Ders İçeriği

 
1.SINIF


1. YARIYIL
IMB121 Temel Tasarım-I (4-4) 6, 9 AKTS

Dersin amacı öğrencilerin doğal ve yapay çevreye karşı algılarını ve duyarlılıklarını artırmak; hacim, zemin, yüzey elemanlarını kavrayarak tasarıma yaklaşım becerilerini geliştirmek; hacim, zemin, yüzey ilişkilerini yaratıcı bir düzeye taşıyarak yalnızca düşünsel becerilerini değil el becerilerini de artırmaktır.

IMB123 İç Mimarlığa Giriş (3-0) 3, 4 AKTS
İçmimarlık mesleğinin açılımlarını öğretmek, mekan ve çevre kavramlarını açıklamak ve temel mekan analizleri yapmak, tasarım sürecini kavratmak, iç mekan tasarım prensiplerini örnekler üzerinden öğreterek, basit bir iç mekan tasarım problemini çözebilmek

IMB125 Yapı ve Malzeme-I (2-2) 3, 3 AKTS
Öğrencinin tasarım sürecindeki kararlarının gerçekleşmesindeki başarısında malzeme bilgisi ve birikiminin önemini kavramasının sağlanması dersin temel hedefini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, mimarlık eğitiminin başındaki öğrencinin tasarımlarını gerçekleştirebilmesi için kullanacağı araçlardan biri olan yapı malzemeleri hakkında genel bilgi sahibi olması, birikimini sürekli geliştirmesi ve malzeme teknolojisindeki yenilikleri izlemesinin mesleki başarısındaki önemini fark etmesini sağlamak hedeflenmektedir.

IMB127 Desen-I (2-2) 3, 5 AKTS
Dersin amacı, çizgi, biçim, perspektif, ışık-gölge bilgisi oluşturmak, çizimde el-göz-akıl eş güdümü sağlamak, alternatif eskiz malzemeleri ve sunum yaklaşımları bilgisi kazandırmak ve yaratıcı düşüncenin gelişimine katkı sağlamaktır.

MIM109 İletişim Teknikleri-I (2-2) 3, 4 AKTS
Dersin amacı, temel geometri bilgisi, teknik çizim araçlarının kullanımı, teknik çizim, ölçek ve ifade tekniklerinin öğrenilmesi ve bunun mesleki alanda kullanılması, iki ve üç boyutlu algılama ve anlatma becerisinin geliştirilmesini sağlamaktır.

BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi  (2-2) 3, 4 AKTS
Bilgisayar temel kavramları, internet ve servisleri, Windows 7, MS Word 2010, MS Excel 2010, MS Powerpoint 2010, MS Access 2010 kullanımı. Bilgisayar donanımları ile ilgili temel kavramlar, bilgisayar açma-kapama, işletim sistemine giriş, bilgisayarın işletim sistemini tanıma, program açma-kapama, bilgisayarda temel ayarların değiştirilmesi. Akademik yayın
arama ve katalog tarama, kelime işlemci programına giriş ve basit uygulamaları içerir.

2. YARIYIL
IMB122 Temel Tasarım-II  (4-4) 6, 9 AKTS

Dersin amacı öğrencilerin mekanı keşfetmelerini, insan bedeni ile ilişkili olarak Euclid, post-Euclid geometrilerinin ve insan hareketinin mimari mekan kurmadaki önemini anlayarak üç boyutlu tasarım yapabilmelerini sağlamaktır.

IMB124 Desen-II (2-2) 3, 5 AKTS
Dersin amacı çizgi, biçim, perspektif, ışık-gölge bilgisi edindirmek, çizimde el-göz-akıl eş güdümü sağlamak, alternatif eskiz malzemeleri ve sunum yaklaşımları bilgisi kazandırmak ve yaratıcı düşüncenin gelişimine katkı sağlamaktır.

IMB126 Yapı ve Malzeme-II (2-2) 3, 3 AKTS
Yapı kurgulamasında malzeme ve yapı elemanından birime sistem bütünlüğünü oluşturabilme Becerisinin kazandırılması. Düşey sirkülasyon araçları merdivenler, açıklık kuruluşları, düşey ve yatay bölücü sistemlerini kavrama ve tasarlama becerisinin kazandırılması.

