Ders İçeriği

 
1.SINIF
 

1.YARIYIL
IFZK101 Fizik I (4,0) 4, 6 AKTS 

Standartlar ve birimler, vektörler ve koordinat sistemleri, kinematik, dinamik, iş ve enerji, parçacık sistemlerinin dinamiği, enerji ve momentum korunumu, çarpışmalar, dönel kinematikve dinamik, katı cisimlerin dengesi, salınımlar.

IBLG101 Malzeme Bilgisi (2,0) 2, 4 AKTS 
Malzemelerin sınıflandırılması ve genel yapısı, atomik yapı, Malzeme çeşitleri ve özellikleri, malzemelerin mekanik ve termal özellikleri; İletken, yalıtkan ve yarıiletken malzemelerin iletkenlik mekanizmaları; dielektrik, ferroelektrik, piezoelektrik ve piroelektrik malzemeler;  malzemelerin manyetik özellikleri, paramanyetik, diamanyetik ve ferromanyetik malzemeler;
süperiletkenler. Temel devre malzemeleri, Temel elektronik malzemeler, YG malzemeleri / AG, YG kabloları / Aydınlatma malzemeleri, Pano Malzemeleri, Temel Elektrik Hırdavatları.

IELK105 Algoritmalar ve JAVA Programlama (3,0) 3, 5 AKTS
Programlama Dillerinin Gelişimi, Çeşitleri. Algoritma Geliştirme ve Akış Şemaları. Değişken, Sabit, Veri Tipleri ve Tanımlamaları, Atama, Döngü, Karar Algoritmaları ve Komutları, Alt Programların Yapıları, Dosyalama Türleri, Teknik ve Komutları. Grafik Programlama Teknikleri ve Program Geliştirme Yöntemleri

IELK101 Temel Elektronik (3,0) 3, 5 AKTS
Temel yarı iletken kavramı, Fiziksel elektronik, P-N diyodların fiziksel özellikleri. İki taşıyıcılı eklem transistörleri (BJT). Alan etkili transistörler (FET). Transistör besleme ve küçük sinyal modelleri, Tek eklemli transistörler (UJT). P-N-P-N anahtarlama devreleri, Negatif rezistans mikrodalga devreleri, Lazerler, SPICE kullanarak elektronik devrelerin analizi

IMAT101 Matematik-I (4,0) 4, 6 AKTS
Temel Bilgiler, Limit ve Süreklilik, Türev alma Kuralları, Trigonometrik fonk. türevleri, Üstel ve Log. Fonk. Türevleri, Zincir Kuralı, Kapalı türev, L'hospital Kuralı, Türevin Uygulamaları, Ekstremum Değerler, Ara Değer Teoremi, Türev Testleri, Optimizasyon Problemleri, Doğrusallaştırma, Newton Yöntemi, Belirsiz İntegral, Belirli İntegral, Temel Teorem (Leibnitz), İntegral Alma Kuralları: Değişken Dönüştürülmesi, Kısmi İntegrasyon, Basit Kesirlere Ayırma, Trigonometrik Dönüşümler, İntegral Uygulamaları: Alan, Hacim, Eğri Uzunluğu.

IBLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (2,2) 3, 4 AKTS
Bilgisayar temel kavramları, internet ve servisleri, Windows 7, MS Word 2010, MS Excel 2010, MS Powerpoint 2010, MS Access 2010 kullanımı. Bilgisayar donanımları ile ilgili temel kavramlar, bilgisayar açma-kapama, işletim sistemine giriş, bilgisayarın işletim sistemini tanıma, program açma-kapama, bilgisayarda temel ayarların değiştirilmesi. Akademik yayın
arama ve katalog tarama, kelime işlemci programına giriş ve basit uygulamaları içerir.

2.YARIYIL
IFZK102 Fizik II (4-0) 4, 6 AKT

Yük ve madde, elektrik alanı ve Gauss yasası, elektrik potansiyeli, kondansatörler, DA devreleri, manyetik alan, Ampere yasası, Faraday yasası, endüktans, maddenin manyetik özellikleri, Maxwell denklemleri.

IELK106 Algoritmalar ve JAVA Programlama (3-0) 3, 5 AKTS
Bir problemin çözümü için gerekli ilke, evre, algoritma ve akış şemaları, C# programlama diline giriş ve kod yazımı, aritmetik işlemler, döngüler ve kontrol deyimleri, Boole verisi, fonksiyonlar ve alt yordamlar, arayüzler, grafikler, parçalara ayırma ve stil, tür oluşturma, karakter verisi, dizgiler, arayüz tasarımı ve soyutlama, diziler.

