21/04/2021

Öğretim Üyesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Personel Alım İlanı

Anasayfa > duyuru >Öğretim Üyesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Personel Alım İlanı

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Öğretim Üyesi Kadro Başvurusunda İstenen Belgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi (Aşağıda mevcuttur.)
 2. YÖK formatında özgeçmiş,
 3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 4. 2 adet fotoğraf,
 5. Doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları için),
 6. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora diploma fotokopileri (COVİD-19 Pandemi nedeniyle E-Devlet sistemi üzerinden barkotlu evrak kabul edilmektedir. Ancak, yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve diplomanın apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)
 7. Bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını vb. kapsayan akademik dosya (Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadro unvanına başvuru için 4 nüsha, Profesör kadro unvanına başvuru için 6 nüsha CD ya da USB olarak verilebilir ya da adayın belirlediği internet adresine yükleme ve aktarma işlemi yapılıp başvuru dilekçesinde internet adresi/linki belirtilebilir.)

Ülkemiz genelinde yaşanan ‘COVİD-19 Corona Virüsü’ nedeniyle alınan önlemler kapsamında; son başvuru tarihine kadar posta ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.

Başvuru yapılacak e-posta: aysetekin@esenyurt.edu.tr

Başvuru posta adresi: İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, No:1 Esenyurt/İstanbul

 

Akademik Birim

Bölüm / Program

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

İlan Şartları

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

1

Profesör

Veteriner Fakültesi mezunu olmak, Doktorasını ve Doçentliğini Veterinerlik Parazitolojisi alanında almış olmak.

Çocuk Gelişimi Bölümü

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Özel Eğitim, Okul Öncesi Eğitim alanlarında birinden yapmış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

1

Profesör

Doçentliğini veya Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanlarından birinde almış olmak.

1

Doçent

Doçentliğini veya Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanlarından birinde almış olmak.

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanlarından birinde yapmış olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

1

Profesör

Doçentliğini veya Doktorasını Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarından birinde almış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavında en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

1

Doçent

Doçentliğini veya Doktorasını Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarından birinde almış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavında en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarında birinde almış olmak. Yükseköğretim kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavında en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Endüstri Mühendisliği Bölümü

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği dalında yapmış olmak.

İç Mimarlık Bölümü

1

Doçent

Doktorasını Mimarlık veya İç Mimarlık alanlarından birinde yapmış olmak.

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını İç Mimarlık alanında yapmış olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

1

Profesör

Doçentliğini veya Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Lojistik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği,  Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Bilimleri,  Enformatik, Sayısal Yöntemler alanlarından birinde almış olmak.

1

Doçent

Doçentliğini veya Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Lojistik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği,  Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Bilimleri,  Enformatik, Sayısal Yöntemler alanlarından birinde almış olmak.

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doçentliğini veya Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Lojistik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği,  Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Bilimleri,  Enformatik, Sayısal Yöntemler veya İstatistik alanlarından birinde almış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği Bölümü

2

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri, Spor Yöneticiliği veya anabilim dallarından yapmış olmak.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

2

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri, Antrenörlük Eğitimi veya anabilim dallarından yapmış olmak

Meslek

Yüksekokulu

Halkla

İlişkiler ve

Tanıtım Programı

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Reklamcılık ve Tanıtım Bilim Dalında yapmış olmak.

 

Duyuru Başlama Tarihi

Son Başvuru Tarihi

İlanın Resmi Gazete Yayımlandığı Tarih

(21 Nisan 2021)

İlanın Resmi gazete’ de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi.

(05 Mayıs 2021)

 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA PERSONEL ALIM İLANI

 

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi Kadro Başvurusunda İstenen Belgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi (Aşağıda mevcuttur.)
 2. YÖK formatında özgeçmiş,
 3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 4. 2 adet fotoğraf,
 5. Onaylı Lisans ve/veya Yüksek Lisans diploma fotokopileri (COVİD-19 Pandemi nedeniyle E-Devlet sistemi üzerinden barkotlu evrak kabul edilmektedir. Ancak, yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve diplomanın apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)
 6. Onaylı Lisans ve/veya Yüksek Lisans not ortalamalarını gösterir belge – transkript fotokopisi (Asılları ile birlikte getirildiğinde onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan transkript Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve transkriptin apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)
 7. ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri (COVİD-19 Pandemi nedeniyle ÖSYM sistemi üzerinden barkotlu evrak kabul edilmektedir.)

 

Ülkemiz genelinde yaşanan ‘COVİD-19 Corona Virüsü’ nedeniyle alınan önlemler kapsamında; son başvuru tarihine kadar posta ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Ayrıca ‘COVİD-19 Corona Virüsü’nden kaynaklı Ülkemiz genelinde yeni alınabilecek önlemlere ilişkin ilgili kamu, kurum, kuruluş ve kurullardan yayınlanan talimatlar ve genelgeler esas alınarak, söz konusu ilan da belirtilen ‘Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi, Yazılı Sınav Giriş Tarihi, Sonuç Açıklama -Nihai Değerlendirme- Tarihi’ İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı ile ertelenebilir. Söz konusu ertelenme kararı, Üniversitenin resmi internet adresi olan www.esenyurt.edu.tr’de duyurulur; aynı zamanda ertelenme durumu Akademik Birim Sekreterleri tarafından, başvuru yapan tüm adayların e-mail adreslerine bilgilendirme mailinin gönderilmesi ve adayların telefon ile bilgilendirilmesi ile süreç desteklenir.

Başvuru yapılacak e-posta: sibeldede@esenyurt.edu.tr

Başvuru posta adresi: İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, No:1 Esenyurt/İstanbul

 

Akademik Birim

Bölüm

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Özel Şartlar

ALES

Yabancı Dil

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası

Lojistik Bölümü

1

Araştırma Görevlisi

Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Lojistik, Lojistik Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak.

Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

* ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını dilekçe ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

* YABANCI DİL SINAV PUANI: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL-YDS-KPDS-ÜDS) veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından (TOEFL-FCE-CPE-CAE) puan muadili bir puan almış olmak.

 

Duyuru Başlama Tarihi

Son Başvuru Tarihi

Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi

Yazılı Sınav Giriş Tarihi

Sınav Giriş Yeri / Saati

Sonuç Açıklama “Nihai Değerlendirme” Tarihi

İlanın Resmi Gazete Yayımlandığı Tarih

(21 Nisan 2021)

İlanın Resmi gazete’ de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi.

(05 Mayıs 2021)

07 Mayıs 2021

10 Mayıs 2021

Yer: İlgili Yüksekokulu Sekreterliği

Saat: 13:00

12 Mayıs 2021