internet adresi olan www.esenyurt.edu.tr’de duyurulur; aynı zamanda ertelenme durumu Akademik Birim Sekreterleri tarafından, başvuru yapan tüm adayların e-mail adreslerine bilgilendirme mailinin gönderilmesi ve adayların telefon ile bilgilendirilmesi ile süreç desteklenir.

Başvuru yapılacak e-posta: neclakarayel@esenyurt.edu.tr
Başvuru posta adresi: İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, No:1 Esenyurt/İstanbul

Akademik Birim

Bölüm

Unvan

Adet

Özel Şartlar

ALES

Yabancı Dil

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme (İngilizce)

Araştırma Görevlisi

1

İşletme, İktisat, İstatistik veya Ekonometri bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. İşletme, İktisat, Ekonometri veya İstatistik alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.


Akademik Birim

Bölüm

Unvan

Adet

Özel Şartlar

ALES

Yabancı Dil

Meslek Yüksekokulu

Lojistik

Öğretim Görevlisi

1

Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret veya İşletme bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu bölümlerin birinden tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Muaf

Bilgisayar Programcılığı

Öğretim Görevlisi

1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Matematik Bilgisayar Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.


* ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını dilekçe ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
* YABANCI DİL SINAV PUANI: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL-YDS-KPDS-ÜDS) veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından (TOEFL-FCE-CPE-CAE) puan muadili bir puan almış olmak.
 

Duyuru Başlama Tarihi

Son Başvuru Tarihi

Ön değerlendirme Sonuç Tarihi

Yazılı Sınav Giriş Tarihi

Sınav Giriş Yeri / Saati

Sonuç Açıklama “Nihai Değerlendirme” Tarihi

İlanın Resmi Gazete Yayımlandığı Tarih

(25 Eylül 2020)

İlanın Resmi gazete’ de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi.

(09 Ekim 2020)

13 Ekim 2020

15 Ekim 2020

Yer: İlgili Fakülte/Meslek Yüksekokulu Sekreterliği

Saat: 13:00

19 Ekim 2020ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Öğretim Üyesi Kadro Başvurusunda İstenen Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi
2. YÖK formatında özgeçmiş,
3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
4. 2 adet fotoğraf,
5. Doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları için),
6. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora diploma fotokopileri (Asılları ile birlikte getirildiğinde diplomaların onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve diplomanın apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)
7. Bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını vb. kapsayan akademik dosya (Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadro unvanına başvuru için 4 nüsha, Profesör kadro unvanına başvuru için 6 nüsha CD ya da USB olarak verilebilir ya da adayın belirlediği internet adresine yükleme ve aktarma işlemi yapılıp başvuru dilekçesinde internet adresi/linki belirtilebilir.)

Ülkemiz genelinde yaşanan ‘COVİD-19 Corona Virüsü’ nedeniyle alınan önlemler kapsamında; son başvuru tarihine kadar posta ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.

Başvuru yapılacak e-posta: tugceadiguzel@esenyurt.edu.tr 
Başvuru posta adresi: İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, No:1 Esenyurt/İstanbul
 

Akademik Birim

Bölüm

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

İlan Şartları

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

1

Profesör

Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinin herhangi bir alanında çalışmalar yapmış olmak.

1

Doçent

1

Doktor Öğretim Üyesi

Spor Yöneticiliği

1

Profesör

Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinin herhangi bir alanında çalışmalar yapmış olmak.

1

Doçent

2

Doktor Öğretim ÜyesiAkademik Birim

Bölüm

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

İlan Şartları

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

2

Profesör

Doçentliğini veya Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinde yapmış ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı veya Bilgisayar Donanımı alanlarından birinde çalışmış olmak.

2

Doçent

2

Doktor Öğretim Üyesi

Lisansını ve Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinde yapmış ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı veya Bilgisayar Donanımı alanlarından birinde çalışmış olmak.

2

Profesör

Doçentliğini veya Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği,  Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin birinde yapmış olmak.

2

Doçent

2

Doktor Öğretim Üyesi

Lisansını veya Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği,  Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin birinde yapmış olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

1

Profesör

Doçentliğini ve Doktorasını Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında yapmış olmak, Kontrol ve Haberleşme alanında çalışmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavında en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

1

Doçent

1

Doktor Öğretim Üyesi

Lisansını ve Doktorasını Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında yapmış olmak, Kontrol ve Haberleşme alanında çalışmış olmak. Yükseköğretim kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavında en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

İnşaat Mühendisliği

1

Profesör

Doktorasını veya Doçentliğini İnşaat Mühendisliği Hidrolik veya Yapı Anabilim Dalında yapmış olmak.

1

Doçent

1

Doktor Öğretim Üyesi

Lisansını İnşaat Mühendisliği ve Doktorasını Hidrolik veya Yapı Anabilim Dalında yapmış olmak.

1

Doktor Öğretim Üyesi

Lisansını İnşaat Mühendisliği ve Doktorasını Mukavemet Bilim Dalında yapmış olmak.

İç Mimarlık

2

Profesör

Doçentliğini ve Doktorasını İç Mimarlık üzerine yapmış olması ve 2015 yılından beri bilimsel yayınlarına devam etmiş olmak.

2

Doçent

2

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını İç Mimarlık üzerine yapmış olmak.Akademik Birim

Bölüm

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

İlan Şartları

Meslek Yüksekokulu

Lojistik

1

Doktor Öğretim Üyesi

Tezli yüksek lisansını Deniz İşletmeciliği alanında yapmış olmak, Yönetim ve Organizasyon dalında doktorasını yapmış olmak ve Yükseköğretim Kurumlarında en az 5 yıl boyunca Lojistik alanında aktif ders verme tecrübesine sahip olmak.

Aşçılık

1

Doktor Öğretim Üyesi

Tezli yüksek lisansını ve doktorasını Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olmak ve Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 yıl boyunca Gastronomi ve/veya Aşçılık alanında aktif ders verme tecrübesine sahip olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

1

Profesör

Doçentliğini veya Doktorasını Çocuk Sağlığı ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Özel Eğitim, Alan Eğitimi, Fen Bilimleri Eğitimi, Klinik Psikoloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği veya Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanlarının birinde yapmış olmak.


Duyuru Başlama Tarihi

Son Başvuru Tarihi

İlanın Resmi Gazete Yayımlandığı Tarih

(25/09/2020)

İlanın Resmi gazete’ de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi.

(09/10/2020)