IELK104 Devre Teorisi I (2-2) 3, 5 AKTS
Kirchoff yasaları; doğrusal direnç devreleri; çevre ve düğüm yöntemleri; devre teoremleri; işlevsel yükselteçler; enerji depolama elemanları; dalga biçimleri; birinci dereceden devrelerin analizi; ikinci dereceden devrelerin analizi.

IMAT102 Matematik-II (4,0,4) AKTS 6
Diziler, sonsuz seriler, geometrik seriler, güç serileri, Taylor serileri, Maclaurin serileri, binomial seriler, çizgiler ve düzlemler, çok değişkenli işlevler, sınırlar ve süreklilik, kısmı fark alma, zincir kuralı, Tangent düzlemi, kritik noktalar, global ve yerel uç değer, yönsel türevler, Gradyant, ıraksamak ve Curl, katlı toplama ve uygulamaları, üçlü toplama ve uygulamaları, silindirsel ve küresel koordinatlarda üçlü toplamlar, doğru-, yüzey- ve hacım toplamları, yol bağımsızlığı, Green’in Kuramı, tutucu vektör alanları, ıraksamak kuramı, Stoke’un Kuramı.

IELK108 Lineer Cebir (3-0) 3, 4 AKTS
Doğrusal denklem sistemleri, Gauss eliminasyonu, matrisler ve matris işlemleri, matris tersi, matris aritmetiğinin kuralları; elementer matrisler, ters matris bulma yöntemleri; diyagonal, üçgen ve simetrik matrisler; determinant fonksiyonu, kofaktör açılımı, Cramer kuralı; doğrusal dönüşümler; reel vektör uzayları, Öklit n-uzayı; doğrusal bağımsızlık, taban ve boyut; satır uzayı, sütun uzayı ve boş uzay; rank ve hiçlik; iç çarpım uzayları, iç çarpım uzaylarında diklik, ortogonal tabanlar, Gram-Schmidt algoritması; özdeğerler ve özvektörler; köşegenleştirme.

ITUR104 Türk Dili (4-0) 4, 4 AKTS
Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

2. SINIF

3. YARIYIL
IATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4-0) 4, 4 AKTS

Devrim Kavramları, Türk Devrimini Hazırlayan Nedenler, Osmanlı Devleti, Kuruluşu, Yükselişi ve Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devleti'nin Parçalanması, Kurtuluş Savaşı'nın Hazırlık Dönemi, Düzenli Ordunun Kurulması, Savaş ve Barış (Lozan)
Yeniden Düzenleme Dönemi (Türk Devrimi) Cumhuriyetle Girilen Dönem (Siyasal, Toplumsal, Askeri ve Ekonomik, Hukuksal, Kültürel, Tüm Değişiklikler). Türkiye  Cumhuriyeti Devleti'nin Dış Politikası (Yapılan Tüm Antlaşmalar ve Paktlar, Atatürk İlkeleri ve Atatürk'ün Dayandığı Bütünleyici İlkeler. Türk Devrimi'nin Ulusal ve Evrensel Değeri)

IYDL203 Yabancı Dil-I (3-0) 3, 3 AKTS
Kelime bilgisini, kelimeleri konulara göre gruplayarak genişletme, akademik ve bilimsel makale ve rapor yazma becerisini geliştirme, dinleme becerisini geliştirmeye yönelik, intensive, extensive, exposure ve task - listening çalışmalarından yararlanma ve lecture dinlerken not alma gibi stratejilerin uygulanması, belli güncel konular üzerinde tartışma, sunuş yapma ve konuşma hazırlama, akademik ve mesleki metinlerin literal, inferential, critical ve appreciative anlamayı geliştirme.

IMAT201 Diferansiyel Denklemlere Giriş (4-0) 4, 7 AKTS
Birinci Mertebeden Diferensiyel Denklemler: Değişkenlerine Ayrılabilir Diferensiyel Denklemler, Tam Diferensiyel Denklemler, İntegral Çarpanları, Homojen, Lineer, Bernoulli, Ricatti, Lagrange, Clairaut Diferensiyel Denklemleri Ve Uygulamaları. Yüksek Mertebeden Diferensiyel Denklemler: Sabit Katsayılı Lineer Diferensiyel Denklemler, Değişken Katsayılı Lineer Diferensiyel Denklemler, Cauchy- Euler Denklemi, Diferensiyel Denklem Sistemleri Ve Uygulamaları. Lineer Diferensiyel Denklem Sistemleri: Homojen Lineer Sistemler, Homojen Olmayan Lineer Sistemler, Sabit Katsayılı Lineer Sistemlerin Çözümleri. Lineer Diferensiyel Denklemlerin Seri Çözümleri: Lineer Diferensiyel Denklemlerin Adi Ve Singular
Nokta Etrafında Kuvvet Serileri Cinsinden Çözümü, Frobenius Metodu.

