Müdürden

Sevgili Öğrencilerimiz,

Hem bireysel geleceğiniz hem ülke geleceği siz gençlerin alacağı sağlam eğitim alt yapısı ile mümkün olabilecektir. Gelişen dünya şartlarına hızlı adaptasyon dünya ile entegre, teknolojik kaynakları çok iyi kullanabilen bireyler yetiştirmektir ana hedefimiz. Elbette bu hedefimize ilerlerken bütün dünyada egemen olan kaynakları etkin kullanma anlayışı göz ardı edilemeyecek bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Etkin kullanmak durumunda olduğumuz kaynaklarımız arasında zaman, emek başta olmak üzere ekonomik kaynakları sıralayabiliriz.

Dünyada artan nüfusa bağlı olarak her şeye karşı artan da bir talep vardır; Bu da beraberinde artmak durumunda olan arzı-üretimi gündeme getirmektedir. İşte burada önemli olan nokta çevre ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte artan üretimin sadece nicel değil nitel olarak da artışını sağlamaktır. Yani kalite.

Biz Esenyurt Üniversitesi ailesi olarak dünyada yaşanan değişimleri yakından takip etmek prensibiyle hareket ederek, nitel-kaliteli eğitimimizden taviz vermeden kaliteli bireyleri öncelikle toplumumuza sonra dünyamıza kazandırmak yolunda ilerlemekteyiz.

Aynı şekilde İstanbul Esenyurt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi de, öncelikle bulunduğu çevrenin, sonra ülkemizin ve dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilmek hedefiyle örgün eğitimin tamamlayıcı bir unsuru olarak öğrencilerine nitelikle eğitim anlayışıyla yapılanmıştır. Bu yapılanmanın sağlamlığı sayesinde 2019-2020 Akademik Yılımızda karşı karşıya kaldığımız global kriz ile dahi minimum sorun maksimum öğrenci ve öğretim elemanı memnuniyeti ile baş edebilmiştir.

Ülkemizin yükseköğretimine yeni bir boyut kazandırmak amacıyla, İstanbul Esenyurt Üniversitesi, kurmuş olduğu Uzaktan Eğitim  Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESUZEM) vasıtasıyla gerek, Üniversitelerin önünde bekleyen gerekse yaşam boyu öğrenme ihtiyacı duyan insanlarımızın eğitimine önemli hizmetler sunmak üzere gerek organizasyonel gerek teknolojik alt yapısını tamamlamıştır. 
ESUZEM gelecek projeksiyonunda, nitelikli akademik kadrosu ile Türkiye’nin hatta dünya üniversitelerindeki meslektaşları ile zamana ve mekana bağlı kalmaksızın eğitim-öğretim birlikteliği yapmayı planlamıştır.

Biz ESUZEM olarak, evlerinize kadar ulaştırdığımız bu evrensel bilgilerle siz gençlerimizi kucaklamaya hazırız.