Recently added item(s)
  • Ana Sayfa
  • Sanayi İşb. ve Tek. Lis. Ofisi Koor.
  • Hakkımızda
Hakkımızda

Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi, İstanbul Esenyurt Üniversitesindeki bilgi ve teknolojinin katma değerli yeni uygulamalara ve ticari çıktılara dönüştürülmesine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Ağustos 2018’de faaliyete geçen IESU-SITLO, yeni bilgi ve teknoloji üretmek, üretilen bu bilgi ve teknolojinin ticarileştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak ve girişimciliği desteklemek amacıyla faaliyetlerini beş ana başlık altında yürütmektedir.

Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Faaliyetleri
Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Faaliyetler
Üniversite- Sanayi İşbirliği Geliştirme Faaliyetleri  
Fikri ve Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Faaliyetleri
Şirketleşme ve Girişimcilik Faaliyetleri