Ders Planı

 
1. YARIYIL
Dersin Kodu Dersin Adı T U Kredi AKTS
BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2 2 3 4
KMY107 Kimya 3 0 3 5
MAT107 Matematik-I 4 0 4 6
FZK107 Fizik-I 4 0 4 6
INS103 İnşaat Mühendisliğine Giriş 3 0 3 5
MIM109 İletişim Teknikleri-I 2 2 3 4
  18 4 20 30
2. YARIYIL
Dersin Kodu Dersin Adı T U Kredi AKTS
TUR104 Türk Dili  4 0 4 4
FZK104 Fizik-II 4 0 4 6
MAT106 Matematik-II 4 0 4 6
INS102 Bilgisayar Programlama 3 0 3 5
INS104 Yapı Bilgisi 3 0 3 5
MIM116 İletişim Teknikleri-II 2 2 3 4
  20 2 21 30
3. YARIYIL
Dersin Kodu Dersin Adı T U Kredi AKTS
ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
YDL203 Yabancı Dil-I  3 0 3 3
IST201 İstatistik 3 0 3 4
INS203 Lineer Cebir 3 0 3 4
INS211 Mühendislik Jeolojisi 2 2 3 4
INS207 Statik 4 0 4 6
INS209 Yapı Malzemesi 2 2 3 5
  21 4 23 30
4. YARIYIL
Dersin Kodu Dersin Adı T U Kredi AKTS
YDL206 Yabancı Dil-II 3 0 3 3
INS202 Akışkanlar Mekaniği 3 0 3 4
INS204 Diferansiyel Denklemler 3 0 3 4
INS206 Dinamik 4 0 4 6
INS216 Toprak İşleri 2 0 2 3
INS210 Mukavemet-I 3 2 4 6
INS212 Ölçme Bilgisi 3 0 3 4
5. YARIYIL
Dersin Kodu Dersin Adı T U Kredi AKTS
INS301 Hidrolik 3 0 3 4
INS303 Mühendislik Ekonomisi 3 0 3 4
INS305 Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi 2 0 2 3
INS307 Mukavemet-II 3 2 4 5
INS309 Yapı Statiği-I 3 2 4 5
INS311 Zemin Mekaniği 3 2 4 5
  Teknik Seçmeli-I 3 0 3 4
  INS312 - Hidroloji  3  0  3  4
  INS315 - Yapı Dinamiği  3  0  3  4
  INS317 - Yapı Maliyet Analizi  3  0  3  4
  17 6 20 26
6. YARIYIL
Dersin Kodu Dersin Adı T U Kredi AKTS
INS302 Betonarme-I 3 2 4 5
INS304 Çelik Yapılar-I 3 2 4 5
INS306 Karayolu İnşaatı 2 0 2 3
INS308 Temel İnşaatı 3 0 3 4
INS320 Ulaştırma Mühendisliği 3 0 3 4
INS310 Yapı Statiği-II 3 2 4 5
  Teknik Seçmeli-II 3 0 3 4
  INS316 - Sonlu Elemanlara Giriş  3  0  3  4
  INS322 - Mukavemet-III  3  0  3  4
  20 6 16 21
7. YARIYIL
Dersin Kodu Dersin Adı T U Kredi AKTS
INS401 Betonarme-II 3 2 4 6
INS415 Çelik Yapılar-II 3 2 4 6
INS405 Su Temini ve Atık Suların Uzaklaştırılması 3 0 3 5
INS403 Ahşap Yapılar 3 0 3 5
  Teknik Seçmeli-III-IV 6 0 6 8
  INS419 - Zeminlerin Stabilizasyonu  3  0  3  4
  INS421 - Bilgisayar Destekli Yapı Analizi  3  0  3  4
  18 4 20 30
8. YARIYIL
Dersin Kodu Dersin Adı T U Kredi AKTS
INS402 Bitirme Projesi 2 6 5 8
INS404 Finans Matematiği ve Gayrimenkul Değerleme 2 0 2 3
INS426 İnşaat Yönetimi 3 0 3 4
HUK402 İş Hukuku 2 0 2 3
GRS402 Girişimcilik 3 0 3 4
  Teknik Seçmeli-V-VI 6 0 6 8
  INS410 - Deprem Mühendisliğine Giriş  3  0  3  4
  INS414 - Su Kaynakları Mühendisliği  3  0  3  4
  INS416 - Endüstriyel Yapım Teknolojileri  3  0  3  4
  18 6 21 30