Ders İçeriği

 

1.SINIF

1. YARIYIL
BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (2-2) 3, 4 AKTS
Bilgisayarın tarihçesi, Bilgisayar Teknolojilerinin Gelişimi, Donanım birimleri, Donanım birimlerinin yaptıkları görevler, Donanım birimlerinin özellikleri, Veri, Veri Dönüşümleri, Sayı Sistemleri, İnternet Teknolojileri, İş hayatında teknoloji, Teknoloji çağının problemleri, MS Office Word programının kullanımı, MS Office Excel programının kullanımı, MS Office Power Point programının kullanımı.
 
EKO105 İktisada Giriş-I  (3-0) 3, 6 AKTS
Öğrencilere mikro ekonominin temel konseptini öğreterek onlara arz ve talep ile birlikte serbest piyasa ekonomisinin nasıl çalıştığını öğretmektir
 
ISL109 Temel Hukuk  (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavramları ile temel hukuk bilgisi edindirmektir.
 
ISL101 İşletme Yönetimi-I  (3-0) 3, 5 AKTS
Öğrencilerin işletmeciliğin kavramları ve yönetim organizasyon fonksiyonu ile ilgili temel bilgileri öğrenmelerini sağlamaktır
 
MAT115 Matematik-I  (3-0) 3, 5 AKTS
Öğrencileri analizin temel kavramları ( limit, süreklilik, türev ) ile tanıştırmak ve bu kavramları kullanabilir düzeye getirmek, analitik düşünme, tartışma ve değerlendirme özelliğini kazandırmaktır.
 
ISL105 Finansal Muhasebe-I  (3-0) 3, 5 AKTS
Finansal muhasebe dersinin amacı; genel muhasebe’nin kayıt ve tablolarının oluşturulmasının, muhasebede dönem içi işlemlerinin anlatılmasının, aktif hesapların ana hatları ile kayıtlarının düzenlenmesinin öğrenilmesini sağlamaktır.
 
2. YARIYIL
TUR104 Türk Dili (4-0) 4, 4 AKTS
Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihi dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.
 
ISL102 İşletme Yönetimi-II  (3-0) 3, 5 AKTS
İşletme fonksiyonları ve onların birbirleriyle olan ilişkileri hakkında daha detaylı bilgi sunmaktır.
 
MAT104 Matematik-II  (3-0) 3, 5 AKTS
Öğrencilere İş hayatında ve gelecek yönetim kademelerinde karşılaşılacak sorun ve problemleri çözme ve sistematik düşünme becerisine sahip olmaları için matematiği etkin bir şekilde kullanmayı öğretmektir.
 
EKO102 İktisada Giriş-II (3-0) 3, 6 AKTS
Dersin temel amacı öğrencileri, güncel örneklerin de yardımıyla, ekonominin temel kavram ve süreçleri hakkında bilgi sahibi yapmaktır.
 
UTT102 Lojistik Yönetimine Giriş (3-0) 3, 5 AKTS
Öğrencilere Lojistik Yönetimi Temel ve Destek Faaliyetleri hakkında bilgiler verip , uygulamalı alanlarda kendilerine gerekli olan bilgi ve bakış açısı kazandırmaktır.
 
ISL108 Finansal Muhasebe-II (3-0) 3, 5 AKT
Genel muhasebe’nin kayıt ve tablolarının oluşturulmasının, muhasebede dönem içi işlemlerinin anlatılmasının, kısa ve uzun vadeli aktif ve mali hesaplar ile gelir-gider hesaplarının ana hatları ile kayıtlarının düzenlenmesi ve raporlanmasının öğrenilmesini sağlamaktır.
 2.SINIF

3. YARIYIL
YDL203 Yabancı Dil-I (3-0) 3, 3 AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.


ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4-0) 4, 4 AKTS
Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı Devleti'nin parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli. T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal Savaşı'nın yönetimini ele alması, Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele ve Mudanya'dan Lozan'a.


