İşletme Yönetimi Tezli/Tezsiz/Uzaktan Tezsiz

Programın Hedefleri

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programının amacı, öğrencilere üst seviyede bilgi üretme, bağımsız olarak araştırma yapabilme ve esnek uygulama yetenekleri kazandırmak, programın sağladığı süreç ve imkânlar sayesinde lisans seviyesinde mümkün olmayan, derinlemesine eğitim ve araştırmayı gerçekleştirirken, öğrencilere hem işletmecilik ve hem de uygulama alanlarına yönelik geniş bir bakış açısı edindirmektir. Yüksek lisans programı mezunlarımız İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde alacakları eğitim, uygulamaya ve bilimsel araştırmalara yönelik edindikleri bilgi ve tecrübe sayesinde, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerinde kolayca görev alabilecekleri bir seviyede olacaklardır. Ülkemizin öncelikli gelişim alanlarına, genel olarak ülke ekonomisine ve iş dünyasına katkıda bulunabilecek, takım çalışması kavramını benimsemiş, kendini sürekli geliştirebilme yeteneğini kazanmış mezunlar olarak, değişim ve gelişmenin öncüleri olacaklardır. 

 

Kimler Başvurabilir?

Tüm lisans alanlarından diploma sahibi olanlar başvurabilir.

 

Mezuniyet Şartları

Tezsiz program: Programdan 10 ders/30 kredi ders yükünü en az CC başarı notu ile başarmak ve bir proje danışmanı ile çalışarak bir yüksek lisans projesini başarı ile teslim etmek şartı ile en az 2 en çok 3 yarıyılda mezun olunabilir.

Tezli program: Programdan 7 ders/21 kredi ve kredisiz seminer dersinden oluşan ders yükünü en az CC başarı notu ile başarmak 4 yarıyıl içinde tamamlamak ve bir tez danışmanı ile çalışarak bir yüksek lisans tezini başarı ile teslim etmek şartı ile en az 4 en çok 6 yarıyılda mezun olunabilir.

İşletme Yönetimi Tezli/Tezsiz/Uzaktan Tezsiz