IMAT203 Elektrik Ve Elektronik Alanlarda Matematik (4-0) 4, 6 AKTS
Zamanla Değişen Alanlar, Maxwell Denkleminin Düzlemsel Dalga Çözümü, Boşlukta Dalga Yayılımı, Polarizasyon, Düzlem Dalganın Yansıması Ve İletimi, Dalga Klavuzları, Kavite Rezonatörleri.

IELK205 Vektör Analizi (4-0) 4, 6 AKTS
Vektör-Değerli Fonksiyonlar: Yay Uzunluğu, Vektör Alanları, Iraksama Ve Kıvrılma, Çift Katlı Ve Üç Katlı Integraller: Diktörtgenler Üzerinde Çift Katlı Integraller, Genel Bölgeler Üzerinde Çift Katlı Integraller, İntegralde Sıra Değiştirme, Üç Katlı Integraller, Değişken Değiştirme Formülü Ve İntegralin Uygulamaları: R2 Den R2 Ye Gönderimlerin Geometrisi,
Değişken Değiştirme Teoremi, Çift Katlı Ve Üç Katlı Integrallerin Uygulamaları, Has Olmayan Integraller, İntegraller: Yol Integrali, Doğru Integralleri, Parametrik Yüzeyler, Yüzey Alanı, Yüzeyler Üzerinde Skaler Fonksiyonların Integralleri, Yüzeyler Üzerinde Vektör Fonksiyonların Integralleri, Vektör Analizinin İntegral Teoremleri: Green Teoremi, Stokes
Teoremi, Konservatif Alanlar, Gauss Teoremi

IELK203 Elektrik Devreleri Laboratuvarı (0-4) 2, 4 AKTS
Voltmetre kullanarak ölçme, ampermetre, osiloskoplar, köprü ve diğer enstrümanlar; direnç devreleri; işlemsel yükselteç devreleri; kondansatör ve bobin karakteristikleri; birinci ve ikinci derece devreler.

4. YARIYIL

IYDL206 Yabancı Dil-II (3-0) 3, 3 AKTS
İşletme terminolojisini genişletme, akademik ve mesleki İngilizceyi dilin dört becerisini kullanarak geliştirme ve ileri seviyeye ulaştırma, Process Approach tekniğiyle akademik paper yazma ve geliştirme, intensive, extensive, speed reading tekniğinin uygulanması.

IELK202 Devre Teorisi-II (4-0) 4, 7 AKTS
Ortak endüktans ve ideal transformatörler; sinüzoidal sürekli durum analizi; güç hesaplamaları; Laplace dönüşümü;            s-bölgesi devre analizi; transfer fonksiyonları; üç fazlı devreler; ağ fonksiyonları.

IELK206 Elektronik Devreler Laboratuvarı (0-4) 2, 4 AKTS
Diyotlar, Tipik tranzistör kutuplama devreleri, Çok katlı kuvvetlendiricilerin kutuplanışı, Ortak emiterli, ortak bazlı ve emiter çıkışlı kuvvetlendiriciler, Darlington çifti, Sürüklemeli kutuplama devresi, FET´li ve MOS´lu kuvvetlendiriciler, Çok katlı kuvvetlendiriciler, İşlemsel kuvvetlendiricilerin lineer ve lineer olmayan uygulamaları, Besleme devreleri, Güç
kuvvetlendiricileri.

IELK208 Elektromanyetik Teori (4-0) 4, 7 AKTS
Vektör Analizi, Koordinat Sistemleri ve Dönüşümleri, Elektrik Yükleri ve Elektriksel Alan Kavramı, Elektriksel Akı ve Gauss Yasası, Diverjansın Fiziksel Anlamı ve Uygulamaları, Statik Elektriksel Alanın Endüstriyel Uygulamaları, Elektriksel Potansiyel ve Enerji, Akım ve Akım Yoğunluğu, İletkenler ve Sınır Şartları, Dielektrikler ve Sınır Şartları, Kapasitör ve
Uygulamaları, Laplace ve Poisson Denklemlerinin Çözüm Tahminleri, Görüntü Metodu.

