E-spor

Son yıllarda hızla büyüyen ve gelişen dijital dünyanın sporla buluştuğu E-spor’da İstanbul Esenyurt Üniversitesi olarak bizde yerimizi almış bulunmaktayız. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürümüz Dr. Öğretim Üyesi Aliye Menevşe, gençlerin isteklerine kulak vererek bu oluşumun kurulmasında büyük destek sağlamıştır. Kulüp danışmanı Araş. Gör. M.Hüseyin OCAK ve Kulüp danışman yardımcısı Arş. Gör. Kaan KAYA ileriye dönük tüm çalışmalarda öğrencilere rehberlik edeceklerdir. 
 
İstanbul Esenyurt Üniversitesi E-spor’un Türkiye’deki gelişiminde etkin bir rol üstlenecektir.
Görseller