Staj

Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programında program tamamlama şartı olarak 45 saat/ 6 gün staj yapma zorunluluğu vardır.

Staj, devlet, özel ve üniversite hastanelerinin psikiyatri bölümleri ile ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde yapılabilir.

Staj yapabilmek için;

*Formlar menüsünde bulunan Staj Formunu indirerek doldurunuz.

*Enstitü Müdürü tarafından imzalanmış olan formu staj için anlaştığınız kuruma götürünüz.

*Stajınız tamamlandıktan sonra kurum yetkilisi tarafından onaylanmış staj formunuzu Enstitüye teslim ediniz.

*Staj, mezuniyet aşamasından önce tamamlanmış olmalıdır.