Staj Hakkında

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde zorunlu yaz stajı uygulaması bulunmaktadır.  Öğrenciler, 2. Sınıfın yaz döneminde 20 iş günü ve 3. Sınıfın yaz döneminde 20 iş günü olmak üzere toplamda 40 iş günü olacak şekilde yaz stajını tamamlamalıdırlar. 
 
Bilgisayar Mühendisliği bölümünde staj yapılabilecek alanlar; donanım şirketleri, yazılım şirketleri, savunma sanayii ya da elektronik-haberleşme şirketleri olabilir. 
 
Staja başlamadan önce:
 
"Staj Başvuru Formu" doldurulduktan sonra Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı'na ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı'na imzalatılarak staj yapılan yere teslim edilecektir.
 
"Zorunlu Staj Formu" 2 nüsha doldurulduktan sonra staj yapılan yerdeki sorumlunun imzası ve kaşesi alınıp, vesikalık fotoğraf yapıştırılarak, 2 adet kimlik fotokopisiyle birlikte staj başlamadan en az 15 gün önce bölüme teslim edilmelidir.
 
20 iş gününü sağlamak üzere stajın başlangıç ve bitiş tarihleri düzenlenirken resmi tatil, bayram, hafta sonu gibi günlerin dahil edilmemesi önem arz etmektedir.
 
Staj tamamlandıktan sonra:
 
Staj defterinin teknik bir dil ile yazılması, deftere aktarılan çalışmaların kod parçaları, resimler veya ekran görüntüleriyle desteklenmesi beklenmektedir. Defterde herhangi bir gün boş bırakılmamalıdır.
 
Staj defteri doldurulduktan sonra, staj yapılan yerdeki sorumlu tarafından defterin her sayfası imzalanıp kaşe basılmalıdır.
 
"Sicil Belgesi" staj yapılan yerdeki sorumlu tarafından doldurulacak, kapalı zarfa koyularak, üstüne imza atacaktır.  Staj tamamlandıktan sonra, bu kapalı zarf staj defteri ile birlikte bölüme teslim edilecektir.