Üniversite Sanayi İş Birliği

Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi’nin amacı üniversitedeki bilimsel araştırmaları, sanayi ile  buluşturarak ekonomik bir potansiyele  dönüşmesine yardımcı olmak ve gerekli  firmalara yönlendirerek, üniversitedeki akademisyen ile sanayici arasında bir işbirliği sağlamak.

Bu işbirliğinin sağlanması için;

Üniversitedeki akademisyene ve sanayiciye proje danışmanlığı hizmetini vermek.

- Üniversitenin işbirliği sağladığı sanayi kuruluşlarının projelerini ulusal ve uluslararası sahadadestek programlarından faydalanılacak bir şekilde projelerine hizmet vermek

- Üniversite bünyesindeki akademisyenlerin projelerinde ihtiyaç duydukları platformların sağlanması yada bu platformlar arasında köprü görevi görerek akademisyenlerin projelerini uygulamaya geçirerek ticarileştirmesini sağlamak

- Sanayi tarafından talep edilen hizmetlerin, üniversite tarafından karşılanmak amacıyla talep edilen hizmetin uzmanı olan akademisyenlere yönlendirilmesi ve gerekli hizmetin alınmasını sağlamak

-Projelerin ulusal ve uluslararası sahada uygulanıp ticarileşmesi için üniversite-sanayi buluşma, işbirliği ve sonuçlandırma platformlarının kurulması.

-Üniversitenin işbirliği yapmış olduğu sanayicilerinin takibini yaparak, sorunların tespit edilmesi için belli periyotlarda üniversite-sanayi ziyaretlerinde hazırlanan raporlar ışığında sanayiciler için  önem sırasına göreihtiyaç listesi hazırlamak.

- Üniversite- Sanayi işbirliği noktasında gerekli sözleşme yöntemi ve hukuki danışmanlık gibi konularda hizmet faaliyetleri sağlanır.

 

Amacımız üniversite ve sanayi arasında güven esaslı bir köprü kurarak projesi olan akademisyenlerin, bu projelerini hayata geçirebileceği bir aşamaya getirmesi ve bu noktada gerekli sanayi kuruluşları ile işbirliği yapması ve karşılıklı kazanç politikasının sağlanması amaçlanmaktadır.