25/02/2021

Öğretim Üyesi ve Öğr. Üyesi Dışındaki Öğr. Elemanı Kadrolarına Personel Alım İlanı

Anasayfa > duyuru >Öğretim Üyesi ve Öğr. Üyesi Dışındaki Öğr. Elemanı Kadrolarına Personel Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
 
Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.
 
Öğretim Üyesi Kadro Başvurusunda İstenen Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi (Aşağıda mevcuttur.)
2. YÖK formatında özgeçmiş,
3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
4. 2 adet fotoğraf,
5. Doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları için),
6. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora diploma fotokopileri (Asılları ile birlikte getirildiğinde diplomaların onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve diplomanın apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)
7. Bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını vb. kapsayan akademik dosya (Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadro unvanına başvuru için 4 nüsha, Profesör kadro unvanına başvuru için 6 nüsha CD ya da USB olarak verilebilir ya da adayın belirlediği internet adresine yükleme ve aktarma işlemi yapılıp başvuru dilekçesinde internet adresi/linki belirtilebilir.)
 
Ülkemiz genelinde yaşanan ‘COVİD-19 Corona Virüsü’ nedeniyle alınan önlemler kapsamında; son başvuru tarihine kadar posta ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.
 
Başvuru yapılacak e-posta: hulyadogruel@esenyurt.edu.tr 
Başvuru posta adresi: İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, No:1 Esenyurt/İstanbul

Akademik Birim

Bölüm

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

İlan Şartları

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yeni Medya ve İletişim

1

Doktor Öğretim Üyesi

Lisansını Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde, yüksek lisansını ve doktorasını İletişim Bilimleri dalında yapmış olmak.

Radyo, Televizyon ve Sinema

1

Doktor Öğretim Üyesi

Lisansını ve doktorasını Radyo, Televizyon ve Sinema veya İletişim Bilimleri dalında yapmış olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

1

Profesör

Siyaset Bilimi,  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya Uluslararası İlişkiler alanlarından birinde doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında ilgili alanlarda ders verme tecrübesine ve yayınlanmış ulusal veya uluslararası akademik çalışmalara sahip olmak.

1

Doçent

1

Doktor Öğretim Üyesi


Akademik Birim

Bölüm

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

İlan Şartları

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

2

Doçent

Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları veya Spor Yüksekokulları veya Spor Bilimleri Fakültelerinden mezun olup, Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinin herhangi bir alanında çalışmalar yapmış olmak.

2

Doktor Öğretim Üyesi

Spor Yöneticiliği

2

Doçent

Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları veya Spor Yüksekokulları veya Spor Bilimleri Fakültelerinden mezun olup, Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinin herhangi bir alanında çalışmalar yapmış olmak.

2

Doktor Öğretim Üyesi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

2

Profesör

Doçentliğini veya Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinde yapmış ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı veya Bilgisayar Donanımı alanlarından birinde çalışmış olmak.

2

Doçent

2

Doktor Öğretim Üyesi

Lisansını ve Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinde yapmış ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı veya Bilgisayar Donanımı alanlarından birinde çalışmış olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

3

Profesör

Doçentliğini ve Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak, Kontrol ve Haberleşme alanında çalışmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavında en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

3

Doçent

3

Doktor Öğretim Üyesi

Lisansını ve Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak, Kontrol ve Haberleşme alanında çalışmış olmak. Yükseköğretim kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavında en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Endüstri Mühendisliği

1

Doktor Öğretim Üyesi

Lisansını ve Doktorasını Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği bölümlerinden birinde yapmış olmak. Yöneylem Araştırma, Uygulamalı İstatistik ve Olasılık veya Endüstri Mühendisliği alanlarından birinde çalışmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

2

Profesör

Doktorasını veya Doçentliğini İnşaat Mühendisliği Hidrolik veya Yapı Anabilim Dalında yapmış olmak. Uluslararası yayınları ve çalışmaları olması.

 

2

Doçent

Doktorasını veya Doçentliğini İnşaat Mühendisliği Hidrolik veya Yapı Anabilim Dalında yapmış olmak.

 

2

Doktor Öğretim Üyesi

Lisansını İnşaat Mühendisliği ve Doktorasını Hidrolik veya Yapı Anabilim Dalında yapmış olmak.


Akademik Birim

Bölüm

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

İlan Şartları

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

1

Doktor Öğretim Üyesi

Yüksek lisans ve doktorasını Mimarlık alanında yapmış olmak, Uzmanlığını Tasarım, Bina Bilgisi veya Yapı Bilgisi alanlarından birinden almış olmak. 2015 yılından itibaren akademik ve bilimsel yayın faaliyetlerine devam ediyor olmak.

1

Doçent

Doktorasını ve Doçentliğini Mimarlık alanında yapmış olmak, Uzmanlığını Yapı Bilgisi veya Bina Bilgisi alanında almış olmak. 2015 yılından itibaren akademik ve bilimsel yayın faaliyetlerine devam ediyor olmak.

İç Mimarlık

2

Doktor Öğretim Üyesi

Lisans, Yüksek lisans ve doktorasını İç Mimarlık veya Mimarlık alanında yapmış olmak. Uzmanlığını İç Mekân Tasarımı veya Yapı Bilgisi alanında almış olmak. 2015 yılından itibaren akademik ve bilimsel yayın faaliyetlerine devam ediyor olmak.

İç Mimarlık

1

Profesör

Doktorasını ve Doçentliğini İç Mimarlık alanında yapmış olmak. Uzmanlığını İç Mekân Tasarımı alanında almış olmak. 2015 yılından itibaren akademik ve bilimsel yayın faaliyetlerine devam ediyor olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Çocuk Sağlığı ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Özel Eğitim, Klinik Psikoloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği veya Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanlarının birinde yapmış olmak.