IBLG210 Sayısal Analiz (3-0) 3, 4 AKTS
Hata analizi, lineer denklem ve denklem takımlarının çözümü, lineer olmayan denklem ve denklem takımlarının çözümü, Enterpolasyon, sayısal türev, sayısal integral, adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri

IMAT202 Olasılık ve Rastlantı Değişkenleri (4-0) 4, 4 AKTS
Olasılık ve istatistiğin kısa bir tarihi; olasılığın aksiyom tanımları: olasılık uzayları, rassal değişkenler ve yöneyler (vektörler); olasılık dağılımları: sürekli/ayrık/bileşik dağılımlar, dağılım fonksiyonları, yoğunluk fonksiyonları, standart dağılımlar; ortalama, varyans ve daha yüksek dereceden momentler; bağımsızlık ve koşullu olasılık: ortak, sınırsal (marjinal) ve
koşullu dağılımlar, kovaryans ve korelasyon; betimsel istatistik tanımları; Örneklem dağılımları; istatistiksel çıkarımın temelleri: model seçimi, nokta kestirimler ve güven aralıkları; ilgili bilgisayar modelleme/analizi ve görsel veri sunuş yöntemleri.

3.SINIF

5. YARIYIL
IELK351 Yaz Stajı I (0-0) 0, 1 AKTS

Belirli Sayıda İş Gününden Oluşan Stajı İçerir. Staj Elektrik-Elektronik Mühendisliği İle İlişkili Bir Sektörde Yapılmalıdır. Öğrenciler Kazanılan İş Deneyimi, Bilgi Ve Beceriler Hakkında Rapor Sunacaklardır.

IELK301 İşaretler ve Sistemler (2-2) 3, 7 AKTS
Temel kavramlar, tanımlar, doğrusal zamanla değişmeyen sistemler, öz fonksiyon, sürekli ve ayrık zamanda konvolusyon, türevsel denklemler ve fark denklemleri, laplace dönüşümü ve  uygulamaları, z- dönüşümü ve ayrık doğrusal zamanla değişmeyen sistemler, Fourier serisi, Fourier dönüşümü, süzme, bant genişliği, ayrık Fourier dönüşümü.

IELK303 Elektromanyetik Dalgalar (2-2) 3, 7 AKTS
Statik Magnetik Alanlar, Magnetik Devreler, Zamanla Değişen Alanlar, Maxwell Denklemi, Boşlukta Dalga Yayılımı, Polarizasyon, Düzlem Dalganın Yansıması ve İletimi, dalga kılavuzları.

IELK305 Analog Elektronik (3-0) 3, 5 AKTS
Diyotların Yapısı, Doğrultmaç Devreleri, Filtreler, Kırpıcılar ve Kenetleyiciler, Gerilim Katlayıcılar, Zener Diyot ve Devreleri, Diğer Diyot Çeşitleri ve Karakteristik Özellikleri, Transistörlerin Yapısı, Ortak Emitörlü Transistörler, H ve R Parametreleri, Ortak Baz ve Ortak Kollektörlü Devreler, Transistörlü Kuvvetlendiriciler AC ve DC Eş Değer Devreleri

IELK307 Analog Elektronik Laboratuvar (0-4) 2, 3 AKTS
Diyotlar, Tipik Tranzistör Kutuplama Devreleri, Çok Katlı Kuvvetlendiricilerin Kutuplanışı, Ortak Emiterli, Ortak Bazlı Ve Emiter Çıkışlı Kuvvetlendiriciler, Darlington Çifti, Sürüklemeli Kutuplama Devresi, Fet´Li Ve Mos´Lu Kuvvetlendiriciler, Çok Katlı Kuvvetlendiriciler, İşlemsel Kuvvetlendiricilerin Lineer Ve Lineer Olmayan Uygulamaları, Besleme Devreleri,
Güç Kuvvetlendiricileri.

