Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Yönetim Bilişim Sistemleri; işletme ve bilişim konularını beraber işleyen bir alandır. Günümüzde bilişim alanındaki gelişmelerin işletme bilimine verdiği yeniliklerle daha etkin ve verimli karar verme süreçleri oluşturmuştur. Ayrıca bilişim sistemlerinin yönetiminde ayrı bir yönetim konusudur.

Yönetim bilişim sistemlerinin esas amacı, çağdaş bilim alanındaki gelişmelere hakim olan, elektronik ticaret, tedarik zinciri, karar destek uygulamaları, uzman sistemler gibi çağdaş yenilikleri getiren alanlarında çok yönlü etkili ve yetkin yönetici adayları yetiştirmektir.

Misyon:

Yönetim bilişim sistemleri bölümü ulusal ve uluslararası düzeydeki bütün kurum ve kuruluşların gelişimi için önemli kaynaklardan biri haline gelmiş olan bilişim sistemlerinin oluşturulması ve yönetimi alanında uzmanlaşmış, stratejik hedefleri doğrultusunda bilişim sistemlerini oluşturabilen, bu alanda çağdaş literatürü takip edip yorumlayan , teknik ve analitik yeteneklere sahip, yeniliklere açık ve çok yönlü adayları yetiştirebilecek sektörlerin ve ülkenin gelişimine katkıda bulunacak tecrübeli mezunlar vermeyi hedeflemektedir.

Vizyon:

Eğitim - Öğretim kalitesi, nitelikli bilimsel araştırmaları bütün dünyada ilk sırada tercih eden Türkiye'de ve dünya genelinde bilişim sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, analiz edilmesi, yönetilmesi ve uygulanması konularında etkin bir şekilde görev üstlenen, değişimi izleyen öncü bir bölüm olmaktır.