IMB130 Estetik (3-0) 3, 5 AKTS
Estetik kavramını ve tasarlama etkinliğini tanıtmak, tasarımın ne olduğu ve nasıl gerçekleşeceği konusunda öğrenciyi bilgilendirmek ve yönlendirmek. Yaratıcılık ve yaratıcılığı geliştirmenin yollarını öğrenciye tanıtmak. Meslek yaşamları boyunca kullanabilecekleri temel kavramları çeşitli uygulamalar ve tartışmalarla öğrenciye aktarmak.

MIM116 İletişim Teknikleri-II (2-2) 3, 4 AKTS
Dersin amacı, mimarlıkta ölçülendirme, farklı perspektif tipleri çizimi tekniklerinin öğretilmesi ve geliştirilmesidir.

TUR104 Türk Dili (4-0) 4, 4 AKTS
Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

2.SINIF

3. YARIYIL
IMB221 Tasarım Stüdyosu-I (4-4) 6, 10 AKTS
Bu ders, öğrenciye kullanıcı gereksinimlerini irdeleyerek, verilmiş olan tanımlı hacmin analiz edilmesi sonucunda, konuta ait temel iç mekan organizasyonu ve tasarımı yetisini kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciden verilen farklı mekanlar içinden birini seçmesi, kullanıcı profilini ve yaşam senaryosunu oluşturması, mekânsal ve işlevsel ihtiyaçları belirlemesi, belirlediği tasarım konsepti bağlamında gerekli araştırmayı yaparak iç mekan tasarımını sonlandırması beklenmektedir.

IMB229 Bilgisayar Destekli Tasarım-I (1-2) 2, 3 AKTS
Dersin amacı, autocad programının tanıtılması, iç mekan tasarımlarının bilgisayar ortamında yapılması ve projelerin bilgisayar ortamına aktarılmasını göstermektir.

IMB231 Sanat Tarihine Giriş (3-0) 3, 3 AKTS
Dersin amacı, sanat tarihi ile ilgili kavramları tanıtmak, uygarlıkları karşılaştırma, çeşitli dönem sanat eserlerinin bani ve sanatçılarını tanımlayabilme ve üslup farklılıklarını sorgulayabilme bilgisi kazandırmaktı.

IMB233 İnsan ve Çevre-I (4-0) 4, 7 AKTS
Çevre Kirliliği, bunun insan ve diğer canlılar üzerine etkisi, dünyamızı tehdit eden sorunlar ve bunlar için çözüm önerileri, öğrencilerde birey olarak çevre bilincinin geliştirilmesi.

ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4-0) 4, 4 AKTS
Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı Devleti'nin parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli. T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal Savaşı'nın yönetimini ele alması, Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele ve Mudanya'dan Lozan'a.

YDL203 Yabancı Dil-I (3-0) 3, 3 AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

4. YARIYIL
IMB222 Tasarım Stüdyosu-II (4-4) 6, 10 AKTS

Bu derste mağazaya da ofis özelinde iç mekan tasarımını oluşturan ögelerin kavranması ve bu ögeleri baz alarak proje tasarım, çizim ve sunum yapabilme yetkinliğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

IMB230 Bilgisayar Destekli Tasarım-II (1-2) 2, 3 AKTS
Dersin amacı, autocad programının tanıtılması, iç mekan tasarımlarının bilgisayar ortamında yapılması ve projelerin bilgisayar ortamına aktarılmasını göstermektir.

IMB232 Mimarlık Tarihine Giriş (3-0) 3, 3 AKTS
Prehistorik dönemden başlayarak 17.yy a kadar olan dönemin temel sanat ve mimarlık tarihi bilgilerini kronolojik yöntemle aktarmak.

IMB234 İnsan ve Çevre-II (4-0) 4, 7 AKTS
Yapılı Çevre-Tasarım ilişkisine yönelik kuramsal yaklaşımların tartışıldığı ders kapsamında, çevresel ve mekânsal kurgunun oluşmasında analitik bakış açısının aktarılması amaçlanmaktadır.

YDL206 Yabancı Dil-II (3-0) 3, 3 AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

IMB242 Perspektif (3-0) 3, 4 AKTS
Öğrencinin dış mekanları zihninde 3 boyutlu olarak hayal edebilme yeteneğinin geliştirilmesini ve peyzaj tasarım projelerine yönelik perspektif çıkarabilmesini sağlamaktır.