Mesleki Alan Seçmeli Dersler: (3-2) 4, 7 AKTS
IELK309 Elektromekanik Enerji Dönüşümleri-I (3-2) 4, 7 AKTS

Elektromanyetik Devreler; Ferromanyetik Malzemelerin Özellikleri; Tek Fazlı Ve Üç Fazlı Transformatörler; Per-Unit Sistem; Elektromekanik Enerji Dönüşümünün Prensipleri; Doğru Akım Makinaları; Teori, Motor Ve Generatör Çalışması; Da Motorların Hız Kontrol

IELK311 Haberleşme Teorisi (3-2) 4, 7 AKTS
İşaretler ve sistemlerin zaman ve frekans alanındaki analizi; dönemli (periyodik) sinyaller; evrişim tümlevi; dik (ortogonal) fonksiyonlar ile bilgi iletimi; Fourier dönüşümleri; süzgeçler; modülasyon teorisi; ayrık zamanlı sinyallerin ve sistemlerin analizi; ayrık zaman Fourier dönüşümü (DFT), bilgisayar uygulamaları.

IELK313 Mikroişlemciler ve Laboratuvar (3-2) 4, 7 AKTS
Mikroişlemci sistemleri elemanları; donanım ve yazılım analizi; adresleme teknikleri; giriş/çıkış aygıtları; iletişim yolları ve bağlantıları; mikroişlemci tabanlı sistemlerin tasarımı; tek kartlı mikrobilgisayar sistemleri. LAB Mikroişlemci sistemler ve tek kartlı mikrobilgisayar sistemleri üzerine deneyler, tasarım ve uygulamalar.

6. YARIYIL
IELK302 Geribeslemeli Sistemler (4-0) 4, 6 AKTS

Denetim sistemlerinin tarihsel gelişimi. Açık ve kapalı döngü, temel geri besleme kavramları. Fiziksel sistemlerin modelleri: elektriksel öğeler, mekanik sistemler, sıvısal sistemler, ısıl  sistemler, servomotorlar. Öbek semalar, sinyal akış çizgileri. Durum uzayı tanımı, durum geçiş matrisi, es biçimler, A matrisinin köşegenleştirilmesi, aktarım işlevi ayrışımı. Zaman yanıtı
çözümlemesi, s-düzlemi, durgun durum hata çözümlemesi. Duyarlılık, bozan etken savurması ve kararlılık çözümlemesi, Routh-Hurwitz ölçütü, kök yer eğrisi çizimi. Sıklık yanıtı çözümlemesi: Bode, kutupsal ve genlik-evre çizimleri, Nyquist çözümlemesi, kazanç/evre payları, Nichols çizelgesi.

IELK304 Sayısal Elektronik (3-0) 3, 6 AKTS
Mikroelektroniğin Evrimleşme Doğrultusu. Teknoloji Ve Devre Elemanları: Cmos Teknolojisi; Serim; Mosfet Modelleme; Eleman Ve Bağlantı Kapasiteleri. Evirici: Ideal Evirici; Cmos Evirici; Ikili Çalışma Ve Düzey Tazeleme; Dinamik Özellikler; Güç Harcaması; Evirici Tasarımı. Statik Cmos Lojik Kapılar: Nand; Nor; Kompleks Kapı; Statik Cmos Için Serim
Teknikleri. Geçiş Lojiği: Geçik Lojiği Sentezleme; Nmos Ve Cmos Geçiş Lojiği. Statik Cmos Ardışıl Devreler: Sr Flip Floplar; Kilitleyici Ve Kaydedici; Kilitleyici Ve Kaydedici Zamanlaması; Kilitleyici Ve Kaydedicilerle Senkronizasyon Ve Öteleme. Dinamik Lojik: Dinamik Depolama; Dinamik Kilitleyiciler Ve Kaydediciler; Sözde Statik Kilitleyici; Iki Fazlı Örtüşmeyen Zamanlama; Dinamik Lojik Kapılar. Yarıiletken Bellekler: Sınıflama; Rasgele Erişim Mimarisi; Maske Ile Programlanan Rom; Statik Ram; Dinamik Ram.

IELK306 Sayısal Elektronik Laboratuvar (0-4) 2, 4 AKTS
Sayısal Devre Tasrımı, Lojik Kapılar ve Uygulamaları, Kombşnezonal Devreler ve Uygulamaları, Ardışıl Devreler ve Uygulamaları, Saklayıcılar, Sayıcılar, Tutucular ve FF Sayıcılar

