Kalite Komisyonu

ÜNİVERSİTE KALİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. Sudi APAK

Rektör

Prof. Dr. Özlem Arzu AZER

Rektör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Bahar TAYMAZ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Erdinç GÜLBAŞ

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Fırat SAYICI

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Mert YAĞCIOĞLU

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi

Doç. Dr. Hüseyin GÜN

Meslek Yüksekokulu Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Engin YÖRÜK

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin SARICI AYTAN

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Şaban Onur VİGA

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Duygu VARDAĞLI

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Temsilcisi

Okan ÖZPINAR

Genel Sekreter

Öğr. Gör. Dilek DURSUN

Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Ofisi Müdürü

 

Öğrenci Konseyi Başkanı