3.SINIF

5. YARIYIL
IMB321 Tasarım Stüdyosu-III (4-4) 6, 10 AKTS

Derste, proje konularına paralel olarak öğrencilerin yaptığı araştırma, uygulama ve sunumlar değerlendirilerek, tasarlanacak mekana mimari bir kimlik kazandırma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

IMB323 Detay Stüdyosu (2-2) 3, 4 AKTS
Yapıdaki tüm bitirme sistemleri ele alınarak öğrencinin bu sistemlerle ilgili bilgi sahibi olması, çözümleme üretebilmesi ve bu kavramları ilişkilendirebilmesi amaçlanmaktadır.

IMB325 Fiziksel Çevre Kontrolü-I (4-0) 4, 4 AKTS
Öğrencilerin iç mimarlık bağlamında akustik ile ilgili temel kavramlar konusunda bilgi sahibi olabilmeleri beklenmektedir. Mimari projede akustik sorunları tanımlayabilme ve olumsuz akustik olayların (yankı, odaklanma, duran dalga vb)önlenmesi konusunda tasarım önerisi geliştirebilme, fiziksel çevre kontrolü alt sistemleriyle bütünleşik tasarım yapabilme yeteneğinin kazandırılması hedeflenmektedir.

IMB327 Bilgisayar Destekli Tasarım-III (1-2) 2, 2 AKTS
Öğrencilere bilgisayar destekli grafik anlatım ve modelleme tekniklerinin uygulanmasına ilişkin beceriyi kazandırmak ve tasarım düşüncesini elektronik ortamda sunabilmeleri konusunda uygulama yaptırmak ve ilgili yeni simülasyon dillerinin tanıtılması hedeflenmektedir.

IMB331 Rölöve ve Restorasyon-I (2-2) 3, 3 AKTS
Tarihi çevre ve binaların toplumsal ve fiziki mekanlar için değerine genel bir bakış açısında sonra ölçme tekniklerinin ve araç-gereçlerinin geleneksel ve çağdaş bilgilerin öğrencilere tanıtılması hedeflenmektedir.

IMB333 Seminer (3-0) 3, 2 AKTS
Öğrencilere belirli bir konuda sunum yapabilme becerisi kazandırmak.

Seçmeli Ders
IMB335 Fotoğraf (3-0) 3, 4 AKTS

Görsel malzeme üretimi tarihi içinde fotoğrafın ortaya çıkışını, yerini, işlevini, gelişimini ve seçkin fotoğrafçıların yorum farklılıklarını kavratmak.

IMB301 Staj-I (0-0) 0, 1 AKTS
Öğrencinin iş deneyimi ile mezun olması amaçlanmaktadır.

6. YARIYIL
IMB322 Tasarım Stüdyosu-IV (4-4) 6, 10 AKTS

Derste, proje konularına paralel olarak öğrencilerin yaptığı araştırma, uygulama ve sunumlar değerlendirilerek, tasarlanacak mekana mimari bir kimlik kazandırma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

IMB324 Modüler Sistemler (1-2) 2, 3 AKTS
Öğrencinin mobilya projesi hazırlama ve imal edilme safhalarını uygulamalı olarak görmesidir.

IMB326 Fiziksel Çevre Kontrolü-II (4-0) 4, 4 AKTS
Mimarlık ve iç mimarlıkta doğal ve yapay aydınlatmanın önemin ive yöntemlerini öğretmek, bina tipolojisine uygun aydınlatma tasarımı yapmalarını sağlamak.

IMB332 Rölöve ve Restorasyon-II (2-2) 3, 3 AKTS
Koruma kavramının hem ülkemizde hem de diğer ülkelerdeki tarihsel gelişimi, koruma türleri ve yöntemleri ile restorasyon tekniklerinin seçilen örnekler üzerinde incelenmesi; özgün işlevlerini yitiren tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesi söz konusu olduğunda izlenecek yöntem ve yaklaşımların değerlendirilmesi.