IELK308 Lojik Devrelere Giriş (3-2) 4, 7 AKTS
Analog Ve Sayısal (Dijital) Sistemler, Sayı Sistemleri, Toplama, Çıkarma, Faz Enerjili Sayılar, Sayısal (Dijital) Kodlama, Lojik Devre Temelleri, Boolean Cebri Ve Aksiyomları, Lojik Fonksiyonların Sadeleģtirilmesi (Karnaugh Diyagramı Ile Sadeleģtirme),.Dijital Entegre Lojik Aileler (Crtl, Dtl Ve Ttl), Lojik Devre Katalog Bilgileri, Kombinasyonel Devreler (Toplayıcı,
Çıkarıcı, Kod Çevirici, Kod Çıkarıcı, Displayler,Buffer, Multiplexer, Demultiplexer, Komparatör), Flip-Floplar (Rs-Ff, Jk-Ff, D-Ff, T-Ff), Sayıcılar (Binary Sayıcılar, Asenkron Sayıcılar, Ring Sayıcı, Johnson Sayıcı)

Mesleki Alan Seçmeli Dersler: (3-2) 4, 7 AKTS
IELK 310 Elektromekanik Enerji Dönüşümleri-II (3-2) 4, 7 AKTS

Döner Manyetik Alan Ve Üç Fazlı Sargılar, Asenkron Makineler: Çalışma İlkeleri, Eşdeğer Devre, Hız Denetimi, Senkron Makineler: Eşdeğer Devre, Durum Karakteristikleri, Senkronizasyon, Tek Fazlı Asenkron Makineler, Özel Elektrik Makineleri

IELK 312 Güç Elektroniği (3-2) 4, 7 AKTS
Güç elektroniğinin temel prensipleri ve güç elektroniği temel elemanları, Snubber devre tasarımı. Sürme devreleri, AC kıyıcı devreleri, Tek fazlı ve üç fazlı kontrollü/ kontrolsüz doğrultucu devrelerin değişik yük koşullarında çalışması, DC kıyıcı devreleri. Tek fazlı inverterler, İnverter analizi ve frekans/gerilim kontrolü için metotlar, İnverter için harmonik analizin yapılması ve modülasyon indeksi ile frekans oranı, Ticari PWM üretimi

IELK 314 Güç Sistemlerinin Temelleri (3-2) 4, 7 AKTS
Temel Kavramlar. Transformatörler. Senkron Makine. İletim Hatlarının Seri Empedansları, İletim Hatlarının Kapasitansı. İletim Hatlarında Akım Ve Gerilim Bağıntıları. Admitans Modeli Ve Devre Hesapları. Empedans Modeli Ve Devre Hesapları, Güç Akış Çözümleri, Simetrik Arızalar. Simetrili Bileşenler Ve Dizi Devreler. Simetrik Olmayan Arızalar.

4. SINIF
7. YARIYIL

IELK451 Yaz Stajı II (0-0) 0, 1 AKTS
Belirli Sayıda İş Gününden Oluşan Stajı İçerir. Staj Elektrik-Elektronik Mühendisliği İle İlişkili Bir Sektörde Yapılmalıdır. Öğrenciler Kazanılan İş Deneyimi, Bilgi Ve Beceriler Hakkında Rapor Sunacaklardır.

IELK401 Bitirme Projesi-I (2-6) 5, 7 AKTS
Araştırma yapılacak konuda, tez/proje çalışmasının planlaması, literatür araştırması, sonuçlar, tartışma, özet ve referansların belirtilmesi ile rapor halinde sunulması süreçlerini içerir.

IELK 403 Matlab Programlama (2-2) 3, 4 AKTS
Matlab Özelliklerine Giriş, Diziler Ve Lineer Cebir, Fonksiyonlar, Karar-Verme Programları Oluşturma, İleri Çizim Teknikleri, İstatistik-Olasılık, Diferansiyel Denklemler, Nümerik Analiz.

IISY207 Girişimcilik (3-0)3, 4 AKTS
Türkiye’de Girişimcilik, Girişimciliğin Gelişimi, Girişimci Düşüncenin Temelleri, Girişimcilik Süreci, Girişimcinin İşlevleri, Fikri Mülkiyet, Marka, Patent, Telif. İş Planı ve Üretim Planı Hazırlama, İş Planı ve Finans Planı Hazırlama, İş Planı Yazma Çalışması

Mesleki Alan Seçmeli Dersler: (3-2) 4, 7 AKTS
IELK405 Uydu Haberleşmeleri (3-2) 4, 7 AKTS

Uydu Haberleşmesinin Temelleri, Uydu Yapısı Ve Ömrü., Uydu Frekans Bandları Ve Polarizasyon., Parabol Anten Ve Lnb., Dijital Video Yayıncılığı (Dvb).,Çoklama Ve Taşıma Akımı.,Kanal Tahsisi Ve Paket Yapısı. Mpeg2, H264, Dijital Video Sıkıştırma Ve İletimi., Uydu Alıcılar, Televizyon Üstü Kutular. Turksat Projesi. Anten Kurma Ve Yön Bulma.,Hücresel Ve Mobil Haberleşme.,Uydu Telefon.,Uydu Haberleşme Standartları.

