Hizmetlerimiz

Başlıca görevlerimiz arasında;

  • Akademik birimlerle işbirliği içinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek,
  • Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli olan basılı ve elektronik ortamdaki her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak,
  • Uluslararası standartlarda teknik işlemlerini yaparak erişime sunmak,
  • Sağlaması yapılan bilgi ve belgenin dolaşımını (kullanımını) sağlamak,
  • Güncel yayınların takibini yaparak sağlamak ve duyurusunu yapmak,
  • Bu hizmetler için gerekli olan bilgi teknolojilerinin kütüphanelerde kurulması ve işletilmesini koordine etmek görevlerimiz arasında yer almaktadır.
Kütüphane kullanımıyla ilgili her türlü soru ve detaylı bilgi için tıklayınız.