IMB338 Herkes İçin Mekan Tasarımı (1-2) 2, 2 AKTS
Bu dersin temel amacı; insan- çevre ilişkisini inceleyerek engelli bireylerin sorunlarını ortaya koymak ve engelliler için farklı mekân kurguları oluşturabilmeleri hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Seçmeli Ders
IMB334 Aydınlatma (3-0) 3, 4 AKTS

Aydınlatma ile ilgili temel terminolojinin verilmesi, görsel konforun tanımı ve bileşenleri, doğal ve yapay aydınlatma konuları, aydınlatma aygıtı ve lambaların özellikleri incelenecek, bina tipolojisine uygun aydınlatma tasarımı için gereken öğeler anlatılacaktır.

IMB336 Renk Kuramı (3-0) 3, 4 AKTS
Renklerin tanınması, tasarım ve uygulama etkilerinin kavranmasıdır.

4.SINIF

7. YARIYIL
IMB425 Tasarım Stüdyosu-V (4-4) 6, 10 AKTS

Derste, seçilen konu kapsamında fonksiyon, biçim, mekan kurgusu ve malzeme ilişkileri dikkate alınarak projelendirme yapılması amaçlanmaktadır .Akustik, ışık vb. faktörlerin yaratılan iç mekan tasarımına entegre edilmesi sağlanmaktadır.

IMB427 Mobilya Tasarımı-I  (2-0) 2, 6 AKTS
Mobilya dersinde işlev-mekan ilişkisi, antropometrik veriler, ölçü gibi temel konuların sınıf içi uygulamalarla detaylandırılması ve pekiştirilmesi hedeflenmektedir.

IMB435 Mekanda Renk Analizi  (2-0) 2, 5 AKTS
Renk anlayışının geliştirilmesi; iç mekanda renk hareketleri ve renk ilişkileri, renklerin etkileşimi; biçim, malzeme, oran, işlev ve kompozisyonda renk; renk ve bilgi aktarımı etkileşimi, renk ve işaretleme; iç mekan yüzeylerinde ve mobilyada renk kullanımı. Renklerin entegrasyonu ve kompozisyonu ilkeleri.

GRS401 Girişimcilik (3-0) 3, 4 AKTS
Türkiye’de Girişimcilik, Girişimciliğin Gelişimi, Girişimci Düşüncenin Temelleri, Girişimcilik
Süreci, Girişimcinin İşlevleri, Fikri Mülkiyet, Marka, Patent, Telif. İş Planı ve Üretim Planı
Hazırlama, İş Planı ve Finans Planı Hazırlama, İş Planı Yazma Çalışması

IMB401 Staj-II (0-0) 0, 1 AKTS
Öğrencinin iş deneyimi ile mezun olması amaçlanmaktadır.

Seçmeli Ders
IMB443 Maddi Kültür (3-0) 3, 4 AKTS

Kültürün ve değişik kategorilerdeki maddi kültür değerlerinin tanıtmak, Maddi kültür değerlerinin (kültürel miras) koruma bilincini geliştirmek.

8. YARIYIL
IMB426 Tasarım Stüdyosu-VI (4-4) 6, 10 AKTS

Derste, iç mimarlık eğitimi süresince gerek teorik gerekse uygulama alanında işlenen tüm konuların sentezi olan proje konusu belirlenerek, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin sınanması amaçlanmaktadır.

IMB428 Mobilya Tasarımı-II (2-0) 2, 6 AKTS
Mobilya dersinde işlev-mekan ilişkisi, antropometrik veriler, ölçü gibi temel konuların sınıf içi uygulamalarla detaylandırılması ve pekiştirilmesi hedeflenmektedir.

IMB432 Bitirme Tezi (2-2) 3, 10 AKTS
Bitirme tezinin amacı öğrencilerin alandaki problem ve zorlukları lisans eğitimlerinde edindikleri sistematik teori ve araştırma yöntemlerini uygulayarak, tanımlama ve açıklama konusundaki yeteneklerini geliştirme ve gösterme olanağı sağlamak ve uzmanlık gerektiren görevleri bağımsız olarak sürdürmelerini olanaklı kılmaktır.

Seçmeli Ders
IMB444 Geleneksel Türk Evleri (3-0) 3, 4 AKTS

Anadolu'da konut mimarisine ilişkin kavramlar, bileşenler ve süreçlerin irdelenmesi, öğrencinin geleneksel konutlara ilişkin gözlem ve yorum yeteneğinin arttırılması.