IELK407 Görüntü İşleme (3-2) 4, 7 AKTS
Görüntü İşleme Nedir?, Sayısal İşlemenin Temelleri Ve Uygulamaları, Kameralar, Algılama, İnsan Görme Sistemi Ve Bilgisayar Görme Sistemleri, İki-Boyutlu Sistemlerin Gözden Geçirilmesi, Histogram Tabanlı İşlemler, Evrişim Tabanlı İşlemler, Yumuşatma Tabanlı İşlemler, Türev Tabanlı İşlemler, Morfoloji Tabanlı İşlemler, Çevritlerin Belirlenmesi, Temel
İyileştirme Ve Onarım Teknikleri, Bölütleme, Görüntü Sıkıştırma Ve Kodlamanın Temelleri

IELK409 Sayısal İşaret İşleme Ve Laboratuvar (3-2) 4, 7 AKTS
Sürekli Ve Kesikli Sinyaller, Sinüs Biçimli Sinyaller, Spektrum Gösterimi, Örnekleme, FIR Filtreleri, IIR Filtreleri, Sürekli Zaman Sistemleri, Frekans Tepkisi, Sürekli Zaman Fourier Dönüşümü, Z-Dönüşümü, İşaret İşleme Yöntemlerinin Yazılım İle Gerçeklenmesi

IELK411 Endüstriyel Elektronik Ve Otomasyon (3-2) 4, 7 AKTS
Endüstriyel Elektronik Sistem Tanımı, Güç Kontrolünde Kullanılan Yarı İletken Elemanlar, Konvertor Ve İnventorlerin Analiz Ve Tasarımı, Kesintisiz Güç Kaynaklarının (Ups) Çalışma Prensibi, Kesintisiz Güç Kaynaklarının Tasarımı, Anahtarlamalı Güç Kaynaklarının Tasarımı, Rezonanslı Güç Kaynaklarının Tasarımı, Endüksiyonla Isıtma Sistemlerinin İncelenmesi,
Temel Aktif Filtre (Af) Devrelerinin İncelenmesi, Endüstriyel Güç Kaynakları, Programlanabilir Lojik Kontrolcüler (Plc), Ac-Ac Dönüştürücüler, Dc-Dc Dönüştürücüler, İnverterler, Op-Amp Uygulamaları, Açık Ve Kapalı Çevrim Kontrol Sistemleri, Giriş
Elemanları, Çıkış Elemanları

8. YARIYIL
IELK402 Bitirme Projesi-II (2-6) 5, 7 AKTS

Elektrik-Elektronik mühendisliği alanındaki güncel araştırma konularından birinde proje danışmanı yönetiminde araştırma. Yapılan araştırmaların ve alınan ön sonuçların sözlü ve proje raporu şeklinde sunumu.

IELK404 Sistem Analizi (2-2) 3, 3 AKTS
Yazılım Mühendisliği Hakkında Genel Bilgiler, Toplam Kalite Faktörleri Ve Yazılım, Bilgi Sistemi Tarafları, Genel Sistem Teorisi, Bilgi Sistem Türleri, Sistem Geliştirme Süreçleri, Ön İnceleme, Fizibilite, Sistem Akış, Veri Akış Tabloları, Sistem Analizi Ve Tasarımı, Nesneye Yönelik Yaklaşımla Sistem Analizi, Belge Akış Tabloları, Veri Sözlüğü, Karar Tabloları, Karar
Ağaçları

IELK 406 Robotik (2-2) 3, 3 AKTS
Robot Sistemlerinin Tanıtımı, Robot Eklemlerinin Kinematiği, Robot Dinamiği, Bağımsız Eklem Denetimi, Hareketlendirici Dinamiği Ve Denetimi, Pd, Pıd Tipi Denetleyicilerin Robot Sistemlerine Uygulanması, Matlab Robotic Toolbox Üzerinden Örnekler, Robot Denetiminde Durum Geribeslemesi Ve Gözlemleyiciler, Geribeslemeli Ve İleri Beslemeli Denetim
(Hesaplanmış Moment Yöntemi), Robot Kollarında Çok Değişkenli Kontrol, Ters Dinamik Yöntemi; Robotlarda Kararlılık Problemi