ISL201 Borçlar Hukuku  (3-0) 3, 6 AKTS
Toplum, devlet ve hukuk kavramları arasındaki ilişkiyi, devlet ve hukukun üstünlüğü, hukukun yaşayan bir olgu olduğuna dair tartışmaları ve temel bilgileri sağlamaktır.


LOJ211 Depolama ve Envanter Yönetimi  (3-0) 3, 6 AKTS
Ögrencilerin bir depo içerisinde yer alan tüm teknik unsurlar hakkında bilgi sahibi olması ve depo evnavterinin yönetimini gerçekleştirebilecek yönetimsel beceriye sahip olması amaçlanmaktadır.


ISL202 Uluslararası İktisat  (3-0) 3, 6 AKTS
Uluslararası Ticaret günümüzün birbirine bağımlı dünyasında önemli bir rol oynamaktadır. Bir ülkenin büyüme hızı ve insanlarının refah seviyesi diğer ülkeler ile olan ilişkilerine de bağlıdır. Öğrenciler uluslararası ticaret, ticaret kısıtlamaları ve ticaret politikalarını öğreneceklerdir.


ISL203 İstatistik  (3-0) 3, 5 AKTS
Temel istatistik kavramları öğrenmeleri ve paket programlar aracılığı ile istatistik analiz yapabilmeleri amaçlanır.


SYB205 Siyasi Düşünceler Tarihi (3-0) 3, 5 AKTS
Öğrencilere, siyaset ile ilgili olarak mevcut olan güncel bilgilerin kaynakları hakkında bilgilendirmek, Öğrencilerin hem siyasal düşünürleri hem de siyasal kavramları tanımasını sağlamak, Öğrencilerin siyasetin doğasına ilişkin farklı varsayım ve fikirler hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmalarını sağlamak.


4. YARIYIL
YDL206 Yabancı Dil-II (3-0) 3, 3 AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.


IYB204 Girişimcilik  (3-0) 3, 5 AKTS
Ders; girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı, küçük işletme çeşitleri, kuruluşu, yönetimi, yaratıcılık ve girişimcilik, girişimcinin özellikleri, girişimcilik türleri, iş planı hazırlama, girişimciliğe destek sağlayan kuruluşları ve şartları konularını kapsamaktadır.


ISL206 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku  (3-0) 3, 5 AKTS
İş hayatının önemli bir parçası olan iş hukuku dersi ile öğrencilere, işçi ve işveren kesimleri arasında bir denge kurmanın toplum refahı ve düzeni açısından önemi açıklanır ve özellikle çalışma hayatında bir şekilde karşılarına çıkacak olan sosyal haklar, ücretler ve çalışma koşulları hakkında bilgi verilerek yaşanması muhtemel hukuki sorunlara teorik ve pratik çözümler ortaya koymak amaçlanmaktadır.


ULT204 Karayolu Taşımacılığı  (3-0) 3, 6 AKTS
Bu dersin amacı, öğrencilere teorik bilgiler ışığında uluslararası karayolu taşımacılığında gerçekleşen süreçler ve bu süreçlerde filo yönetiminin önemi konusunda bilgi aktarmaktır.


ISL210 Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri  (3-0) 3, 5 AKTS
Öğrencilere kalite konusu ve kalite yönetim sistemleri ile ilgili bilgileri vererek, uygulamalı alanlarda kendilerine gerekli olan düşünce ve bakış açısını kazandırmaktır


ISL212 Ticaret Hukuku (3-0) 3, 6 AKTS
Temel amacı öğrencilere, toplum, devlet ve hukuk kavramları arasındaki ilişkiyi, devlet ve hukukun üstünlüğü, hukukun yaşayan bir olgu olduğuna dair tartışmaları ve temel bilgileri sağlamaktır.


