Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı

Dünyada ve ülkemizde hızla gelişmeye devam eden sivil havacılık sektöründeki gelişmeler daha çok sayıda havayolu şirketinin sektöre katılması sonucunu doğurmaktadır. Bu durumda sektörün ihtiyacı olan kalifiye eleman sayısı da giderek artmaktadır. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı’nın temel amacı, havacılık sektöründeki büyümeye paralel olarak artan kabin hizmetleri personeli talebini karşılamaya yönelik, ulusal ve uluslararası gereklilikler göz önünde bulundurularak; takım çalışmasına yatkın, müşteri ilişkileri kuvvetli, çözüm odaklı, etkin iletişim becerisine sahip, dinamik ve operasyonel düzeydeki faaliyetlere hakim bireyler yetiştirmektir. 
 
Programın uygulanması esnasında seçilen derslerin öğrencilere istenilen özellikleri kazandırmaya uygunluğu, lisans programlarına geçişte ders içerik uyumluluğu, ders kredilerinin denkliği ve programdan mezun olarak kamuda ya da özel kurumda çalışan bireylerin mesleki yeterlilikleri göz önüne alınarak program düzenlenmiştir. 

Programımızda uygulamanın önemli olduğu bir gerçektir. Bu nedenle İstanbul Esenyurt Üniversitesinde teorik derslerin yanı sıra okulumuzda bulunan mock-up (uçak simülasyonu) ile uygulama dersleri aktif bir şekilde yapılmaktadır. Mezun olan öğrencilerimize Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı ön lisans diploması verilir. 
 
Mezuniyet Koşulları 
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Mezunların Mesleki Profili
Mezun olan öğrencilerimiz, Havayolu Şirketlerinin Genel Müdürlükleri, Yurt içi ve Yurtdışı yolcu taşıyan Havayolu Şirketleri, Yabancı Havayolu Şirketleri, Sivil Havacılıkla ilgili her türlü firma ve şirketlerde Kabin memuru, Operation, Ground Operation, Load Master, Dispeçer olarak Bilet Satış ofislerinde çeşitli statülerde çalışabilirler.
 
Bir Üst Dereceye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile aşağıda yer alan 4 yıllık lisans programlarında öğrenimlerine devam edebilirler.
  • Havacılık Yönetimi 
  • Lojistik 
  • Lojistik Yönetimi 
  • Seyahat İşletmeciliği 
  • Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 
  • Turizm İşletmeciliği 
  • Turizm ve Otelcilik 
  • Ulaştırma ve Lojistik 
  • Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
*2019 Dikey Geçiş Sınav (DGS) Kılavuzunda geçiş yapılabilecek programlardır.
Programın Öğretim Dili
Bu Programın öğretim dili Türkçe’dir.