IELK 408 Uzaktan Algılama (3-0) 3, 3 AKTS
Uzaktan Algılamaya Giriş, Uzaktan Algılama Çeşitleri, Uzaktan Algılama Sistemlerinin Elemanları, Optik Uzaktan Algılamanın Temelleri, Elektromanyetik Spektrum, Uzaktan Algılama Verisinin Temel Özellikleri, Uzaktan Algılama Görüntüsü Sağlayan Hava Araçları Ve Uydular, Filtrelemeler.

Mesleki Alan Seçmeli Dersler: (3-2) 4, 7 AKTS
IELK410 Süreç Araştırması (3-2) 4, 7 AKTS

Süreç, Süreç Tipleri, Sürecin Elemanları, Süreç Yönetimi, Süreç Yönetiminin Aşamaları, Süreç Iyileştirme Kavramı Ve Yöntemleri, Süreç Modelleme Teknikleri, Süreç Kontrolünde Kontrol  Diyagramları , Süreç Yeteneğinin Ölçümü Ve Yeterlilik Indeksleri, Normal Dağılıma Uymayan Süreçler Için Yeterlilik Indeksleri, Normal Dağılıma Uymayan Süreçler için
Yeterlilik Indeksleri, Altı Sigma Yaklaşımı , Değer Akışı Haritalandırma Ve Yalın Yönetim, Kalite Fonksiyonu Açılımı, Kalite Fonksiyonu Açılımı/Devamı

IELK412 Antenler Ve Yayılım (3-2) 4, 7 AKTS
Anten Teorisi Ve Temel Anten Parametreleri, Radyasyon İntegralleri, Enerji Teoremleri, Dualite, Karşılıklık Ve Eşdeğerlilik Prensibi, Dipol Antenler, Anten Dizileri, Anten Teorisinde Modelleme Ve Nümerik Hesaplama Teknikleri, Yansıtıcı Antenler, Genişbandlı Antenler, Frekanstan Bağımsız Antenler, Açıklık Antenler, Mikroşerit Antenler Ve Horn Antenler, Optoelektronik Olarak Beslenmiş Antenler, Lens Antenleri, Sar Antenleri, Dalga Yayılımı Teorisi, İletişim Yollarının Seçimindeki Prensipler, Değişik Alanlarda Kullanılan Anten Ve Dalga Yayılımı Uygulamaları (Tıp, Jeofizik, Astronomi, Vb).

IELK414 Enerji İletimi Ve Dağıtımı (3-2) 4, 7 AKTS
İletim Ve Dağıtım Sistemlerinin Temelleri, İletim Ve Dağıtım Sistem Elemanları, Orta Gerilim Ve Alçak Gerilim Şebeke Yapılar, Orta Gerilim Şebeke Tasarımı, Kısa Devre Hesapları. Dağıtım Yük Tahmini, İletken Boyutlandırma. Gerilim Düşümü Hesapları, Topraklama Sistemleri. Reaktif Güç Kompanzasyonu. Dağıtım Sistemlerinde Harmonikler. Akıllı
Şebeke’ye Genel Bakış.

IELK416 Enerji Üretim Santralleri (3-2) 4, 7 AKTS
Elektrik Üretiminin Temelleri, Elektrik Enerjisi Üretiminde Kullanılan Enerji Kaynakları, Rezervleri, Üretim Ve Tüketim İstatistikleri; Elektrik Üretimi İle İlgili Temel Kavramlar, Enerji Santrallarının Sınıflandırılması, Elektrik Santralleri, Termik Santrallar, Yakıtlar Ve Yanma, Termodinamik Kanunlar, Çevrimler Ve Verim Tanımları; Buhar Türbinli Santrallar, Verim
Arttırma Yöntemleri, Bacalar, Soğutma Kuleleri, Kondenserler, Gaz Türbinli Ve Kombine Çevrimli Santrallar; Hidroelektrik Santrallar (Hes), Doğal Su Kaynaklarının Etüdü, Su Türbinleri, Hes Tipleri, Hes’lerin İnşaat Ve Mekanik Yapıları, Nükleer Santraller, Doğalgaz Dönüşüm Santralleri, Rüzgar Santralleri, Gel-Git Santralleri, Jeotermal Santralleri, Güneş
Panelleri.