3. SINIF

5. YARIYIL
YDL301 Yabancı Dil-III (3-0) 3, 3 AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.


LOJ315 Fiziksel Dağıtım Kanalları ve Operasyon Yönetimi (3-0) 3, 5 AKTS
Öğrencilere ürünlerin dağıtım yönetimini yapabilecekleri teknik bilgilerle donatmaktır. Dağıtım çerçevesinde, pazarlama faaliyetlerini anlamaları ve dağıtım ile pazarlama ilişkisini kurmalarını sağlamaktır.


LOJ313 Tedarik Zinciri Yönetimi  (3-0) 3, 5 AKTS
Endüstriyel Tedarik Zincirlerinin tasarımı ve yönetimi ile ilgili ana bilgilerin araştırılması ve öğrenilmesi amaçlanmaktadır.


LOJ319 Lojistikte Kullanılan Belgeler (3-0) 3, 5 AKTS
Lojistikte kullanılan belgelerin önemi, türleri ve bu belgelerden örneklerin öğrencilere doldurtulmasını içerir.


LOJ311 Lojistik Bilgi Sistemleri  (3-0) 3, 4 AKTS
Bu ders lojistikte bilgi sistemi uygulamalarını ve bu uygulamaların işletmenin iş süreçlerine katkılarını içerir.


LOJ317 Lojistikte Sigorta ve Uygulamaları  (3-0) 3, 5 AKTS
Bu ders lojistikle ilgili alanlardaki sigorta uygulamalarına ilişkin temel bilgiler, lojistikte sigorta türleri, sigortacılıkla ilgili kurum ve kuruluşlar, lojistik işletmelerin sigortacılık açısından sorumlulukları ve sigorta tazmin işlemlerinin yapılmasına dair bilgiler verir.


YDL305 Mesleki İngilizce-I (2-0) 2, 3 AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan kelime öğretimi, B2 düzeyinde okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a)düzeylerine uygun yapıları doğru yerde doğru şekilde kullanır hale gelmeleri b)B2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c)düzeylerine uygun okuma metinlerini anlamaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d)B2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır


6. YARIYIL
YDL302 Yabancı Dil-IV (3-0) 3, 3 AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.


UTT304 Uluslararası Ticaret Hukuku (4-0) 4, 6 AKTS
Dersin amacı, öğrencilere ticaret hukukunun yasal çerçevesini anlatmak ve ticaret hukukunun çeşitli konularını derinlemesine analizini yapmaktır


LOJ302 Küresel Lojistik (3-0) 3, 5 AKTS
Küreselleşme kavramı, küreselleşmenin lojistiğe olan etkileri,küreselleşme sonucunda lojistiğin gelişimi ile birlikte ortaya çıkan lojistik üsler ve Türkiye ve dünyada lojistik üslerin durumunu içerir.


ULT310 Denizyolu Taşımacılığı (3-0) 3, 5 AKTS
Deniz taşımacılığı ve taşıma araçları konusunda öğrenciye teorik ve pratik bilgi ve beceri kazandırılması


YDL308 Mesleki İngilizce-II (2-0) 2, 3 AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan kelime öğretimi, B2 düzeyinde okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a)düzeylerine uygun yapıları doğru yerde doğru şekilde kullanır hale gelmeleri b) B2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) düzeylerine uygun okuma metinlerini anlamaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) B2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.


UTT312 Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları  (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı Gümrük Kanunu ve Mevzuatı hakkında genel bilgi ile Dış Ticarette nerde nasıl kullanılabileceği konularında bilgilendirmek.


IYB302 Araştırma Yöntemleri (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin temel amacı 'araştırma' kavramının temelleri ile bu temelleri kullanan bilimsel nitelikli sözel ve sayısal metotları öğretmektir.

4. SINIF

7. YARIYIL
YDL401 Yabancı Dil-V  (3-0) 3, 3 AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.


UTT401 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi (3-0) 3, 5 AKTS
Öğrencileri dış ticaret işlemleri ve uygulamaları konusunda bilgilendirmektir.


LOJ415 Kombine Taşımacılığı (3-0) 3, 5 AKTS
Kombine taşımacılık sistemlerinin, yasal kaynaklarının bu süreçte rol oynayan uluslararası örgütlerin tanıtılması.