Beslenme ve Diyetetik

1

Profesör

Doktorasını ve doçentliğini Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında yapmış olmak.

 

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Beslenme ve Diyetetik veya Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında yapmış olmak.Duyuru Başlama Tarihi

Son Başvuru Tarihi

İlanın Resmi Gazete Yayımlandığı Tarih

(04/08/2020)

İlanın Resmi gazete’ de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi.

(18/08/2020)
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi Kadro Başvurusunda İstenen Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi (Aşağıda mevcuttur.)
2. YÖK formatında özgeçmiş,
3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
4. 2 adet fotoğraf,
5. Onaylı Lisans ve/veya Yüksek Lisans diploma fotokopileri (Asılları ile birlikte getirildiğinde diplomaların onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve diplomanın apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)
6. Onaylı Lisans ve/veya Yüksek Lisans not ortalamalarını gösterir belge – transkript fotokopisi (Asılları ile birlikte getirildiğinde onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan transkript Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve transkriptin apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)
7. ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri

Ülkemiz genelinde yaşanan ‘COVİD-19 Corona Virüsü’ nedeniyle alınan önlemler kapsamında; son başvuru tarihine kadar posta ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Ayrıca ‘COVİD-19 Corona Virüsü’nden kaynaklı Ülkemiz genelinde yeni alınabilecek önlemlere ilişkin ilgili kamu, kurum, kuruluş ve kurullardan yayınlanan talimatlar ve genelgeler esas alınarak, söz konusu ilan da belirtilen ‘Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi, Yazılı Sınav Giriş Tarihi, Sonuç Açıklama -Nihai Değerlendirme- Tarihi’ İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı ile ertelenebilir. Söz konusu ertelenme kararı, Üniversitenin resmi internet adresi olan www.esenyurt.edu.tr’de duyurulur; aynı zamanda ertelenme durumu Akademik Birim Sekreterleri tarafından, başvuru yapan tüm adayların e-mail adreslerine bilgilendirme mailinin gönderilmesi ve adayların telefon ile bilgilendirilmesi ile süreç desteklenir.

Başvuru yapılacak e-posta: neclakarayel@esenyurt.edu.tr 
Başvuru posta adresi: İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, No:1 Esenyurt/İstanbul

 

Akademik Birim

Bölüm

Unvan

Adet

Özel Şartlar

ALES

Yabancı Dil

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Araştırma Görevlisi

1

Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.


Akademik Birim

Bölüm

Unvan

Adet

Özel Şartlar

ALES

Yabancı Dil

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme (İngilizce)

Araştırma Görevlisi

1

İşletme, İktisat, İstatistik veya Ekonometri bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. İşletme, İktisat, Ekonometri veya İstatistik alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

İşletme

Araştırma Görevlisi

1

İşletme, İktisat, İstatistik veya Ekonometri bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. İşletme, İktisat, Ekonometri veya İstatistik alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Araştırma Görevlisi

1

Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, İşletme veya İktisat bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Uluslararası

Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, İşletme, İktisat, Ekonometri veya İstatistik alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Lojistik Yönetimi

Araştırma Görevlisi

1

İşletme, Endüstri Mühendisliği, Uluslararası Lojistik, Lojistik ve Lojistik Yönetimi lisans mezunu olmak. İşletme, Endüstri Mühendisliği, Uluslararası Lojistik veya Lojistik ve Lojistik Yönetimi alanlarının tezli yüksek lisans yapıyor ya da yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Öğretim Görevlisi

3

Sağlık Kurumları İşletmeciliği veya Sağlık Yönetimi bölümünden lisans mezunu olup, Sağlık Kurumları İşletmeciliği veya Sağlık Yönetimi bölümünde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Muaf

Ameliyathane Hizmetleri

Öğretim Görevlisi

2

Hemşirelik bölümünden lisans mezunu olmak. Ameliyathane Hemşireliği, Cerrahi Hemşirelik, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği veya Hemşirelik programlarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.


Akademik Birim

Bölüm

Unvan

Adet

Özel Şartlar

ALES

Yabancı Dil

Rektörlük – Ortak Dersler Bölümü

Ortak Dersler Bölümü

Öğretim Görevlisi

3

İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili Edebiyatı alanında lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

1

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olup, Yabancı Dil Olarak Türkçe bilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak

Muaf

Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı

Öğretim Görevlisi

1

Bilgisayar Mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak, Bilişim Teknolojileri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında aktif ders vermiş olmak.

Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Muaf

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans mezunu olmak, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında aktif ders vermiş olmak.


* ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını dilekçe ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
* YABANCI DİL SINAV PUANI: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL-YDS-KPDS-ÜDS) veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından (TOEFL-FCE-CPE-CAE) puan muadili bir puan almış olmak.
 

Duyuru Başlama Tarihi

Son Başvuru Tarihi

Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi

Yazılı Sınav Giriş Tarihi

(Meslek Yüksekokulu ve

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için geçerlidir.)

Sözlü Sınav Giriş Tarihi

(Rektörlük – Ortak Dersler Bölümü için geçerlidir.)

Sınav Giriş Yeri / Saati

Sonuç Açıklama “Nihai Değerlendirme” Tarihi

İlanın Resmi Gazete Yayımlandığı Tarih

(04 Ağustos 2020)

İlanın Resmi gazete’ de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi.

(18 Ağustos 2020)

20 Ağustos 2020

24 Ağustos 2020

24 Ağustos 2020

Yer: İlgili Rektörlük – Ortak Dersler Bölümü  / Meslek Yüksekokulu Sekreterliği

Saat: 13:00

27 Ağustos 2020