LOJ417 Lojistik Yönetimi ve Organizasyonu  (3-0) 3, 5 AKTS
Bu ders lojistik ile ilgili temel bilgiler, bir lojistik firmasının işleyiş süreçleri ve yönetim organizasyon fonksiyonunu içerir.


LOJ419 Liman ve Terminal Yönetimi (3-0) 3, 6 AKTS
Liman ve terminal işletmelerini yönetimsel açıdan değerlendirilmesi ve limanların içsel ve dışsal dinamiklerinin incelenmesi.


SEC401 Seçmeli-I
LOJ413 - Havayolu Taşımacılığı (3-0) 3, 6 AKTS
Ders küresel havacılık süreçleri ve rolünü global lojistik ve tedarik zinciri yönetimi bağlamında ileri bir teoriye dayalı anlayış ile öğrencilere vermeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda ekonomik konulara odaklanarak ve lojistik ilişkileri ile operasyonlar modelleri ve karar destek araçları planlama süreçleri ile havayolu yönetimi kararlarına genel bir bakış sağlamaktadır.


LOJ407 - Lojistik Yazılım Uygulamaları-I  (3-0) 3, 6 AKTS
Öğrencilere Lojistikte Kullanılan Yazılım Programı hakkında bilgileri vererek, uygulamalı alanlarda kendilerine gerekli olan düşünce ve bakış açısını kazandırmaktır.


8. YARIYIL
YDL402 Yabancı Dil-V  (3-0) 3, 3AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.


IYB402 Bitirme Projesi (0-0) 0, 12 AKTS
Bu dersin amacı, bitirme projesi olarak seçilen konuda bilimsel kurallara göre araştırma yapmak, rapor yazmak ve hazırlanan projenin jüri önünde savunulmasıdır.


ISL402 Stratejik Yönetim  (3-0) 3, 6 AKTS   
Öğrencilere uzun dönemli karar ve planların yapılması (farklı düzeylerdeki stratejilerin nasıl geliştirilebileceği), uygulanması ve kontrolüyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi ve yetkinlik kazandırmaktır.


SEC402 Seçmeli-II
LOJ410 - Lojistikte Modelleme ve Optimizasyon Teknikleri  (3-0) 3, 4 AKTS
Lojistik planlama ve modelleme; üretim ve hizmet operasyonlarının tasarım, planlama, kontrol ve iyileştirilmesine ilişkin kavram ve tekniklerini, lojistik uygulamalarının bütünleşik tedarik zinciri yönetimi yaklaşımına uygun olarak modellenmesini öğretmeyi amaçlamaktadır. Lojistikte proje yönetimi, üretim planlama ve envanter kontrol, toplu üretim planlama, stok kontrol sistemleri, süreç yönetimi ve kapasite planlama, modelleme, doğrusal programlama, optimizasyon problemleri, iş tasarımı, kalite kontrol konuları incelenmektedir.


ISL314 - Halkla İlişkiler ve İletişim  (3-0) 3, 4 AKTS
Bu dersin amacı Halkla ilişkiler kavramı, süreçleri ve modelleri ile ilgili bilgi vermektir. Halkla ilişkilerin tarihi gelişimi ve diğer disiplinlerle olan ilişkileri, farkları ile ilgili bilgi vermekti


SEC404 Seçmeli-III
ISL412 - Uluslararası Ticarette Ödeme Yöntemleri (3-0) 3,  5 AKTS
Bu dersin amacı uluslararası ticarette ödeme yöntemleri teori ve uygulamaları öğrencilere kavratmaktır.


LOJ404 - Uluslararası Ticarette Sigorta ve Uygulamaları   (3-0) 3, 5 AKTS
Sigorta Kavramı, Sigorta Sözleşmesi, Sigorta Türleri, Dış ticarette kullanılan sigorta türleri ve belgeleri. Mal ve sorumluluk sigortaları İhracat sigortaları